Брой 12, 2013

Тема: 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Три спортни турнира в рамките на международния преглед


Около 60 спортисти от България, Турция и Македония премериха сили по шахмат, табла и домино в рамките на Международния преглед на художествената самодейност и спорта по повод Деня на хората с увреждания. Състезанията се проведоха в Училището за деца с нарушено зрение "Луи Брайл". Трябва да се отбележи, че поради натоварената си програма представителите на югоизточната и на югозападната ни съседка не успяха да се включат пълноценно в спортната част от прегледа. Но и целта на организаторите беше акцентът по-скоро да се постави върху приятелството и общуването, отколкото върху високите спортни резултати.
В най-голяма степен тази цел беше постигната в турнира по домино, който бе с изцяло демонстративен характер. Той се превърна в добър повод за взаимното опознаване на участниците от различни градове и държави и за припомнянето на правилата на относително рядко практикуваната като спорт в български условия игра.
В състезанието по шахмат, в отсъствието на по-сериозните му конкуренти, очаквано спечели Петко Пътев. Приятно впечатление прави класирането на две жени в първата шестица – Илинка Дилкова и Аглика Данова от СКИ "Витоша".
Женско присъствие имаше и в тройката на турнира по спортна табла. Призовото ІІІ място зае представителката на "Изгрев" (Пловдив) Хасмик Вартанян. Първите две места бяха окупирани от също не толкова познати имена (поне що се отнася до географията на този спорт у нас) - Николай Игнатов от "Болид" и Теодор Стоянов от "Витоша".

Крайно класиране в турнира по шахмат:

Петко Пътев, "Пираните" (София) - 4 т.
Милко Кючуков, "Изгрев" (Пловдив) - 4 т.
Янко Петров, "Пираните" (София) - 3,5 т.
Иван Митин, "Пираните" (София) - 3,5 т.
Илинка Дилкова, "Витоша" (София) - 3,5 т.
Аглика Данова, "Витоша" (София) - 3,5 т.

Съдия: Димитър Илиев

Крайно класиране в турнира по спортна табла:

Николай Игнатов, "Болид" (София);
Теодор Стоянов, "Витоша" (София);
Хасмик Вартанян, "Изгрев" (Пловдив);
Георги Генов, "Изгрев" (Пловдив);
Иван Недялков, "Пираните" (София);
Тиамил Ердоган, Истанбул (Турция).

Съдия: Георги Гергов

Александър ВЕЛКОВ 

Назад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2 3 4 5