Брой 12, 2013

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Щекотливата тема "Бежанците"

В "ХобиСклуб" се проведе беседа с участието на художника г-н Цветан Манев на тема "Сирийските бежанци".
В началото бе изяснено понятието "Бежанци" с примери от българската история и миналото на Добруджа. Припомнени бяха тегобите, преживени от добруджанци, по време на изпълнението на клаузите на Крайовския договор от 1940 г.
След това бе направен анализ на политическа обстановка в Близкия изток и Сирия.
Членовете на клуба активно и с разбиране участваха в изясняването на причините за военния конфликт, който е основната причина за потока бежанци, устремили се към нашите граници.
Интересни изказвания направиха Димитър Кънчев, Траяна Хорозова, Марин Николов, Валентина Николаева и Марин Заимов.
След оживените дискусии се оформи крайното мнение, че на базата на българските традиции и хуманността - фундамент на българската народопсихология, би трябвало да дадем подслон на сирийските бежанци.
Болшинството от присъстващите все пак поставиха условие това да не е безкрайно голямо число предвид икономическото състояние на обикновения българин.
Интересно прозвуча и идеята България да е своеобразен транзитен или разпределителен етап при тази бежанска вълна.
Силно впечатление направи у всички присъстващи добрата подготовка и високата активност на участниците в дискусията.
В заключение ръководителят на "ХобиСклуб" г-н Иван Тодоров с дълбоко задоволство обобщи резултатите от това събеседване и благодари на Цветан Манев за воденето на дискусията.

Иван ТОДОРОВНазад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2 3 4 5