Брой 09, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

По-достъпен кадастър за незрящите


На 9 и 10 септември в хотел "Земята и хората" представители на Съюза на слепите взеха участие в семинар, организиран от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Поводът бе проект на Агенцията, важна част от който е адаптирането на електронната версия на кадастъра за ползване от незрящи. АГКК е една от малкото институции, обърнали се към организация на хора със зрителни проблеми при оптимизирането на електронните си услуги. С помощта на компютърния специалист и преподавател в ЦСРИ София Недялко Димов бе демонстриран начинът на ориентация на един незрящ потребител в онлайн среда. По проекта е предвидена тригодишна техническа поддръжка на страницата, предлагаща e-услугата. Уверенията на ръководството на държавната структура и подизпълнителите, пряко ангажирани с поддръжката на сайта, са, че всяка пречка, затрудняваща специализирания софтуер, ще бъде вземана предвид и своевременно отстранявана.
Повече информация за услугите по проекта можете да научите на http://www.cadastre.bg.
Кадастърът представлява регистър на поземлена собственост. Той включва кадастрална карта или кадастрални планове в мащаб, позволяващ установяването на границите и имената на отделните имоти. Заедно с кадастралната карта се създава регистър с данни за недвижимите имоти, за носителите на права върху имотите и основанията за собственост или права върху собствеността.

Александър ВЕЛКОВНазад

Всички статии на Брой 09, 2013

АБОНИРАЙТЕ СЕ!
Започна абонаментната кампания за изданията на ССБ за 2014 година
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Силистра
Добрич
София
Левски
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
Незрящите от "Острова на благословените"
ОБЯВА
От 16 септември се приемат молби за включване в Хранителната банка
ПРЕМИЕРА
Пловдивчанин с нова поетична книга
ПРОЕКТИ
С чувство за национална принадлежност
По-достъпен кадастър за незрящите
СПОРТ
Европейско първенство по голбал
Турнир по канадска борба в Поморие
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6