Брой 07-08, 2013

Тема: ЮБИЛЕЙ

Верен приятел и искрен другар на подрастващите


През юни тази година списание "Школьный вестник" навърши 75-годишен юбилей от своето появяване в медийния информационен поток на Русия. Неговото създаване идва в резултат на повсеместното бурно развитие през 30-те години на миналия век в страната на мрежа от специални учебни заведения за деца с нарушено зрение и активизирането на дейността на пионерските и комсомолските организации под ръководството на съветската компартия.
Невиждащите деца се обръщат с молба към Народния комисариат на просветата да бъде създаден за тях периодичен печатен орган. Те посочват, че техните виждащи другарчета – пионери и комсомолци, имат свои вестници и списания, чрез които получават разнообразна информация и в които публикуват свои писма, статии и стихотворения. Но за невиждащите деца няма подобно списание. Те искат да четат тяхно издание на брайлов шрифт. В него биха могли да видят как живеят и учат техните връстници в другите училища за слепи, а също да научават какво се прави за невиждащите в цялата страна и в чужбина.
Още с първите си стъпки мечтаното списание точно и конкретно определя своята редакционна линия, която е насочена към всестранното развитие на младите читатели, като им поднася подтик за инициативност и личностна активност при формирането в тях на необходимите важни черти на характера им - воля, упоритост, смелост, честност, любознателност, оптимизъм и готовност за подкрепа на нуждаещите се. От първата книжка на списанието "Советский школьник", така се наричаше то до 1993 година, редакцията си поставя неотменната задача да запознава читателската си аудитория с най-хубавите повести, разкази и стихотворения от съветските писатели и поети, с най-известните и популярни пионерски песни, а също така и с публикациите на младите кореспонденти.
От своето списание децата и юношите научават за славните подвизи на пионерите-герои, за забележителните комсомолски дела, за всичко интересно и знаменателно, което се появява в училищата за слепи деца.
Редакцията на списанието умело и творчески съчетава препечатването на материали от другите детски и младежки списания и публикуването на статии и очерци на автори от различни райони на страната, които са посветени на невиждащите деца и младежи. Уместно е да посочим, че са препечатвани текстове и от списание "Зари", например статията на Ангел Сотиров "Как преодолеть барьеры?" ("Советский школьник", 1987, кн. 2). През 80-те години на миналия век дори редакторът на "Советский школьник" е гостувал в редакцията на нашето списание.
Всеки отделен брой и днес се открива с уводна статия по проблем, който вълнува читателската аудитория, от областта на обучението, възпитанието и рехабилитацията на слепите и слабовиждащите деца и юноши. Заради това, че всецяло отразява живота на училищата-интернати, "Школьный вестник" с удоволствие предоставя своите страници на младите кореспонденти, учителите, възпитателите, научните работници и изтъкнатите тифлопедагози.
В центъра на редакционното внимание постоянно се намират въпросите, които вълнуват с практическата си приложимост читателите на изданието - как всеки да намери своето място в живота и обществото, как да се преодоляват затрудненията от зрителното увреждане, как да се подхожда при формирането на семейство и създаването на поколение при тежка инвалидност, практически съвети от специалисти за предотвратяването на нежелана бременност. На този арсенал от важни въпроси и още много други се дават компетентни и конкретни отговори. За надвиване над недъга и породените от него затруднения списанието разказва за хора със силна воля и впечатляващ характер, които са съумявали да постигнат успехи в учебната практика, труда, науката, обществения и личен живот. Младите кореспонденти искрено и разпалено обсъждат интимно индивидуалните вечни проблеми на любовта и приятелството, взаимоотношенията между родители и младежи, избора на професията, свободно се изказват за нравствените ценности и изповядват разбирането си за човешката красота в реален и преносен смисъл.
До 1980 година редакцията на списанието влизаше в състава на издателство "Просвещение", но оттогава тя се вля в структурите на издателство "Молодая гвардия".
По извървения 75-годишен път на своето съществуване "Школьный вестник", започнал като малотиражно издание в обем от 400 екземпляра, имаше за първоначална своя цел да запознава невиждащите деца с масовите детски и младежки периодични издания, препечатвайки от тях подбрани материали. Но много скоро то придоби самостоятелен характер с оригинални текстове по вълнуващи теми от всекидневието на читателите.
Особеностите в тематиката на списанието се заключават в това, че възрастовият контингент на неговите читатели е широкообхватен - от първокласниците до завършващите средното си образование. Но към тях ще присъединим младежите, студентите, работещите млади хора, за които то също се явява единствено специализирано младежко издание. Неговите страници с внимание откликват на разнообразните интереси на тази читателска общност. От списанието се очакват отговори на множество интересни въпроси. Ето защо в него публицистиката съседства с художествената проза и поезията, въпросите на професионалното ориентиране и новостите в спорта, педагогическите консултации и психологическия анализ, появяват се информации за важни постижения в тифлотехническия обсег и много други значими факти.
От юни 1997 година списанието също така се издава в плоскопечатен вариант с уголемен шрифт за нуждите на слабовиждащите читатели. Трябва да се посочи, че плоскопечатното издание не дублира брайловия вариант, а е предназначено специално за слабовиждащите.
През десетилетията списанието е награждавано с много грамоти и дипломи от различни държавни учреждения. Но една от тях е извънредно скъпа и ценна, получена през 1998 година. Тогава "Школьный вестник" беше награден с ордена на Светия царски наследник Димитрий "За благотворителна инициатива", който се присъжда от Международната асоциация на детските фондове и е благословен от патриарха на Руската православна църква Алексий II.
Във всеки брой на списанието в брайловата версия се поднасят на читателите релефно-графични илюстративни материали за тактилно възприемане от невиждащите, които са предназначени да ги запознават с разнообразна символна изразителност като емблеми, предмети, които са край тях, географски карти, архитектурни паметници, исторически забележителности и портрети на изтъкнати творци от областта на литературата, културата и науката.
Редакцията осъществява своята творческа работа през 75-те години на съществуването си, като прави постоянен анализ на читателските писма, винаги се стреми да сътрудничи с децата и младежите от училищата-интернати, с библиотечните работници, полагайки грижи да направи списанието по-интересно и по-полезно за читателите. Нека да пожелаем нови успехи на целия редакционен колектив на "Школьный вестник"!

Данчо ДАНЧЕВНазад

Всички статии на Брой 07-08, 2013

IN MEMORIAM
Простихме се с Георги Струмски
БОЙНА СЛАВА
Огнените стрели
ГОДИШНИНА
115 години от рождението на Христо Смирненски
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Дряново
Пловдив
Добрич
ИЗБОРИ
Читалището на слепите с "ново" ръководство
ИСТОРИЯ
Страшното лято на 1913
ЛИТЕРАТУРА
„Зрящи сърца”
Руската поетеса Ела Крилова за пръв път на български
ОБЩЕСТВО
Доставчици, регулаторни органи и изпълнителна власт тероризират потребителите
ОБЯВА
Безплатни юридически консултации
ПРАЗНИЧНО
Успение Богородично
ПРОЕКТИ
Успешен завършек на едно успешно начинание
"Креативни и активни"
ПЪТЕПИС
Потапяне във Вечния град
СПОРТ
Първо държавно първенство по шоудаун
Регионално първенство по спортен риболов в София
Приятелска среща на Карандила
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Ръководството на РСО София се отчете за половин мандат
Акценти от доклада на РУС
Международна конференция
ЮБИЛЕЙ
Верен приятел и искрен другар на подрастващите
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6