Брой 08, 2007

Тема: ОБЩЕСТВО

София - по-удобна и по-достъпна за незрящитеПо инициатива на председателя на регионалната организация на ССБ в София - Асен Алтънов, като консултативен орган към организацията, бе създадена Комисия по рехабилитация, чиято основна цел е да съдейства за облекчаване на живота на незрящите в София и да улесни достъпа им до различни обекти от градската среда.
Комисията се ръководи от професор Владимир Радулов. Заедно с него ще работят доцент Мира Цветкова, д-р Петър Стайков, Хюсеин Исмаил, архитект Валери Йотов, Асен Алтънов и като представител на столичната община - Хари Хараламбов. На своето първо заседание, което се проведе на 28-и юни, участниците приеха да работят по предложената от проф. Радулов програма, в която са фиксирани най-неотложните действия за постигане на поставените цели.

Накратко ще ви запознаем с някои от основните моменти в програмата, както и с възникнали и възприети в хода на самото заседание идеи.
Комисията трябва да бъде активен фактор за решаване на проблема за възстановяването на дневния рехабилитационен център в София. Ясно е, че ако искаме да поставим работата по развитие на рехабилитационните услуги в София на здрава основа ще трябва да се направи всичко необходимо, за да се възстанови центърът, за да може там да се концентрират усилията по основните рехабилитационни дейности.
Най-добре е да се извърши отново подготовка на инструктори по ориентиране и мобилност, които от своя страна биха могли да организират такива курсове по места - извън рамките на дневния център.
Членовете на комисията се обединиха около становището, че е необходимо да се направят предварителни проучвания за откриване на център по зрителна рехабилитация.

За да се подобрят транспортните услуги, комисията ще работи основно по следните направления:

Софийското метро

1. Преглед на състоянието на предпазните, ориентировачни полоси на метростанциите. Където няма такива, да бъдат поставени, а където те не отговарят на изискванията, да бъдат преправени по такъв начин, че наистина да са полезни за незрящите ползватели на метрото.
2. Да се направи в съответствие със стандартите за достъпност контрастната маркировка на вътрешните и външните стълбища на метростанциите.
3. Да се увеличат размерите на знаците на зрителната сигнализация на новите метростанции и да се проучат възможностите за подобряването на вече съществуващите.

Наземен градски транспорт

1. Да се работи за решаване на проблема с табелките, на които са изписани номерата на трамваите, тролейбусите и автобусите, като чрез органите на Столична община се наложи поставянето на такива табелки на равнището на погледа. По същия ред да се определи и стандартна големина на цифрите, за да могат те безпроблемно да се виждат от хора с увредено зрение.
2. Участниците в заседанието се информираха за провеждания във Варна технически експеримент по създаване и внедряване на говореща система за съобщаване на номерата на превозните средства от градския транспорт.
3. Да се положат усилия за възстановяване на добрата практика за съобщаване на спирките в превозните средства от мрежата на градския транспорт.
4. За по-доброто ориентиране и облекчаването на достъпа на лицата с увредено зрение до автобусите и тролейбусите от градския транспорт на възловите спирки като например Централна ЖП гара, Орлов мост, хотел Плиска, спирката срещу спортната палата и др., да се фиксират стоянки за спиране на отделните номера.
5. Да се уеднаквят и съгласуват със съответните транспортни фирми табелки за спиране на маршрутки и таксита от граждани с увредено зрение.

Подобряване на градската среда

1. Да се направят постъпки пред отговорните организации за незабавни промени на конструкцията и местоположението на обществените улични телефони.
2. РСО София активно да се присъедини към инициативите за защита на пешеходците, като се наблегне на спазването на необходимите за безпроблемното им придвижване разстояния между паркираните по тротоарите коли.
3. Да се поставят още звукови светофари в София.
4. Доцент Мира Цветкова обърна внимание на необходимостта да се отработят и възможностите за монтиране на двусигнални звукови светофари на кръстовища с еднаква интензивност на движението във всички посоки.
5. Петър Стайков предложи да се направи всичко възможно за поставянето на пешеходен надлез тип "Пасарелка" на особено опасните за преминаване от страна на незрящите граждани пътни артерии - бул. "Европа" при комплекса при "Успех", при Училището за деца с нарушено зрение на "Ломско Шосе" и евентуално на други места, за които се докаже необходимост от такова решение.
6. Архитект Валери Йотов се ангажира да проучи цените и моделите на възможните "пасарелки".

Повишаване на самостоятелността и битовите улеснения

1. Да се възстанови производството на разработените през 1988 г. символни значки за хора с увредено зрение, като се регламентира тяхното използване.
2. Да се доставят и предложат за продажба достатъчен брой бели бастуни с различни размери, багажни етикети, етикети за маркиране на храни и други вещества.
3. Комисията да съдейства на ръководството на Съюза на слепите при формиране на политиката на снабдяване на съюзните членове с все повече специални технически средства.

Само няколко дни след заседанието Асен Алтънов и професор Владимир Радулов бяха приети от изпълнителния директор на Софийския Метрополитен. Специално за срещата Радулов беше подготвил снимки на ориентировачните настилки от метростанции в седем европейски страни. На срещата е било договорено, че ръководството на метрото ще направи всичко необходимо за отстраняване на неудобните за хората с увредено зрение ориентири. В съвсем близко време ще започне експериментално изграждане на ориентировачни полоси на метростанция "Опълченска", като ще бъдат поканени невиждащи хора да пробват различни варианти и едва след това ще се премине към въвеждането на материалите, които те са оценили за най-подходящи. Одобрените на този етап ориентири са подобни на тези, които са използвани на метростанциите в Брюксел.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 08, 2007

IN MEMORIAM
170 години от рождението на Васил Левски
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ССБ открива "Лятна практика 2007"
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Вероника Лилова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
С един куршум - два заека
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Виното предпазва от кариес
Оцветител в наденици и кюфтета предизвиква рак
Медикаментозното лечение на наднорменото тегло помага на лекарствата за кръвно да действат
Стволови очни клетки ще лекуват слепота
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Заговор на петима държавници срещу болните и възрастните
ОБЩЕСТВО
София - по-удобна и по-достъпна за незрящите
Читалищен форум
Новини от Европейския съюз на слепите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Клетъчни трансплантанти възстановяват зрението
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Поет на всички времена
ПРАЗНИЧНО
15 Август - Голяма Богородица
ПРОЕКТИ
Техническа помощ на Института за публична администрация и европейска интеграция за разработване на програми и провеждане на обучение за малцинства и уязвими групи
СЪРЕВНОВАНИЯ ПО ГРАМОТНОСТ
София
Силистра
Архив на изданието
1 2 3 4 5