Брой 11, 2013

Тема: ГОДИШНИНА

Васил Долапчиев: "На хората с увреждания в Европа се гледа като на значим национален капитал"


По случай събитието председателят на ССБ даде интервю за вестник "100 вести", което публикуваме тук.

Светлозар СТЕФАНОВ

На 13 ноември Съюзът на слепите в Габрово отбеляза Международния ден на хората със зрителни увреждания и пет години от създаването на Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Габрово. По време на тържеството беше представен каталог на помощните технически средства за незрящи, както и изложба, чрез която потребителите на центъра можеха да се запознаят и да тестват новите технически средства. За да поздрави потребителите на центъра, в Габрово пристигна и председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев. С него разговаряхме за актуалните проблеми на незрящите в страната и за необходимостта от по-активно сътрудничество с държавата при оказването на подкрепа на хората с увреждания.
- Г-н Долапчиев, с какви впечатления сте от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в Габрово?
- Аз познавам дейността на центъра от самото му начало. Благодарение на усилията на нашата организация, в България са създадени подобни центрове в половината от областните градове, като габровският е един от най-младите. Много се радвам, че благодарение на екипа, който г-жа Стефка Пенчева успя да формира, той работи великолепно. Самата тя като лидер е много активна и креативна. Без да преувеличавам, смея да твърдя, че това е един от най-добре работещите центрове в България. Всеки път, когато го посетя, научавам за нови инициативи. Главната цел на подобни заведения за социални услуги е да се повиши качеството на живот на хората, те да се изведат от тежката социална изолация, да им се помогне да живеят независимо и достойно.
- Вече шест години сме член на Европейския съюз, но в речта си Вие изразихте притеснения, че все още не покриваме социалните стандарти на другите европейски държави. В какво изоставаме?
- Във всичко. Големият проблем е икономиката. Социалната сфера е област на развитие на обществото, в която се изразходват, а не се създават публични ресурси. Ако ние не съумеем да развием българската икономика, която да включи безработните хора, включително и тези с увреждания, както е в Европа, няма да постигнем тяхното ниво на стандарт. На хората с увреждания в Европа вече се гледа като на значим национален капитал. Те стават хора, които зареждат бюджета и внасят средства като данъкоплатци, а не такива, които само се подпомагат. След като икономиката ни е на последно място в Европейския съюз по всички показатели, няма как и другите сфери да са на друго място освен на последното.
Категорично е доказано, че хората с увреждания са добри служители. В България около 10% от хората с увреждания работят или това прави около 25 хиляди човека. Това означава, че безработните в активна възраст са около 90 на сто. В момента подготвяме по проект за създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания едно ръководство, в което правим анализ на заетостта и посочваме набор от професии, които могат да се практикуват от хората със зрителни увреждания в България. Освен това даваме примери със слепи хора от различни региони, които са се реализирали успешно. Сред тях има адвокати, учители, музиканти, масажисти и други.
- В Габрово Вие представихте един каталог на техническите средства за хора с увреждания. Какво представлява той и защо е важен за потребителите на Центъра за социална рехабилитация и интеграция?
- Една от задачите на габровския център беше да организира втората в България изложба на специализирани технически средства. Така започваме една инициатива, която ще реализираме през следващите две години във всички областни градове. Идеята ни е да накараме общинските и държавните институции да се запознаят с тези помощни технически средства, тъй като в обществото няма информация за тях. Това са пособия, които подпомагат слепите в бита, образованието, трудовата им реализация и т. н. За съжаление в България не функционират държавни или общински фондове за дофинансиране при закупуването на такива помощни средства. А съвременните технологии дават големи възможности в тази посока. За съжаление цените понякога са крайно недостъпни за един български, а дори и европейски гражданин. Затова в каталога, който предлагаме, Съюзът на слепите поема 20% от цените на продуктите, а всички действащи центрове в страната се зареждат с такива помощни средства, за да могат да обучават своите потребители на тях.
- Като заговорихте за обучение, на какво ниво е образованието на слепите деца в България?
- От гледна точка на европейското ниво смея да твърдя, че България е на едно от добрите места в сферата на образованието на слепите. Тук се запазиха двете форми на обучение – в специализираните училища в София и Варна, от една страна, и интегрираното обучение в масовите училища, от друга. Между 400-500 са децата със зрителни увреждания в България. От тях около 300 са в специализираните училища, а около 200 – на интегрирано обучение.
Големият проблем е, че цялото ни образование е некачествено. Както здравеопазването, както и други области, така и образованието е в голяма криза на качеството, защото не създава конкурентен продукт. Педагозите нямат необходимата материална база и квалификация, за да работят с незрящите деца. В ресурсните центрове навсякъде в областните градове има поне по един специалист за работа с деца със зрителни увреждания. Но те обгрижват самото дете и съветват неговите родители, подпомагат учителите и консултират съучениците му. Това е огромна отговорност. Иначе по отношение на учебниците смятам, че са създадени достатъчно материали за обучение на децата със зрителни увреждания. Издават се и много говорещи книги, които дават равен достъп до информация на подрастващите.Назад

Всички статии на Брой 11, 2013

ГОДИШНИНА
5 години ЦСРИ - Габрово
Васил Долапчиев: "На хората с увреждания в Европа се гледа като на значим национален капитал"
Добре дошли в ЦСРИ - Габрово
Въпреки окопите и траншеите
Поздравителен адрес
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
Пловдив
Добрич
Бургас
Горна Оряховица
Левски
Червен бряг
Асеновград
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
За живота на незрящите французи
ОЧЕРК
Лало Павлов - злободневен сатирик и отявлен Дон Жуан
ПРОЕКТИ
Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове, достъпен за хора с увреждания
За новия проект на фондация "Хоризонти"
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6