Брой 11, 2013

Тема: ГОДИШНИНА

5 години ЦСРИ - Габрово


Ръководителят на делегираната от държавата социална услуга в общността "Център за социална рехабилитация и интеграция" - Габрово Стефка Пенчева се обърна към потребителите и гостите:
"Уважаеми госпожи и господа,
Добре дошли в Клуба на Съюза на слепите на 13 ноември – Световния ден на незрящите хора!
Днес празнуваме промяната на обществените нагласи към хората с нарушено зрение, днес отстояваме изконното право на всеки незрящ човек на достойна житейска, професионална и творческа реализация, днес се покланяме пред хората, които вървят в мрака, а от тях към другите струи светлина.
Преди повече от две столетия великият син на Франция Валентин Аюи изрича съдбовна клетва: "Ще заместя подигравките с истината, ще науча слепите да четат и да пишат, ще им дам книги, които те сами ще напечатат!". Тези думи се превръщат в мисия, изпълнила живота на Аюи до последния му час, променила съдбата на хиляди незрящи от Париж до Москва. През 1946 година световната общественост определя делото на Аюи като хуманитарен подвиг и обявява рождения му ден - 13 ноември, за Световен ден на незрящите хора.
Днес откриваме и Националната изложба "Технически помощни средства за зрително затруднени лица". За пръв път в новото време екипът на ЦСРИ - Габрово издава каталог на помощните средства в електронен формат и на хартиен носител. В наши дни обучението и рехабилитацията са специализирана, сложна и скъпа социална услуга. Качественото й предоставяне изисква актуални информационни и комуникационни технологии и висококвалифициран, мултидисциплинарен екип от професионалисти, изисква отдаденост и любов. От 2010 година целевата група на ЦСРИ е разширена към хора с различни по вид и степен увреждания. От 13 ноември до 3 декември – Международния ден на хората с увреждания, центърът отваря вратите си за хората със специфични възможности, за техните близки, за специалисти и институции. В процеса на ежедневната работа екипът ще демонстрира пътя към промяната".
На 13 ноември ЦСРИ Габрово отбелязва и пет години от своето създаване. През годините за екипа имаше много приоритети: обзавеждането на залите, овладяването на новите правила, целевото изразходване на делегирания бюджет. Но най-важни са хората – потребителите на услугата. Изразяваме нашата благодарност за посветеното време, желанието и усилията за личностното израстване на всеки незрящ. За пет години Клубът на ССБ в Габрово се превърна в ново пространство, белязано от доверие, труд и градеж, в общност от хора, в която социалното включване на всеки е гаранция за просперитета на всички.
На тържеството бяха отличени 14 клиенти, постигнали впечатляващи успехи: Гинка Минчева със златен медал за собствено поетично творчество, групата за ритмотерапия - сребърен медал от Републиканския фестивал за хора с увреждания, отборите по шахмат и табла на Спортен клуб "Бялата лястовица", писателят Йордан Хаджиев - носител на литературната награда на името на Георги Братанов, есперантистът Иван Шишков - доброволен PR на центъра в Европейския съюз, незрящи млади хора, повишили образованието и квалификацията си, интегрирани чрез адекватна и престижна трудова заетост.

Стефка ПЕНЧЕВАНазад

Всички статии на Брой 11, 2013

ГОДИШНИНА
5 години ЦСРИ - Габрово
Васил Долапчиев: "На хората с увреждания в Европа се гледа като на значим национален капитал"
Добре дошли в ЦСРИ - Габрово
Въпреки окопите и траншеите
Поздравителен адрес
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
Пловдив
Добрич
Бургас
Горна Оряховица
Левски
Червен бряг
Асеновград
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
За живота на незрящите французи
ОЧЕРК
Лало Павлов - злободневен сатирик и отявлен Дон Жуан
ПРОЕКТИ
Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове, достъпен за хора с увреждания
За новия проект на фондация "Хоризонти"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6