Брой 12, 2013

Тема: ПРОЕКТИ

Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас


В осъществявания от Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" проект "Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България" се разработва Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас. Тя ще подпомогне и насърчи подобряването на обучението по математика и информатика и подготовката на учениците със зрителни увреждания за разчитането на релефни изображения. С възможността за избор на специфични методи, техники, средства и форми за обучение тя ще съдейства за тяхното активно и равностойно участие при усвояването на знания и умения, така както то е осигурено за децата без увреждания на тяхната възраст. Изграждането на математически представи и понятия започва още от първите стъпки на детето в хода на неговото 12-годишно обучение. В тази връзка е особено важно да се изгради стабилна, методически подплатена основа, на която педагозите от среден и горен курс да надстрояват по-сложните абстракции. Необходими са съвсем конкретни насоки и стъпки, указващи посоката и спецификата при преподаването на математика в целия 12-годишен курс на обучение. Това ще стане посредством разработване на конкретните теми, влизащи в учебното съдържание, одобрено от МОН за обучение по математика на ученици с нарушено зрение по непрофилирана програма. Ясно и напълно конкретно ще се обяснят начините за изготвяне на картинки, графики и изображения по геометрия и алгебра. Ще се даде ясен алгоритъм за работа с тях на зрително затруднени деца. Спецификата при изготвянето на методика за решаване и изписване на задачи от информатиката е основа на настоящата дейност. Това ще подпомогне изучаването на нелеката материя и ще даде процедурата за изписване на тежки информационни конструкции.
Методичното ръководство ще бъде отпечатано както на плоскопечатен, така и на брайлов шрифт, който също така ще илюстрира напълно реално теоретичните препоръки в методическата част. В подкрепа на изграждането на устойчиви представи и понятия е особено важно да се изготвят релефни изображения, свързани с разработените конкретни теми. Това ще улесни както преподавателите в масовите, така и тези в специалните училища, като им позволи да направят сравнение между изображенията в учебниците на плоскопечатен шрифт и същите изображения, но вече във вид на релеф - на какви изисквания трябва да отговарят те и как се адаптира едно плоскопечатно в релефно изображение.

Ивета ИВАНОВА,
координаторНазад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2 3 4 5