Брой 07-08, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Успешен завършек на едно успешно начинание


На 12 юни фирма "БГАсист" проведе заключителен семинар във връзка с успешното приключване на дейностите по проекта "Обучение и заетост на хора с увреждания в специализирано предприятие БГАсист ООД”, финансиран по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ "Шанс за всички". Мястото на реализиране на дейностите по проекта бе София, а продължителността бе общо 16 месеца от стартирането му през март 2012 г. Проектът беше на стойност 62 155 лв.
На семинара присъстваха служителите на фирмата, част от които в продължение на година и половина бяха и бенефициенти по този проект, както и представители на печатни медии и много гости.
За шестгодишното си съществуване тази сравнително малка, но гъвкава фирма много успешно успява да внедрява на българския пазар множество високотехнологични продукти и услуги за незрящи потребители. Фирмата е изключителен представител на редица водещи световни компании, които произвеждат и предлагат модерни хардуерни и софтуерни продукти, стоки за бита, за свободното време и за ориентиране и мобилност.
От началото на 2011 г. фирмата е регистрирана като специализирано предприятие в Агенцията за хората с увреждания.
Много от наетите по проекта служители се изказаха за практическата полза от реализацията му както лично за тях самите, така и като цяло за дейността на предприятието. Като много съществен момент бенефициентите изтъкнаха предоставената възможност да ползват асистенти при изпълнението на преките им задължения към фирмата. Оказа се, че в някои от случаите малките фирми могат да бъдат не по-малко полезни като резултати и като дейност от големите предприятия и организации, имайки предвид гъвкавостта и оперативността при предоставянето на стоки и услуги за желаещите да се възползват от тях.
Вероятно, следващата стъпка на "БГАсист" ще е разширяването на асортимента от предлаганите артикули, както и осигуряването на повече работни места за хора с увреждания, а също и подпомагането за повишаването на тяхната квалификация.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2013

IN MEMORIAM
Простихме се с Георги Струмски
БОЙНА СЛАВА
Огнените стрели
ГОДИШНИНА
115 години от рождението на Христо Смирненски
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Дряново
Пловдив
Добрич
ИЗБОРИ
Читалището на слепите с "ново" ръководство
ИСТОРИЯ
Страшното лято на 1913
ЛИТЕРАТУРА
„Зрящи сърца”
Руската поетеса Ела Крилова за пръв път на български
ОБЩЕСТВО
Доставчици, регулаторни органи и изпълнителна власт тероризират потребителите
ОБЯВА
Безплатни юридически консултации
ПРАЗНИЧНО
Успение Богородично
ПРОЕКТИ
Успешен завършек на едно успешно начинание
"Креативни и активни"
ПЪТЕПИС
Потапяне във Вечния град
СПОРТ
Първо държавно първенство по шоудаун
Регионално първенство по спортен риболов в София
Приятелска среща на Карандила
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Ръководството на РСО София се отчете за половин мандат
Акценти от доклада на РУС
Международна конференция
ЮБИЛЕЙ
Верен приятел и искрен другар на подрастващите
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6