Брой 11, 2013

Тема: ГОДИШНИНА

Поздравителен адрес


До
екипа
и потребителите на
ЦСРИ град Габрово


Приемете нашите най-сърдечни поздрави по повод 5-годишнината на ЦСРИ Габрово и неговата успешна дейност в полза на хората с увреждания.
Вие имате пълно основание да се чувствате горди от постигнатото. Нека и в бъдеще не престава стремежът Ви да съхранявате здравия български дух и да отстоявате, както и досега, изконните български добродетели и правото на всеки да бъде щастлив, дори и различен.
Поздравяваме Ви за амбицията и упоритостта, които проявявате ежедневно. Присъединяваме се към Вашия празник и Ви пожелаваме здраве, сили и много успехи.
Нека светлината, която носите в сърцата си, да буди съвестта на цялото ни общество и да прави по-зрими хоризонтите на човечността и добротата.

13.11.2013 г.

От екипа и потребителите на Център за социална рехабилитация и интеграция за незрящи - Сливен и РСО Сливен

Назад

Всички статии на Брой 11, 2013

ГОДИШНИНА
5 години ЦСРИ - Габрово
Васил Долапчиев: "На хората с увреждания в Европа се гледа като на значим национален капитал"
Добре дошли в ЦСРИ - Габрово
Въпреки окопите и траншеите
Поздравителен адрес
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
Пловдив
Добрич
Бургас
Горна Оряховица
Левски
Червен бряг
Асеновград
МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ
За живота на незрящите французи
ОЧЕРК
Лало Павлов - злободневен сатирик и отявлен Дон Жуан
ПРОЕКТИ
Разработен е софтуер за генериране, провеждане и оценяване на тестове, достъпен за хора с увреждания
За новия проект на фондация "Хоризонти"
Архив на изданието
1 2 3