Брой 01, 2014

Тема: ПРОЕКТИ

Хармония на идеи и практики

 

Способният диригент и добрите музиканти са важна предпоставка, но все още не правят качествен оркестър. Необходимо е между тях да се получи онази хармония на чувствата, която да роди красивата музика.
В последните години в България толкова се говори за мениджъри, мениджмънт и отборно начало, че от многото приказки така и не остава време за работа. За щастие дейността на Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" е доказателство за обратното – без досаден шум и хленчене, целенасочено, стъпка по стъпка тази културна институция успява да се справи с предизвикателствата на пазарната реалност и продължава да помага на хората със зрителни проблеми в стремежа им да достигнат до светлината на знанието.
В края на 2013 година екипът на читалището успешно приключи дейностите по проекта "Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение". Той бе осъществен в партньорство със СОУ за деца с нарушено зрение "Луи Брайл" и бе на обща стойност 341 149, 60 лева. И сякаш за да потвърди добрата стара българска максима, че парите трябва да имат сайбия, Националното читалище на слепите доказа, че с умело управление на финансовия ресурс нещата не просто могат да се случват, но са способни да надминат очакванията и на най-големите оптимисти. Цифрите са достатъчно категорични и не се нуждаят от коментар:
- при първоначално заложени 90 учебника и учебни помагала в достъпен формат за ученици с увредено зрение, учещи интегрирано, са реализирани 180 броя, с други думи 100 процента повече;
- при първоначално заложени 90 брайлови издания на изучавана художествена литература крайната цифра надминава 120 - преизпълнение над 25 на сто;
- на над 2000 училища е предложен създадения софтуер за полагане на изпити под формата на тест от ученици с нарушено зрение.
Отделно на бял свят, в електронен, брайлов и на едър шрифт формат, се появиха планираните полезни ръководства по етикет и професионално ориентиране, които ще помогнат на децата да направят по-умели първи стъпки в живота, който ги очаква след абитуриентския бал. Създадена бе и методика за преподаване на математика и информатика на ученици с увредено зрение, която да ги въведе във все по-мащабните изисквания на глобалното пространство на високите технологии. Също така не бива да се пренебрегват проведените консултации с родителите на малчуганите, които допринесоха за формирането на подходяща стратегия за адаптацията им в училищната среда и обществото. За целта се изгради специален подраздел на сайта на Националното читалище на слепите – roditeli.nllb.bg, където майките и бащите на децата могат да задават своите въпроси, да споделят проблемите си и да получават адекватни отговори от специалистите. Не на последно място по проекта бяха осъществени срещи, посветени на избора на подходяща работа, на учениците от гимназиалните класове с реализирали се успешно хора с нарушено зрение. В тази насока бяха адаптирани и популярните в днешно време тестове за професионална ориентация. Като част от информационната кампания се проведоха и поредица от пресконференции, а клипове с разяснително съдържание течаха по програма "Хоризонт" и "Христо Ботев" на Българското национално радио.
Внушителна е симфонията от дейности, реализирани по проекта "Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение", и едва ли може да бъде преразказана с няколко изречения. Неслучайно това е най-мащабният проект, осъществяван някога от Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928". В основата на цялото това съзвучие от идеи и практики стои трудът на множество достойни и отдадени на каузата хора, които, въпреки определени затруднения, успяха да постигнат повече от впечатляващ резултат.
Казват, че успехът има много майки и бащи, а провалът винаги е сираче. Е, след като очевидно в случая и дума не може да става за провал, редно е, без излишна скромност и стеснителност, да се изброят имената на тези, които превърнаха желаното в действителност. На първо място, естествено, са координаторите на проекта Яна Йорданова и Ивета Иванова и счетоводителят Щилияна Петрова, които въпреки 6-месечното съкращение на времетраенето му, успяха да гарантират равномерността при изпълнението на дейностите по него. Специални благодарности заслужават Петър Стайков, Десислава Бенева, Ванюша Гигова, Елиза Петрова, Любомир Велков, Иван Доброволов, Гюнер Мехмед, фирма "БГАсист", издателство "Свети Георги", специалистите от Министерството на образованието и науката, ръководството на Съюза на слепите в България, ръководството на СОУДНЗ "Луи Брайл" и още много други. Не е за пренебрегване и приносът на председателят на НЧС "Луи Брайл 1928" Спас Карафезов, който в сложен момент успя с присъщата си находчивост да осигури необходимите оборотни средства.
Освен с изключителната си ефективност проектът "Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение" ще се запомни и с прозрачността си. Конкурсното начало с обществена поръчка беше задължителен елемент при разгръщането на всяка една от дейностите. Предвид постигнатото, това е очевидно правилната стратегия за постигане на целите в пределите на любезното ни отечество. Друг е въпросът колцина се осмеляват да вървят по този път, а още по-друга тема е и какви са в крайна сметка постиженията им.
Читалището е най-българската институция. Възникнало в магическите дни на Възраждането, благодарение на будните умове на предците ни, то се превръща в незаменим източник на просвещение, който създава и укрепва българската национална и културна идентичност. Дори днес, когато мрачната бездуховност окупира всяко възможно пространство, читалището е онова мъничко късче светлина, което дава вечна искрица надежда. Точно такова късче светлина е и Националното читалище на слепите "Луи Брайл 1928" за хората със зрителни проблеми в България. Макар и с малък екип, макар и с орязана субсидия, то постоянно успява да обогатява просветната си дейност. Последният засега проект, насочен изцяло към образователните потребности на децата със зрителни затруднения, показва, че когато има желание и добра воля, толкова рекламираните европейски практики могат да се случват и у нас. Има го обаче и  притеснението, че колкото и хубаво да е като идея, проектното начало оставя едно усещане за недовършеност.
"Какво ще се случи с всичките прекрасни начинания, когато проектът свърши?" – тези думи на г-н Карафезов поставят серия от въпроси, на които сякаш никой не иска или не желае да отговори.
Стана модерно да се пита "Кой?". Ами да пробваме да попитаме. Кой ще помогне проектът "Подкрепяща среда за интегрираното образование на децата с намалено и напълно загубено зрение" да еволюира в перманентна политика? Кой ще даде средства, за да може осигуряването на подходящи условия за развитие на учениците с намалено и напълно загубено зрение да продължи и занапред? Кой ще превърне добрата основа в голяма и красива сграда? Кой?
Героят на незабравимия Тодор Колев от филма "Опасен чар" изрича култовата реплика: "Парите са тор, от която израстват красиви неща!". Кой ще осигури тази толкова необходима тор, за да не спират да се случват хубавите неща?

Петър КАЛИНОВ 

Назад

Всички статии на Брой 01, 2014

В СТУДИОТО ЗА ЗВУКОЗАПИС
10 години съвременна технология на звукозапис
Списък на записаните нови заглавия през 2013 г.
Списък на възстановените заглавия през 2013 г.
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
За завършека на една одисея и още нещо
Коминът на станция "Поп Харитон" пуши
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Пловдив
Година, изпълнена с радост и щастливи мигове
ИНТЕРВЮ
С любов, извираща от душите ни
ЛЮБОПИТНО
Есперанто – удивителният мост между незрящите от цял свят
ПРОЕКТИ
Подкрепа за равен старт чрез интегрирано обучение
Хармония на идеи и практики
Архив на изданието
1 2 3 4