Брой 06, 2013

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Пловдив


Приятна, полезна и интересна среща

На 29 май пловдивският литературен клуб "Следа" проведе среща-разговор с невиждащата сръбска поетеса Неделка Лозаич, която е и председател на Международния съюз на слепите есперантисти. Събитието се състоя в официалната актова зала на Националния център за рехабилитация на слепи. Преводач от есперанто на български и от български на есперанто беше Ангел Сотиров. По този начин той изцяло разруши езиковата бариера между гостенката и присъстващите, които бяха изпълнили уютната зала. Поетесата разказа за себе си, за своята работа като завеждаща специализиран отдел в Сръбската национална библиотека и за своите творчески занимания. Тя има издадени две стихосбирки с лирични творби, които разкриват една нежна душевност, житейско откровение и съкровени изповеди. Трябва да се подчертае, че лиричното чувство и метафоричният рисунък са водещо начало в нейната поезия. Нейни стихотворения са превеждани в много страни по света, а тя също превежда поезия на есперанто и различни славянски езици.
Присъстващите съсъдбеници задаваха множество разнообразни въпроси за живота на невиждащите в съседна Сърбия, за тяхното трудоустрояване, за културните им изяви, за спортната дейност. В непринуден разговор хората се информираха за всичко онова, което ги вълнуваше.
Подчерта се, че понастоящем се преразглежда сръбското законодателство, което е свързано с инвалидите, тъй като правителството и парламентът на Сърбия ратифицираха Конвенцията на ООН. Разбира се, най-често законите са добри за социалното обгрижване, но на практика не се прилагат по смисъла на своето съдържание.
Сръбският съюз на слепите наброява 12 хиляди членове, които са обединени в 44 местни организации и чрез тях се реализира цялостната дейност на сдружението. Над 10 хиляди от членовете са тотално слепи, а около 1800 са с нарушено зрение. В Земун функционира училище за слепи, което е единствено за цялата страна. Тенденцията при нашите съседи е мнозинството от невиждащите ученици да преминават към интегрирана форма на обучение в обсега на масовите учебни заведения. Училището в Земун постепенно се преобразува в ресурсен център за цялата страна. В него освен тифлопедагози, които оказват методико-педагогическа подкрепа и консултиране на учителите по места, обучаващи интегрирани деца, също така функционира и брайлова печатница за издаване на необходимите учебници. Трябва да се посочи, че Сръбският съюз на слепите издава брайлови и говорещи списания на CD в mp3 и дейзи формати. Организацията във Войводина издава свое говорещо списание. В Сърбия функционират две брайлови библиотеки – в Белград и Нови сад. В тях на читателите се предлагат както брайлови, така и говорещи книги.
Размерът на пенсиите на слепите в Сърбия е от 200 до 250 евро, а добавките за чужда помощ са два вида – за напълно слепите е 220 евро, а за хората с остатъчно зрение е 110 евро. Само около 300 слепи в цяла Сърбия работят. Съществуват две защитени предприятия за инвалиди, в които се произвеждат закачалки за дрехи и строителни елементи.
В страната работи система на пенсионно осигуряване по инвалидност. Чрез нея се предвижда на всеки 7 години невиждащите граждани да получават безплатно CD-плейъри, многофункционални диктофони, а на всеки 10 години – безплатна брайлова машина.
В системата на здравеоопазването слепите имат право да получават говорещ софтуер, часовници, бял бастун и тъмни очила. Говорещи термометри и апарати за кръвно налягане техният съюз доставя от Германия, но всеки си ги закупува със собствени средства.
След множеството въпроси от присъстващите в залата и изчерпателните отговори нашата гостенка рецитира няколко свои стихотворения. От българска страна декламираха свои творби Здравко Лекишев и Димка Дамянова. В спонтанен разговор и приятна атмосфера неусетно отлетяха цели два часа от майския предобед, два часа на взаимност, информиране и предложения за бъдещи творчески контакти и гостувания.
Оказа се, че в съседна Сърбия не съществуват певчески състави от невиждащи самодейци, но има изтъкнати индивидуални изпълнители и певци. В Белград функционират два спортни клуба, които развиват активна дейност.
Благодарни сме на нашата гостенка за пространно поднесената ни богата информация за живота на нашите съсъдбеници в съседна Сърбия и си пожелахме отново да се срещнем в бъдеще. Приятелството винаги остава в спомена и летописа на времето.
Поетичните мигове на съпричастност са една незабравима тръпка, усещане за духовно извисяване и удовлетворение от бликналия пламък на словесната изящност.

Данчо ДАНЧЕВ
Назад

Всички статии на Брой 06, 2013

ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2013 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
ИНТЕРВЮ
Гласът на България
КОНКУРС
Книгата – прозорец на душата ми
СПОРТ
Избихме рибата на язовир "Агов дол"
ЮБИЛЕЙ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Поздравителен адрес от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев по случай 85-годишния юбилей на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Архив на изданието
1 2 3 4 5