Брой 02, 2014

Тема: ПИСМА ОТ ЧИТАТЕЛИ

На колко години е ТСО в Добрич


Повод да напиша това е публикацията на Паунка Пеева в бр. 1 на списание "3ари" от тази година "45 години организация на слепите".
Аз съм от Добрич, член съм на ССБ от 1957 г. и съм приет тогава в ТПС на слепите в Добрич, а председател на организацията беше Златан Великов.
Бай Злати с едно дървено съндъче през рамо продаваше ластик, безопасни игли и други дребни галантерийни стоки. През 1958 г. се проведе годишно събрание на организацията и аз бях избран за секретар, и бях такъв до отиването ми на работа в ПП "Успех" във Варна. На събранието присъства зрящата служителка на PC във Варна Роза Бояджиева.
През пролетта на 1959 г. на районната конференция във Варна с Бай Злати бяхме избрани за делегати и участвахме в Третия конгрес на ССБ в София.
През 1962 г. бях избран за председател на PC на слепите във Варна. На годишното събрание на ТПО в Добрич през 196З г. за председател на организацията беше избран Симеон Желязков, който преди това за известно време беще работник в ПП "Успех" във Варна. Вярно е, че Симеон Желязков допринесе много за укрепването и активизирането на организацията, но никога не е бил сред основателите - той стана член на ССБ по-късно.
ТО или сега ТСО е създадена вероятно през 1956 г. - след създаването на PC на слепите във Варна. По онова време организацията обхващеше три околии: Добрич, Генерал Тошево и Тервел.
Честването на юбилей, особено когато се ангажира и вниманието на широката общественост, съвсем не е въпрос за подценяване. Затова в никакъв случай не бива да се поддаваме на емоцията за себеизява или да се доверяваме на това, че някой е казал. Има една сентенция, че не казаното, а писаното остава.
Аз познавам госпожа Пеева като сериозен и отговорен човек и се удивявам на това, че е лишила своята организация с цели 12 години активен живот.
Ако моите земляци проявят интерес, аз бих се срещнал с тях, за да им разкажа за този начален, нелишен от положителни качества, период от живота на нашата организация. А Златан Великов, за когото бях писал в "Зари" преди време, заслужава признателност и уважение като пионер на делото на слепите в този край на нашата страна.

Владимир ЖЕЛЕВНазад

Всички статии на Брой 02, 2014

ЕСЕ
С Пупи няма нищо страшно
ИСТОРИЯ
Помен за Васил Иванов Кунчев
Личности, допринесли за Освобождението на България
Смисълът на Великия пост
ЛИТЕРАТУРА
Внимавайте, девойки, с любовта!
ЛЮБОПИТНО
Звукова система за незрящи пешеходци - проектът на Бургас за "Предизвикателството на кметовете"
МУЗИКА
Смесен хор на слепите "Академик Петко Стайнов" при ССБ - вече история или...?
НЕЗРЯЩИ ЗНАМЕНИТОСТИ
Хосе Фелисиано
ПИСМА ОТ ЧИТАТЕЛИ
Златна сватба
На колко години е ТСО в Добрич
ПРЕМИЕРА
Авва, Отче!
Предисловие
ПРОЕКТИ
Национална кампания "Запази зрението си"
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
За по-безопасното придвижване на незрящите в столицата
Архив на изданието
1 2 3 4 5