Брой 07-08, 2013

Тема: СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Международна конференция


От 20 до 24 май 2013 г. в хотел "Новотел" Пловдив се проведе международна конференция на тема "Участие и интеграция в обществото. Ефективната комуникация като начин за преодоляване на социалната изолация на сляпо-глухите".
Тя се състоя в рамките на проект "Анализ и прилагане на модели за обучение на интерпретатори-придружители за работа със сляпо-глухи за повишаване на тяхната социална интеграция", защитен от Националната асоциация на сляпо-глухите в България с председател Димитър Парапанов. Проектът е финансиран по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и се реализира в продължение на 14 месеца. Партньор по проекта е Унгарската асоциация на сляпо-глухите.
В конференцията взеха участие около 150 представители от целевата група по проекта – сляпо-глухи с техните интерпретатори-придружители от 12 държави от Европейския съюз: България, Словения, Унгария, Белгия, Финландия, Италия, Швеция, Испания, Великобритания, Гърция, Германия и Полша.
Международната конференция беше уважена и от президента на Европейския съюз на слепите – г-н Ангерман, Германия. Участие взеха и гости от Норвегия, Русия, Хърватия, Швейцария и Казахстан.
От българска страна участваха представители на различни организации и институции – от центровете за социална интеграция и рехабилитация на слепите, от двете училища за деца с нарушено зрение, от дневните центрове и други.
Първият ден от конференцията беше посветен на проблемите на сляпо-глухите жени. Голям интерес предизвикаха докладите, изнесени от Анжела Пимпинела (Италиански съюз на слепите) – член на Комисията по сляпо-глухотата към Европейския съюз на слепите, Боряна Коскина – председател на ТО Казанлък към НАСГБ, Санна Паасонен – член на УС на Финландската асоциация на сляпо-глухите, и Саня Тарцай – вицепрезидент на Европейския съюз на сляпо-глухите (ЕССГ).
Оживени дискусии породиха изложенията на тема "Сътрудничеството – наша първа цел като сляпо-глухи жени", "Бъдещите перспективи на сляпо-глухите жени", "Текущи предизвикателства при сътрудничеството – мрежа на жените и сътрудничество между жените в техните страни", "Четирикратната дискриминация на сляпо-глухите жени".
Голям интерес сред участниците предизвикаха споделените лични житейски предизвикателства, усилията за реализация и интегриране в обществото на Величка Драганова от България и Санна Паасонен от Финландия.
В края на първия работен ден участниците приеха Резолюция на Форума на жените със сляпо-глухота.
В дните на конференцията Националната асоциация на сляпо-глухите в България беше домакин и проведе ІІІ Общо събрание на Европейския съюз на сляпо-глухите. Събранието избра за президент Саня Тарцай от Хърватия, с което се затвърждава ролята и значението на сляпо-глухата жена в общността. Големият и заслужен авторитет на Димитър Парапанов – председател на НАСГБ, беше признат и доказан с преизбирането му за одитор на Европейския съюз на сляпо-глухите.
През втория и третия работен ден на международната конференция беше споделен опит и се проведоха дискусии между представители на организации, работещи със сляпо-глухи от Европейския съюз.
Силно впечатление направи отличната организация, добрата подготовка и провеждането на форума от екипа на НАСГБ. Огромната работа по това крупно мероприятие се извършваше от предимно млади, образовани, отговорни и организирани специалисти и доброволци, с много внимание и разбиране към всички участници.
Като представител на Сдружение "За жени с увредено зрение" изнесените доклади, дискусиите и срещите с участници от България и чужбина ми дадоха възможност да опозная по-отблизо проблемите, трудностите, предизвикателствата и начините за справяне с тях на хората със сляпо-глухота.
Нека пожелаем на ръководството и целия екип на Националната асоциация на сляпо-глухите в България бъдещи успехи в благородната им дейност и в работата им за подобряване на трудното ежедневие на сляпо-глухите в страната.

Живка ПАВЛОВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2013

IN MEMORIAM
Простихме се с Георги Струмски
БОЙНА СЛАВА
Огнените стрели
ГОДИШНИНА
115 години от рождението на Христо Смирненски
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Дряново
Пловдив
Добрич
ИЗБОРИ
Читалището на слепите с "ново" ръководство
ИСТОРИЯ
Страшното лято на 1913
ЛИТЕРАТУРА
„Зрящи сърца”
Руската поетеса Ела Крилова за пръв път на български
ОБЩЕСТВО
Доставчици, регулаторни органи и изпълнителна власт тероризират потребителите
ОБЯВА
Безплатни юридически консултации
ПРАЗНИЧНО
Успение Богородично
ПРОЕКТИ
Успешен завършек на едно успешно начинание
"Креативни и активни"
ПЪТЕПИС
Потапяне във Вечния град
СПОРТ
Първо държавно първенство по шоудаун
Регионално първенство по спортен риболов в София
Приятелска среща на Карандила
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Ръководството на РСО София се отчете за половин мандат
Акценти от доклада на РУС
Международна конференция
ЮБИЛЕЙ
Верен приятел и искрен другар на подрастващите
Архив на изданието
1 2 3 4 5