Брой 06-07, 2007

Тема: МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР, Проект "Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни"

От 1 декември 2006 г. Национален Център за Рехабилитация на Слепи /НЦРС/ - гр. Пловдив започна изпълнение на проект BG2004/006-070.01.01.11 - "Социално включване на хора със зрителни увреждания чрез професионално обучение", финансиран по програма Фар. Проектът предвижда реконструкция на прилежащия към НЦРС сграден фонд и обособяване на Център за професионално обучение към НЦРС. Ще бъдат организирани курсове по основна рехабилитация и професионално обучение по пет професии. В момента се провеждат курсовете по основна рехабилитация и по професионално обучение в професиите тапицерство и ръчно художествено плетиво. Предстои стартирането на курсовете по козметичен масаж, текстообработка и офис секретар. Перманентно се извършва консултиране на работодатели за професионалните възможности на зрително затруднените лица. Осъществена е постоянна връзка с бюрата по труда за прилагане на държавната политика за справяне с безработицата. Ще бъде организиран семинар с инструкторите от дневните центрове за рехабилитация и социална интеграция в България, специализирани за работа със зрително затруднени лица на тема: Нови аспекти в професионалното обучение на зрително затруднени лица.
Кандидатите за обучение в НЦРС трябва да имат актуална регистрация в Дирекция "Бюро по труда" и над 70% загубена работоспособност. Те се насочват към НЦРС от териториалните и регионалните организации на Съюза на слепите в България, който е партньор по проекта. В НЦРС всеки бенефициент преминава през входно ниво за оценка на потребностите и възможностите, изготвя се индивидуална рехабилитационна програма и се извършва основна рехабилитация. След осъществяване на дейностите по основната рехабилитация и консултация с експертите на НЦРС, съгласно своите възможности и предпочитания, част от клиентите се насочват към професионално обучение по някоя от професиите, предлагани от Центъра за професионално обучение към НЦРС.

Стефан ДАНЧЕВНазад

Всички статии на Брой 06-07, 2007

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
XV общо събрание на пълномощниците на ССБ
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Мария Захариева - един от най-практичните гласове
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Мездра
Горна Оряховица
Добрич
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ПРОГРАМА ФАР, Проект "Развитие на мрежа от центрове за обучение на възрастни"
НАСЛУКА
Състезание
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Всеки трябва да има лекар, на когото да довери проблемите си
ОЧЕРК
Душата на всяка компания
ПРИЗНАНИЕ
Седма литературна награда "Георги Братанов"
Аз винаги съм служил на човешкия дух
Издателствата от птичи поглед
РАЗКАЗ НА БРОЯ
Отваряне на очите
СЛЕПИ ГЕНИИ
Хорхе Луис Борхес - геният от Буенос Айрес
СПОРТ
Българските голбални национали - номер едно в Сърбия
СТИХОВЕ ОТ ЧИТАТЕЛИ
Поезия от гр. Попово
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8