Брой 02, 2014

Тема: РЕХАБИЛИТАЦИЯ

За по-безопасното придвижване на незрящите в столицата


С Асен АЛТЪНОВ – председател на Регионалната организация на ССБ в София, разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА

Един всекидневен и същевременно много сериозен проблем, с който постоянно се сблъскват хората със зрителни увреждания, е проблемът за достъпността на окръжаващата ги градска среда. Желанието на незрящите хора за повече движение и за повече социални контакти твърде често се попарва от големия брой труднопреодолими и съвсем не безопасни препятствия, които те срещат при своите опити за самостоятелно придвижване в града, в който живеят. Между незрящите най-вече от София периодично се възражда дискусията за това на какви условия трябва да отговарят светофарите, за да бъдат наистина полезни за онези от тях, които имат волята и решимостта да се придвижват самостоятелно по улиците на София.
Озвучените светофари са от изключителна важност за човека със сериозни зрителни затруднения, но отвреме навреме чуваме и от представители на общинската администрация, че те са голям дразнител за другите граждани - най-вече за тези, които живеят до тях, поради което с голямо нежелание се заемат да продължат процеса на озвучаване на светофарните уредби в столицата. Ситуацията допълнително се изостри, след като от новата фирма, ангажирана да подържа светофарните уредби, са предложили на Регионалната организация на ССБ в София да се възприеме модел на озвучаване, при който звуковият сигнал на светофара да се активира или със специално изработено за случая дистанционно, или с бутон, монтиран на самия стълб, на който се намира светофарът. За да се чуе мнението на тези, които в най-голяма степен са заинтересовани от удовлетворителното решаване на този проблем, по инициатива на председателя на РСО на ССБ в София на 15 януари 2014 г. в салона на читалище "Природа и наука" беше проведена среща, на която бяха поканени да присъстват всички, които се вълнуват от тази проблематика.
Това беше поводът, по който потърсих за разговор председателя на софийската регионална организация на Съюза на слепите Асен Алтънов. Самият той нееднократно е споделял, че проблемът с достъпността на градската среда в София е приоритет и основна задача на ръководената от него организация.
- Г-н Алтънов, какво наложи, така да се каже, спешното свикване на толкова разширен форум, посветен на проблемите на достъпността на средата в София?
- Поради смяната на обслужващата фирма на светофарните уредби в столицата Софийска община се е обърнала към директорката на Училището за деца с нарушено зрение в София с предложение за нов модел на озвучаване на светофарите. Предлагаше се незрящите граждани да се ползват от системата за озвучаване на светофарните уредби посредством монтиран на самия светофар бутон или със специален уред за тяхното дистанционно активиране. Г-жа Белокапова – директор на УДНЗ, ни информира за това предложение, което в един сравнително тесен кръг беше обсъдено и в регионалната организация. Това предложение предизвика бурна, остра и според мен напълно оправдана реакция на много от нашите колеги, които се престрашават самостоятелно да се придвижват по улиците на нашия град. Огромният интерес към решаването на този проблем наложи свикването на повече хора, чието мнение трябваше да бъде чуто, защото те са наистина заинтересовани от състоянието на светофарите в София. Така, в хода на това събиране, участниците се обединиха около становището, че за незрящите най-добър е моделът с автоматично активиращ се звуков сигнал при зелена светлина на светофара. С цел да се намали дразнещият ефект от озвучаването бяха лансирани мнения силата на звука да се регулира автоматично с помощта на специални датчици, което ще даде възможност при по-ниски нива на уличния шум съответно да се намалява и силата на звуковия сигнал. В същата посока бяха и изразените мнения, че може да се мисли и за по-тих звуков сигнал във времето след 20 часа. Много от изказалите се колеги обърнаха внимание и на факта, че на практика в големите европейски градове е възприет точно такъв вариант за озвучаване, а светофарите с бутони се поставят само като изключения - най-вече там, където самият светофар не работи постоянно, а се активира само при необходимост. И точно за реализирането на този модел неотстъпно ще настояваме и ние от ръководството на Регионалната организация на ССБ в София. Покрай този въпрос участниците в сбирката поставиха и някои други проблеми, които затрудняват незрящите пешеходци, като например тактилните ориентири в метростанциите, липсата на бордюри в края на тротоарите, където те се скосяват, усложненията, които се констатират при скосяването на тротоарите, когато то се прави на голямо кръстовище, и други.
