Брой 06, 2013

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


Отчет в средата на мандата

На 29 юни 2013 г. ще се проведе отчетно събрание на РСО София. На него ще бъде обобщено постигнатото към средата на мандата на сегашния оперативен екип. Подлагайки решенията, които сме взели през тези две години и половина, на оценката на нашите членове, бихме искали да си сверим часовниците и компасите относно посоката, която сме поели. В няколко броя на списание "Зари" ще представим накратко свършеното дотук и проблемите, пред които сме изправени, по ключови за незрящите в столицата и за нас като организация теми като достъпната градска среда, възможностите за закупуване на помощни технически средства, използването на новите технологии за предоставяне на навременна и актуална информация и други.

Достъпен транспорт

Съвсем естествено София като град с най-голямо население разполага и с най-внушителния в страната авто- и електропарк. От 16 години жителите на столицата са облагодетелствани да ползват и новоизграденото метро, обединяващо към момента 29 станции. Те обхващат голяма част от транспортните артерии на града. Центърът за градска мобилност поддържа сайт, в който информацията за трамваи, автобуси и тролеи се обновява в реално време.
В резултат на усилия, положени от страна на РСО София и Софийския метрополитен, метрото безспорно се превърна в най-достъпното и адаптирано средство за придвижване. В него са разположени тактилни плочи, ограничителни линии, предпазни съоръжения, казусът съобщаване на спирките не стои на дневен ред. Аспектите, по които ще работим занапред, са подобряване на достъпа до самото метро – полагане на тактилни ивици от спирките, боядисване на първото и последното стъпало по стълбищните площадки, улесняване на чекирането.
За разлика от метрото озвучаването на останалата част от превозните средства на градския транспорт е едно от сериозните предизвикателства за нас. В това отношение най-голям напредък е постигнат при електротранспорта – със записана аудио информация са снабдени голяма част от тролеите и трамваите. Автобусите ни обаче все още мълчат и усилията ни да поставяме въпроса на дневен ред все още не дават желания резултат.
Малко по-добро е положението с получаване на информация "на входа". Вече доста от спирките са снабдени с говорещи табла, съобщаващи оставащите минути до пристигането на желания транспорт. Очакваната оптимизация в тази насока е създаването на централизирана система, чрез която да се следи кои от устройствата работят и кои не. Предстои внос и монтиране на табла на още 600 спирки. До миналата година незрящите имаха безпрепятствен достъп и чрез мобилните си телефони до информацията за часовете на пристигане на средствата от градския транспорт. Това се промени след поставянето на картинен код в секцията "Виртуални табла" в сайта на ЦГМ - http://www.sofiatraffic.bg . Това е страница, по която онлайн и мобилните потребители имат и други забележки. Комуникацията, по писмен и устен път, за отстраняване на тези неудобства продължава.

Александър ВЕЛКОВНазад

Всички статии на Брой 06, 2013

ВЪТРЕШНО СЪЮЗЕН ЖИВОТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2013 г.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
София
ИНТЕРВЮ
Гласът на България
КОНКУРС
Книгата – прозорец на душата ми
СПОРТ
Избихме рибата на язовир "Агов дол"
ЮБИЛЕЙ
85 години Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Поздравителен адрес от президента на Република България г-н Росен Плевнелиев по случай 85-годишния юбилей на Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6