Брой 12, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Учебници и помагала за нашите деца


Когато става въпрос за незрящи и с нарушено зрение деца, никой не си задава въпросите как ще учат и как ще се развиват. За работещите по проекта е огромна радост, че поне две учебни години децата ще имат своите учебници, помагала и художествена литература, обработени точно за техните нужди. В България има 2 училища (София и Варна), ориентирани към незрящи и със затруднено зрение деца, където те сами си ги печатат. Но всички останали, които учат интегрирано в цялата страна, имат огромния проблем да няма учебници за тях.
В проекта бяха заложени за изпълнение 90 броя учебници и учебни помагала и 90 броя художествена литература, които да обработим в помощ на децата с увредено зрение. Сега, вече към края на проекта, са създадени двойно повече учебници и с почти 50% повече художествена литература. И това е за 2 години работа. Всички експерти потвърдиха, че ще работят извънредно до края на годината, стига да завършат започнатото.
Обработката протича по следния начин - първо се сканира изданието, коригира се и се адаптира спрямо нуждите на ученика - на брайл, на едър шрифт или за говореща програма. При проверката за съвместимост с говорещата програма се обръща внимание на части, които биха затруднили ползването на учебниците от незрящите ученици като оформлението на текста, представянето на фигури и схеми, структурата на таблиците, специфичните символи като математически знаци, структурата и оформлението на тестове и задачи. Когато са готови, изданията се добавят в електронната библиотека, за да бъдат достъпни в мрежата и за бъдещи ползватели.
Нови поръчки пристигат постоянно. За нещастие времето ни притиска и не можем да изпълним всички, колкото и да искаме. Но да спрем дотук не можем! Всичко, което имаме, ще го предоставяме и изпращаме дори и след приключването на проекта. Повечето са обработени за говореща програма, както и част от тях на едър шрифт. Художествената литература се обработва, коригира, отпечатва на брайл и се добавя в електронната библиотека.

Ивета ИВАНОВА,
координаторНазад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2 3