Брой 11, 2013

Тема: МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ

За живота на незрящите французи


Разговор с председателя на Националния съюз на слепите и слабовиждащите във Франция

В началото на октомври скъп гост на Съюза на слепите в България за няколко дни бе президентът на Френския съюз на слепите Рене Бретон.
Организацията съществува от 1929 г. и обединява слепи и слабовиждащи хора. Самият мосю Бретон е сляп по рождение и е неин председател от 1990 г. Получил е музикално образование в редовно висше учебно заведение, ползвайки брайл. По-голямата част от живота си е посветил на преподавателската професия, давайки частни уроци по музика, при това на зрящи хора.
През 70-те години, когато навлиза в структурите на Съюза на слепите, мосю Бретон упражнява множество дейности, свързани с организацията. Бил е делегат и е представлявал асоциацията от Южна Франция – Тулуза, като в същото време е бил и диригент на хор на слепите.
В момента структурата се управлява изцяло от незрящи хора и има за цел да подпомага слепите хора и хората с нарушено зрение в тяхното ежедневие. Друга много важна част от приоритетите на организацията е подпомагането на изследванията в областта на офталмологията, както и в развитието и напредъка на новите технологии при различните помощно-технически средства. Не по-маловажна задача на Съюза е и запознаването на обществото с проблемите и потребностите на незрящите хора и достойното представяне на техния потенциал. Седалището на организацията се намира в град Бордо, където броят на невиждащите й членове е 2000, но в асоциацията са обединени незрящите от цялата страна, които във Франция са около 2 000 000. Регионални центрове на организацията съществуват в Париж, Тулуза, Лион и още няколко региона.
Понастоящем във Франция съществуват 6 специализирани училища за деца с нарушено зрение, а така наречената Национална институция за слепи се намира в Париж, където се обучават много слепи деца и младежи. Освен това в страната съществуват няколко центъра за социална интеграция и рехабилитация на слепи. Както и у нас, там незрящите се обучават на брайл, ориентиране и мобилност, работа с компютър и множество полезни умения, които да им служат в бита и да ги направят по-независими. Същевременно в тях незрящите хора биват насочвани към някои определени професии и занаяти.
Във Франция съществуват две предприятия на слепите, основани от Съюза, като второто е създадено едва преди две години. Много важна част от този проект е възможността, която ще се предоставя на незрящите, да работят дистанционно от домовете си на принципа на така наречените колцентрове – телефония и работа с клиенти чрез интернет. Това фактически е големият проект на Френския съюз на слепите в момента.
Във връзка с професионалните умения на невиждащите хора организацията получава известна финансова помощ на местно ниво, а за всички останали дейности тя се финансира от различни обществени парични фондове. В този смисъл редовно се организират кампании за набиране на средства. Ежегодно това се прави през месец декември и към днешна дата Съюзът е спонсориран от 500000 дарители. Във връзка със социалните дейности той управлява и един социален дом за възрастни слепи хора, за чието финансиране отговарят местните държавни органи на управление. Държавната помощ се изразява и в още един аспект, а именно - всеки един от спонсорите се ползва от много сериозно данъчно облекчение от порядъка на 60 процента, което само по себе си е една много добра държавна политика, стимулираща дарителската дейност. Това е и причината Френският съюз на слепите да се радва на такъв голям брой спонсори.
Част от тези средства се изразходва за финансирането на училищата за кучета-водачи, които във Франция са три, а също и за създаването на фондове за подпомагане на изследванията в областта на офталмологията.
Най-често практикуваните професии от незрящите във Франция са в по-голямата си част свързани с компютър – оператори в колцентрове, администратори, секретари. Голям е броят на масажистите и кинезитерапевтите, други пък са юристи, преподаватели и музиканти, както и хора, упражняващи различни занаяти и работещи в производството.
