Брой 10, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Пореден диалог на съюзното ръководство с младите хора


На 30 септември в базата на БЧК в софийския квартал Лозен съюзното ръководство проведе семинар-кръгла маса с представители на незрящите младежи от страната, които са и евентуалните бъдещи кадри на организацията. Срещата се реализира в изпълнение на проекта "Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси”, финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" и съфинансиран от Европейския социален фонд към Европейския съюз.
Подобни контакти между ръководството на ССБ и представителите на младежта се реализират в нашата организация от много години, а по-активни те станаха в последно време, тъй като съюзното ръководство си даде ясна сметка за необходимостта от подмладяване на кадрите и осигуряване на добро бъдеще за ССБ, с желанието да го остави в сигурни ръце. Именно затова усилията на по-възрастните и по-опитни настоящи кадри трябва да бъдат насочени към подбор на млади, образовани и добре подготвени за организационна работа хора, които в може би не толкова далечно бъдеще да поемат щурвала на управлението.
По своя формат тази среща бе първата с национален обхват. На нея се събраха млади хора от много региони, които по някакъв начин са доказали своя интелектуален потенциал и способността си да работят.
Най-важната задача на форума бе участниците да споделят основните проблеми, с които се сблъскват днес незрящите младежи, и в открит диалог да се оценят възможностите и ресурсите на ССБ за тяхното разрешаване.
В дневния ред като начало бе предвидена обща презентация на самия проект – какви са целите му, основните предвидени дейности и очакваните резултати, а също и до коя фаза на изпълнение е достигнато.
Следващата задача на съюзното ръководство бе запознаването на младите хора с приетата от ООН конвенция за правата на хората с увреждания, която бе ратифицирана и от България в края на миналата година. Днес по нейната реализация у нас вече се работи много активно от страна на национално представителните организации на и за хора с увреждания, които са в непрекъснат диалог с българското правителство за адаптация на националното ни законодателство към изискванията на конвенцията.
Гост на форума бе г-жа Мариана Кърковска – главен секретар на АХУ, която подробно представи дейността на агенцията в реализацията на политиката за социално включване на хората с увреждания в различни аспекти. Тя представи няколко успешно работещи програми, по които всеки един от хората с увреждания, както и организациите на такива хора могат да кандидатстват за финансиране на проектен принцип.
По-късно председателят на ССБ Васил Долапчиев в ретроспекция запозна присъстващите с дейността на Съюза на слепите, като предостави думата на двама представители на младежите да изложат основните проблеми, стоящи днес пред младите хора с нарушено зрение. За съжаление единият от тях – г-н Гергов, бе възпрепятстван да присъства, а г-ца Елена Караманска сякаш не беше наясно какво точно има да каже. След нейното изказване остана само споменът от менторския тон и поредицата от думи, които с огромно усилие човек би могъл да свърже в изречение.
За радост, не всички незрящи млади хора се оказаха подобни "властелини на синтаксиса" и от залата постъпиха няколко много разумни и смислени въпроси и предложения.
Едни от най-активните бяха г-н Николай Тодоров, който е и пълномощник в Националното общо събрание на ССБ, а също и г-н Хари Хараламбов, Диана Кръстева от Варна, както и две млади жени от Пловдив.
Поставени бяха проблеми като настояването от страна на ССБ за пълна достъпност за незрящите във всички публични уебсайтове, отново за промени в изборния кодекс, регламентиращи удобен достъп до електронното гласуване, настояване за вграждане на говорещ на български език софтуер в продуктите на големите компании.
Виктор Асенов - един от незрящите ученици, обучаващ се в интегрирана форма, постави много сериозно проблема с озвучаването на електронните табла и светофарните уредби. Той отправи молба към Съюза на слепите да настоява за по-добра достъпност до и в обществените сгради като болници, училища и държавни институции.
Най-тежки обаче си остават проблемите с ниските доходи и трудовата заетост, за решаването на които към днешна дата е почти невъзможно да се направи нещо революционно, освен може би революция.
Диана Кръстева от Варна беше изложила свои конкретни предложения писмено, които, макар и в малко илюзорно-мечтателен тон, разгледани по-общо биха могли да послужат за една основа на част от бъдеща социална политика.
Хари Хараламбов направи конкретно предложение за създаване в рамките на ССБ на нова негова дъщерна вътрешна младежка структура с определени квоти за участие в ръководните органи на Съюза. Освен това той предложи да се направи опит за привличане на зрящи младежи като асистенти, в качеството на доброволци, тъй като особено на запад доброволчеството се цени много високо и това дори би било един плюс в автобиографията на всеки младеж, желаещ да потърси работа там. Г-н Хараламбов се обоснова с това, че на незрящите фактически е нужно почасово асистиране, а не както при други хора с увреждания – денонощно.
Двете момичета от Пловдив споделиха горчивия си личен опит с работодатели, които са намерили благовидни и напълно законосъобразни предлози да ги заменят, след като са ги наели на работа. Те настояха ССБ да окаже натиск за преразглеждане на трудовото законодателство.
Младите хора настояха уебсайтът на ССБ да се обновява и допълва редовно с информация като цяло, за да бъде организацията ни привлекателна за тях. Като пример те посочиха огромния си интерес към помощно-техническите средства, които Съюзът внася от Англия и помолиха да се предоставя своевременна информация за нови такива.
Срещата приключи с изказванията на Александър Велков и Румяна Янева – едни от представителите на младото поколение, които от няколко години активно работят в структурите на организацията. Като председател на софийската ТСО "Младост" госпожа Янева призова за двустранна активност в този диалог както от страна на съюзните структури, така и от страна на младите хора, които покани да се обръщат по-често към организацията, в която членуват.
Множество са проблемите, с които се сблъскват младите, а и не само младите невиждащи хора у нас, и за съжаление решаването им е въпрос на известно време и голям финансов ресурс, а в бедна държава като нашата това ще продължава още дълго време да бъде само тема предимно на семинари, срещи, заседания и кръгли маси.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 10, 2013

15 ОКТОМВРИ – МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БЕЛИЯ БАСТУН
Препятствията ни нараняват, но ни правят и по-силни
Да подадем ръка
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на Съюза на слепите в България
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Хасково
Асеновград
Добрич
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
По пътя на приятелството
ПРОЕКТИ
Пореден диалог на съюзното ръководство с младите хора
Да надскочиш себе си
СПОРТ
Реквием за една мечта
След четвърт век гребането отново е на мода
Архив на изданието
1 2 3 4 5