С цел подобряване на комуникацията между съюзните членове и ръководството на организацията по тази проблематика беше предложено и съответно прието от присъстващите създаването на комисия, в която да бъдат включени колеги, които са, така да се каже, постоянно по улиците и имат най-добра представа за съществуващите проблеми, както вероятно и най-много полезни идеи за тяхното решаване.
- В какво ще се изразява работата на тази комисия?
- Комисията е доброволно формирование и тя ще има функциите на помощен орган към управителния съвет на регионалната организация. Включените в нея колеги ще могат да ни информират за всички проблеми, с които те се сблъскват. За съжаление средата в София е освен агресивна и твърде често променяща се, което прави необходимо постоянно да се актуализира информацията за старите и новопоявяващите се бариери. Който е попаднал на такъв проблем, ще може да ни информира било то по телефон, било по електронна поща. Това не изключва и възможността всеки един от нас като гражданин да се обръща и директно към органите на самата община. Смятам, че по този начин ще можем по-пълно да обхванем всички опасни точки в целия град.
- Има ли при вас назначен човек, който да контактува с общината, да събира и обобщава получаващата се в РСО София информация?
- На този етап такъв човек не е назначен. Засега сигналите могат да се подават в регионалната организация на телефони: Асен Алтънов - 931 80 12 (стационарен) и мобилни 0886 100 156 (Vivacom) и 0894 399 009 (Globul); или на имейл: rso_barieri@abv.bg, като Хари Хараламбов ще движи нещата от юридическа гледна точка. За да имаме своята тежест пред общината, ние трябва да им поставяме реални проблеми, а още по-добре ще бъде, ако можем с помощта на експертизата, която несъмнено притежават включените в комисията колеги, да им посочваме и най-добрите за нас варианти за тяхното решаване.
- Какви проблеми могат да се поставят пред тази комисия?
- Комисията ще разглежда всякакви проблеми, имащи отношение към подобряването на възможностите на незрящите за свободно и безопасно придвижване в градската среда.
Неин представител ще бъде постоянно в регионалната организация. На него могат да се съобщават всички стари, но неотстранени или нововъзникнали проблеми, свързани с достъпността на средата, като например повреден светофар, необезопасено място по тротоара, поставяне на препятствие на неподходящо място и изобщо всичко от този род.
- Тази комисия ще бъде ли постоянно действащ орган?
- Да, тя е създадена с цел да могат повече хора да споделят своето мнение при решаването на тези проблеми. Комисията трябва да има ролята и на експертен съвет, с който да се консултира ръководството на организацията, когато изготвя своите предложения пред общината.
- Смятате ли да поставите и въпроса за телефонните кабини, с които сблъсъкът е изключително неприятен?
- Това отдавна е на нашето внимание, но знаете в каква бюрократична държава живеем и за всяко нещо битката е жестока. Ние няма да престанем да настояваме за намиране на приемливо решение и се надяваме пътят на нашите незрящи колеги с всеки ден да става все по-удобен и безопасен. Вече започнахме дискусия в комисията, за да можем да формираме пакет предложения за подобряване на достъпността на градския транспорт. Трябва да си изградим единно становище по много въпроси като например въпроса за това къде точно трябва да бъдат поставени и как точно да изглеждат табелите, на които са написани номерата на превозните средства. Вече във все повече от тях автоматично се съобщават спирките. Обсъдихме и различни варианти за решаване на проблемите, които възникват поради това, че на много спирки автобуси и тролейбуси спират по няколко един зад друг, което прави практически невъзможно ползването им от хората със зрителни увреждания. Има и още много важни, но за съжаление и много трудни за решаване въпроси. Надявам се, че стъпка по стъпка ще успяваме да повишаваме удобствата на транспорта за нашите колеги - слепи и с остатъчно зрение. Използвам възможността чрез списание "Зари" да се обърна към всички самостоятелно движещи се незрящи от столицата и да ги призова да ни помагат, като ни информират за местата, които са опасни за нас, и въобще за всички проблеми, свързани с неудобства при тяхното придвижване, за да можем взаимно да си бъдем полезни.Назад

Всички статии на Брой 02, 2014

ЕСЕ
С Пупи няма нищо страшно
ИСТОРИЯ
Помен за Васил Иванов Кунчев
Личности, допринесли за Освобождението на България
Смисълът на Великия пост
ЛИТЕРАТУРА
Внимавайте, девойки, с любовта!
ЛЮБОПИТНО
Звукова система за незрящи пешеходци - проектът на Бургас за "Предизвикателството на кметовете"
МУЗИКА
Смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов" при ССБ - вече история или...?
НЕЗРЯЩИ ЗНАМЕНИТОСТИ
Хосе Фелисиано
ПИСМА ОТ ЧИТАТЕЛИ
Златна сватба
На колко години е ТСО в Добрич
ПРЕМИЕРА
Авва, Отче!
Предисловие
ПРОЕКТИ
Национална кампания "Запази зрението си"
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
За по-безопасното придвижване на незрящите в столицата
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6