Брой 12, 2013

Тема: 3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"


Традиционно в сдружение "ХобиСклуб" се проведе беседа с членовете на организацията. Темата този път бе посветена на Международния ден на хората с увреждания - 3 декември. За лектор и водещ бе поканен социалният работник от Центъра за социална рехабилитация и интеграция Добрич - Кристина Димитрова. Тя припомни, че на 3 декември в цял свят се организират кампании с цел постигане на ефективна промяна в условията на живот за хората с увреждания. Лекторката подчерта, че по обективни причини представителите на тази социална група не са в състояние да упражняват своите човешки права. Държавите са задължени да предприемат редица мерки, гарантиращи осигуряване на условия за социално включване на всички хора.
Важно е да се отбележи, че в хода на разговора се дискутираха и редица въпроси, свързани с обстоятелството, че в годините на преход нашата страна не полага достатъчно усилия за подобряване на условията за пълноценно социално включване на хората със специфични възможности. Председателят на "ХобиСклуб" обърна внимание на аудиторията, че Община град Добрич прилага различни програми, насочени пряко към процеса на интеграция на хората с увреждания. Иван Тодоров се позова в своето експозе и на интервю на началника на отдел "Здравеопазване и социални дейности" - г-жа Иванка Титова, излъчено по-рано същия ден.
Добре е във връзка с Международния ден на хората с увреждания да се припомнят и някои етични правила, свързани с адекватната комуникация с тях.
Когато се пише или говори за хора с увреждания, особено важно е думата "човек" (или "хора") да стои на първо място! Груповите характеристики като "слепи", "глухи", "увредени" или "инвалиди" не са подходящи, защото те не наблягат на индивидуалността, равнопоставеността или личното достойнство, което всеки от нас притежава.
Когато разговаряте с човек с увреждане, говорете директно на него, а не чрез придружителя му или преводача (за хората с увреден слух)!
Не се втурвайте да помагате! Първо попитайте човека дали желае Вашата помощ и помогнете, само ако ви отговори утвърдително! След това попитайте какво и как да направите.
Дайте допълнително време на човека с увреждане да направи или каже нещо!
Запомнете! Човекът с увреждане е като всички останали. Не се притеснявайте заради неговото увреждане!
Ако не знаете какво да направите или да кажете, позволете на самия човек с увреждане да Ви помогне с обяснения!
Оценявайте всичко, което човекът може да направи! Запомнете, че затрудненията на хората с физически увреждания идват по-скоро от физическите и психическите бариери между тях и останалия свят, отколкото от самото увреждане!

Иван ТОДОРОВНазад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6