Брой 12, 2013

Тема: КОЛЕДА

Витлеемската звезда


Михаил СТАМАТИС

Звездата на Христовото Рождество се появила преди около 2000 години и според евангелския разказ била тази, която отвела тримата влъхви до малкия Иисус.
Природата на тази звезда все още представлява загадка за учените. Има немалко опити да бъде обяснен този необичаен феномен, но никоя теория не го обяснява изцяло и затова Витлеемската звезда продължава да очарова със своята тайнственост и се е превърнала в един от главните символи на Рождественските празници.
Единственият достоверен източник, който дава информация за Витлеемската звезда, е Евангелието от Матей в началото на ІІ глава. Според този текст маговете, които дошли да се поклонят на Иисус, били мъдреци от страна, намираща се източно от река Йордан. Броят им не е известен от евангелския текст, но се е наложила цифрата три заради трите подаръка, които поднесли на Христос. Още докато били на Изток, мъдреците забелязали звездата в западната или югозападната част на небосвода и я последвали, за да стигнат в Йерусалим. Ирод не знаел нищо за нея, нито пък жителите на Йерусалим – очевидно тя била видима само за влъхвите или била трудно забележима от неспециалисти.
Ако Рождественската звезда била ярка, щели да я виждат и останалите хора освен мъдреците. Ако била твърде мрачна, за да я забележат неспециалисти (маговете били специалисти в този смисъл), тогава автоматично отпадат теориите, които считат, че звездата била ярък астрален обект, видим от всички.
Ирод проучил информацията около идването на влъхвите и заповядал да бъдат избити всички момченца под 2-годишна възраст. Оттук се прави изводът, че пътуването на маговете продължило около две години. Следователно звездата, която внезапно станала видима, се забелязвала на небето в продължение на две години. Когато влъхвите си тръгнали от Ирод, звездата отново се появила, намирала се постоянно пред тях и ги водела, докато слязла и застанала над детето Иисус. Звездата указала на малко, конкретно място, където се е родил Иисус.
Един небесен обект обаче заради голямото разстояние, на което се намира, не може да покаже конкретно място на повърхността на земята, а само посока, ориентир. За да се посочи определен земен участък, би трябвало небесният обект да се е образувал в по-низките слоеве на земната атмосфера, което е невъзможно за астрално тяло. Следователно сведенията, които черпим от Светото Писание, сравнени с характеристиките на астралните или метеорологични обекти или феномени, показват, че Витлеемската звезда не би могла да бъде астрален обект от какъвто и да е характер, а също и метеорологичен.
Едно убедително тълкувание на Витлеемската звезда е, че тя е имала свръхестествен характер. Вероятно е била ангел или някаква божествена сила с формата на звезда (има подобни случаи в Стария Завет).
Много рационалисти и материалистични учени отхвърлят съществуването на свръхестественото и създават теории за физическо обяснение на свръхестественото, но така губят смисъла на случилото се.
А всъщност истината е, че няма толкова голямо значение какво се е случило на небето в онази нощ, защото нещо много по-важно се било случило на земята. Нещо величествено става в малкия град на Витлеем - ражда се Иисус Христос, Спасителят на света. Затова е много по-чудно да се види Кой се е родил в Святата нощ преди 2000 години, отколкото каква е Рождественската звезда, която предвещава раждането на Слънцето на правдата.
Св. Йоан Златоуст за Рождественската звезда:
"Виждаш ли колко несъобразности се откриват, ако съдим за това събитие по хода на човешките дела и по обикновен начин? Но за да не прибавяме недоумения към недоумения, за да не ви приведем в обърканост, да пристъпим сега към разрешение на въпросите. Да започнем с Христовата звезда. Ако узнаем, каква била тази звезда - обикновена или различна от другите, действително ли била звезда или само имала вид на звезда, ще бъде лесно да разберем всичко останало. Но откъде можем да узнаем всичко това? От самото Свещено Писание. Че тя била необикновена звезда и дори не звезда, а както ми се струва - някаква невидима сила, която била приела вида на звезда, това се доказва, първо, от нейния път. Няма и не може да има звезда, която би имала такъв път. Виждаме, че и Слънцето, и Луната, и всички останали звезди вървят от изток към запад, а тази звезда вървяла от север на юг – в такова положение именно се намира Палестина по отношение на Персия.
Второ, също може да се види от самото време - тя се явила не през нощта, а сред ден, при светлина на слънцето... Трето, това се доказва от обстоятелството, че звездата ту се появявала, ту пак се скривала. Когато мъдреците отивали за Палестина, тя се виждала и им показвала пътя, а когато влезли в Йерусалим, тя се скрила. След това, когато те казали на Ирод за какво са дошли, оставили го и потеглили на път, звездата пак се явила. Това вече не е движение на звезда, а някаква напълно разумна сила. Тя нямала свой определен път, но когато трябвало се спирала и стояла, като се съобразявала във всичко с нуждата на мъдреците, подобно на облачен стълб, който показвал на евреите, кога трябвало да почиват и кога да тръгват на път".
Св. Теофилакт, архиепископ Охридски:
"Като слушаш за звездата, не мисли, че тя е била една от видимите за нас. Не, това е била божествена и ангелска сила, явила се в образа на звезда. Тъй като влъхвите се занимавали с науката за звездите, то Господ ги призовал с това, което било за тях познат знак, подобно на рибаря Петър, когото Той изумил с множеството риби (Лука 5:5-8) и така го привлякъл към Христос...
Звездата се явила на влъхвите преди Рождението на Господ, тъй като на тях им предстояло да употребят много време в път, за да могат да се поклонят, когато Той бил още в пелени...".

Използван източник: dveri.bgНазад

Всички статии на Брой 12, 2013

3 ДЕКЕМВРИ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ
Заедно по пътя на интеграцията
Три спортни турнира в рамките на международния преглед
За една успешно утвърждаваща се фирма
Международният ден на хората с увреждания в сдружение "ХобиСклуб"
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
КОЛЕДА
Коледни традиции по света
Витлеемската звезда
Коледен разказ
ПРОЕКТИ
Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение в България
Учебници и помагала за нашите деца
Методика за преподаване на математика и информатика на ученици с нарушено зрение от І до ХІІ клас
Ръководства за хора с нарушено зрение
Професионално ориентиране на зрително затруднени ученици
Архив на изданието
1 2 3 4 5