Както и в България, незрящите французи са включени и с удоволствие упражняват някои видове спорт. Много от тях имат успешни участия в различни шампионати и параолимпийски игри. Любопитно е, че там се практикува играта "Футбол за незрящи", който се играе с крака и топка със звънчета, подобна на голбалната. В тази игра само вратарят е зрящ и има право да гледа, а футболистите са със завързани очи.
Националният съюз на слепите и слабовиждащите във Франция разполага с три брайлови печатници, които издават списания и книги с много голям тираж. Също така съществува и студио за звукозапис на говорещи книги, като желаещите могат да ги получават директно чрез интернет. Много важен момент е, че въпросът с авторските права е уреден и по този начин аудио-книгите се разпространяват напълно законно.
Относно помощно-техническите средства незрящите французи получават част от тях безплатно, като разходите се поемат изцяло от Съюза. Списъкът на тези средства е твърде голям, тъй като организацията заплаща компютри, пихтова машина и други пособия за писане, а много от останалите артикули се предоставят безвъзмездно от самите доставчици и производители. Въпреки високите цени на помощно-техническите средства, Съюзът на слепите полага усилия нуждите на всеки един от членовете му да бъдат максимално задоволени. Освен твърде достъпните ценово и тук говорещи ръчни часовници и будилници, много впечатляващо е, че един от тези артикули е електронният ултразвуков бял бастун.
За работещите слепи съществува отделна структура, която ги подпомага в процеса на адаптиране към работното място и придвижването им дотам. Това важи и за обучаващите се във висши учебни заведения що се отнася до техническото оборудване на тези хора с необходимите пособия.
В момента най-актуалната част от дейността на Съюза е финансовото подпомагане за разработването на напълно нов говорещ софтуер за gps навигация, който ще се управлява посредством камера. Вероятно е през 2014 г. продуктът да бъде окончателно завършен и да се появи на пазара. Първите прототипи на устройствата обаче се очаква да се появят още преди края на тази година.
Както на всяка подобна организация на хора с увреждания, основната цел на Националния съюз на слепите и слабовиждащите във Франция е максималното подобряване на качеството на живот на тази част от обществото и възможността тези хора да живеят в един по-удобен и добър за тях свят. Редовно се организират пътувания и различни културни прояви с цел създаване на условия за социални контакти между незрящите.
Целта на настоящото посещение е своего рода обмяна на опит и осъществяване на контакт с нашия съюз с перспективата тези контакти да се развиват в бъдеще.
Лично за мосю Бретон и съпругата му това е първо посещение в нашата страна. Двамата са останали изключително впечатлени от богатата ни история, след като са посетили Националния исторически музей в столицата.
Самият мосю Бретон свири на пиано и цигулка и част от неговото посещение в България бе самостоятелният концерт, който той изнесе в Пловдив, където беше приет изключително топло от публиката. Концертът бе изцяло посветен на класическата музика и включваше произведения на Бах, Бетховен, Шопен, Лист, както и собствени композиции.
На въпроса ми как оценява нивото на нашата организация, която фактически е връстница на френската, мосю Бретон отговори, че намира постигнатото от нас като много добро и отбеляза, че имаме значими достижения в голяма част от извършващите се дейности. При посещението си в Пловдив той имаше възможността да гостува на НЦРС и счита, че у нас се работи на солидно професионално ниво. Освен високата оценка мосю Бретон подчерта, че нашият съюз има изключително богат опит.

Марина ПЕТКОВА
Преводач – Ани ДОНЧЕВАНазад

Всички статии на Брой 11, 2013

ГОДИШНИНА
5 години ЦСРИ - Габрово
Васил Долапчиев: "На хората с увреждания в Европа се гледа като на значим национален капитал"
Добре дошли в ЦСРИ - Габрово
Въпреки окопите и траншеите
Поздравителен адрес
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
Пловдив
Добрич
Бургас
Горна Оряховица
Левски
Червен бряг
Асеновград
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
За живота на незрящите французи
ОЧЕРК
Лало Павлов - злободневен сатирик и отявлен Дон Жуан
ПРОЕКТИ
Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове, достъпен за хора с увреждания
За новия проект на фондация "Хоризонти"
Архив на изданието
1 2 3 4 5