Брой 12, 2013

Тема: 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Заедно по пътя на интеграцията


Трети декември е обявен за международен ден на хората с увреждания от Генералната асамблея на ООН през 1992 г. В приетата по този случай специална резолюция Общото събрание на Организацията на обединените нации призовава държавите-членки и международните организации да отбелязват този ден и чрез реализиране на различни инициативи ефективно да допринасят за задълбочаване на процесите на интеграция в съвременното общество на хората от тази социална група.
От 2002 г. Международният ден на хората с увреждания преминава под определено мото.
Така например през 2002 г. то е "Осигуряване на самостоятелен живот и устойчиви доходи". През 2004 г. - "Да стане с наше участие". А през 2006 г. - "Достъп до електронните средства за информация".
И в България 3 декември е денят, в който хората с увреждания ежегодно поставят своите проблеми пред държавните институции, като чрез това напомняне се стремят да активират властимащите да ускорят решаването поне на най-наболелите им проблеми.
На този ден организациите на хората с увреждания се опитват по всякакъв начин да привлекат вниманието на цялата общественост върху своите нерешени проблеми, което понякога дава основания денят на протест да се счита като някакъв празник, и чрез демонстрация на способностите си по категоричен и видим за всички начин заявяват, че са различни от другите само по различното си здравословно състояние.
През тази година Софийската регионална организация на Съюза на слепите отбеляза трети декември, като проведе международен фестивал на художествената самодейност. Това беше едно изключително мащабно мероприятие, в което взеха участие самодейци от регионалните организации на ССБ в Пловдив и Дряново, а освен тях във фестивала и в съпътстващите го спортни състезания се включиха и гости от организациите на незрящите в нашите съседки Турция и Македония.
Чуждестранните делегации посетиха софийското предприятие "Успех Филтър", разгледаха нашето студио за звукозапис и някои известни исторически забележителности в столицата. Проведена беше и задълбочена дискусия по проблемите на хората с увреждания, която показа, че огромната част от затрудненията на хората със зрителни дефицити имат транснационален характер. Разкри, че пред слепите от различните балкански страни стоят на практика едни и същи общи проблеми - интеграция в обществото, усвояване на нови професии, повишаване образованието на незрящия човек, достъп до нови информационни технологии и така нататък. В крайна сметка се видя, че трябва да се направят още много неща, за да се достигне до чувствително подобряване на начина на живот на незрящите.
Председателят на Турската федерация на слепите Ахмед Джантюрк сподели, че в тяхната страна най-наболелият проблем е намирането на работа на незрящите и създаването на условия за усвояването от тях на нови по-съвременни професии.
"Трябва да усвоим професии, отговарящи на потребностите на ХХІ век, защото масажисти имаме доста. За съжаление телефонистите вече никъде не са необходими и затова ни трябва бързо усвояване на нови съвременни технологии. Имаме няколко програмисти, но те все още са твърде малко.
В Република Турция действа закон, по силата на който всяко предприятие трябва да включва в щата си не по-малко от 30 процента хора с увреждания. У нас тази мярка сработи и затова някои наши членове сравнително по-лесно си намират работа. Тези, които са завършили висше хуманитарно образование, работят като адвокати преподаватели и така нататък, но те са сравнително малко. Ние нямаме специализирани предприятия за слепи. Имаме два рехабилитационни центъра, които са недостатъчни, но в някаква степен компенсираме с помощта на центровете на другите организации на инвалиди, които ни помагат в обучението на нашите членове.
Основното ни искане към правителството е да ни създаде условия за по-лесно намиране на нови работни места, подходящи за хората със зрителни проблеми. Разчитаме на контактите с вашата страна, за да можем да обменим опит, да видим каква е вашата практика в това отношение, защото проблемите на всички слепи по света са едни и същи."
Заместник-председателят на Македонския съюз на слепите г-жа Николина Витанова изрази своята надежда, че нашият опит в областта на рехабилитацията ще им бъде изключително полезен. В тяхната страна има едно специализирано училище за деца с нарушено зрение, но съществува и интегрирана форма на обучение. Нямат нито един рехабилитационен център. Незрящите в Македония придобиват право на пенсия след набиране на петнадесетгодишен трудов стаж. Безплатни карти за градски транспорт получават само живущите в Скопие. В обхвата на социалното подпомагане попадат само на общо основание, т. е. социални помощи получават тези, чиито доходи са на и под социалния минимум. Нямат никакви други специализирани подпомагания с оглед на увреждането.
Съюзът на слепите в Македония издава 1 брайлово и 1 говорещо списание. В момента се разработва речеви синтезатор на македонски език - "Ленче". Както и в България, така и при тях от възможностите на електронните информационни технологии се ползват предимно хора, които са все още в сравнително по-млада възраст.
Фестивалът на художествената самодейност бе организиран изцяло от регионалната организация на ССБ в София. Той премина под патронажа на кмета на Столична община Йорданка Фандъкова. Самата тя, поради появили се неотложни ангажименти, свързани с посещението на еврокомисаря по въпросите на бежанците, не можа да присъства лично и беше представлявана от г-жа Минка Владимирова - дамата, която винаги откликва на нашите покани и отзивчиво реагира на всички поставени от нас проблеми.
Със своето лично присъствие събитието уважи и кметът на район "Връбница" г-н Младенов.
На фестивала прозвучаха творби от почти всички музикални жанрове. По-младите изпълнители като Катрин Димитрова и Сияна Пенчева от София ни поднесоха шлагери на английски език на известни поп звезди. Съставът "Веселите момчета" в своя характерен стил ни върна малко по-назад във времето с кавъри на популярна българска музика от втората половина на миналия век. Не може да не съжалите, че не сте могли да се насладите на изпълненията на Ивайло Донков - момчето, което с изключителния си глас и завиден талант достигна най-високото стъпало в конкурса "Гласът на България". Неизгладимо впечатление остави и неповторимата интерпретация на известния Нено Илиев на популярната "Очи черные".
Както на почти всички подобни фестивали, предпочитанията на повечето от изпълнителите бяха към старата градска песен и фолклора. Това демонстрираха както гостите от Дряново и Пловдив, така и участниците от група "Люлин", София. Облечени в типичните за региона носии, момичетата от София танцуваха под звуците на шопски ритми, а двойката от спортен клуб "Витоша" показа горещия темперамент на латино танците.
Фестивалът нямаше състезателен характер и всички изпълнители пяха за радост и настроение на публиката, за собствено удоволствие и не на последно място, за да изразят подкрепата си за каузата на хората с увреждания за интеграция, равнопоставеност и за по-достоен живот на незрящите.
За веселото настроение безспорно помогнаха и гостите от Турция и Македония, на които песента им е буквално в кръвта.
Черешката на тортата, разбира се, беше специалното участие на популярния най-вече от телевизията артист бате Николай, който в партньорство с актрисата Богдана Вулпе умело и вещо водеше програмата. Бате Николай е отдавнашен приятел на незрящите в България. Единственото условие, което той поставя, когато откликва на поканата на г-н Асен Алтънов да бъде водещ на фестивала, е било сам да напише сценария, а участието му във фестивала да бъде напълно безплатно.
Той сподели, че фестивалът е минал блестящо, а това е така, защото много сърцати хора са се качили на сцената. Сподели и много други интересни неща, с които обаче ще запознаем читателите на "Зари" в следващ брой на списанието.
Бате Николай отправи към всички хора своите пожелания за весели празници и завърши с думите "Нека не забравят, че Бог е любов!".
На официалната вечеря г-жа Минка Владимирова поздрави присъстващите и изрази своето съжаление за недостатъчността на направеното до този момент за хората с увреждания в София: "Наясно съм, че това, което сме направили, е твърде малко, но останалото ще направим заедно с Вас". Тя ни увери, че и занапред Столична община ще продължи да работи в партньорство със Съюза на слепите в България и поздрави ръководството на Съюза и специално г-н Алтънов за неговата неуморима и неизчерпаема активност в усилията му да допринесе за подобряването на всекидневните условия за живот на незрящите в София. Г-жа Владимирова поднесе специални поздрави на гостите на столицата от чужбина и пожела на всички присъстващи здраве, късмет и много успехи.
Председателят на Съюза на слепите в България г-н Васил Долапчиев изрази своята голяма благодарност към всички, които са се включили в това изключително мащабно мероприятие, защото чрез него по подобаващ начин заедно сме огласили 3 декември - Световния ден на хората с увреждания, защото и този път на този ден ние отново поставяме на вниманието на обществото нашите проблеми, предизвикваме дискусия и търсим начин за тяхното решаване.
Той специално благодари на нашите гости от Турция и Македония. Отправи сърдечна благодарност и към всички онези, които от сърце и душа подкрепят и финансово софийската организация на ССБ.
Г-н Долапчиев изказа благодарност и на Столична община и лично на г-жа Владимирова, която в продължение на много години полага усилия да промени към по-добро начина на живот на незрящите в столицата. Не на последно място той поздрави Асен Алтънов за неговата безгранична енергия и оптимизъм, за всичко, което прави за незрящите в Софийската организация на ССБ: "Неговото дело е достойно за подражание!".
Благодарност към домакините и пожелания за весели празници отправиха и председателите на съюзите на гостите от Турция и Македония.
Г-н Алтънов също поздрави всички присъстващи и изказа личната си благодарност към своя екип, допринесъл за реализирането на това мероприятие, тъй като то наистина беше твърде широкообхватно и е коствало много усилия. Все в тази празнична атмосфера той удостои със специално внимание и благодарности спонсорите - доц. Великов, доц. Щерев и особено Васимир Радулов, който е почти непрестанен спонсор на софийската регионална организация.
Специален гост на официалната вечеря беше популярният наш изпълнител Орхан Мурад. Той внесе много настроение и повдигна духа на останалите изпълнители, които имаха възможност да попеят с него. Така вечерта се превърна във втори фестивал с надпяване на Нено Илиев, пловдивските състави и гостите ни от Македония.
Доцент Великов поднесе поздравления от името на спонсорите. Той сподели удоволствието им от това, че могат да бъдат полезни на хората, които се нуждаят от помощ, изрази удовлетворение, че и местната власт полага усилия, като подпомага начинанията на незрящите.
"Надявам се, че и държавата ще поеме своята част от ангажиментите към Вас, защото Вие го заслужавате. Весели Коледни и Новогодишни празници с пожелание за много здраве и късмет и не забравяйте, че Бог е любов".

Димитрина МИХАЙЛОВА 

Назад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2 3 4