Брой 03, 2014

Тема: ПРОЕКТИ

Изкуството - среща на два свята и форма на интеграция


На 27 февруари 2014 г. в Кюстендил се реализира първият от деветте концерта с участието на хора със зрителни увреждания в изпълнение на Дейност 1, точка 2 от проект "Създаване на център за подкрепа и целева ориентация на хора със зрителни увреждания (ЦПЦОХЗУ) с изнесени офиси". Той е финансиран по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. В концерта взеха участие художествено-творчески състави и индивидуални изпълнители от регионалните организации в Кюстендил, София и Пловдив. Наши гости бяха представители на общинската и областната администрация, Агенцията за социално подпомагане, неправителствени организации на хора с увреждания, медии и други. Повече от двеста зрители се възхищаваха на изкуството на хората с нарушено зрение и техните възможности за интеграция в обществото.
Председателят на Съюза на Слепите в България г-н Васил Долапчиев взе участие в организирането на концерта и се възползва от възможността да присъства на сесия на Общинския съвет. Той изрази голямата благодарност на нашето сдружение и регионалната ни организация към г-н Паунов - кмет на Кюстендил, общинските съветници и общинската администрация за дългогодишната и многообразна подкрепа на хората със зрителни проблеми във областта. В изпълнение на решение на Управителния съвет на Съюза на слепите във България председателят на организацията награди г-н Паунов с медал за особени заслуги и община Кюстендил със статуетката "HUMANITATIS KAUZA".
Местните медии широко отразиха концерта, награждаването и ролята на Съюза на слепите в България в защитата на правата на слепите граждани и създаването на условия за тяхното социално включване.

***

На 6 март 2014 г. в Монтана се организира вторият концерт в изпълнение на проекта. Той премина при много добра организация и въпреки зимния дъждовен ден в залата присъстваха повече от 250 зрители. В него взеха участие състави от регионалните организации в София, Дряново и Смолян. Областният управител изпрати поздравителен адрес до всички участници с пожелание за успешна реализация на проекта и положителна промяна на обществените нагласи към хората с увреждания с цел повишаване качеството на техния живот. Концертът беше посетен от представители на общинската администрация, неправителствени организации, медии и други.

Васил ДОЛАПЧИЕВ,
председател на ССБНазад

Всички статии на Брой 03, 2014

70 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ БРАТАНОВ
Спомен за Поета
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ
92% от депутатите искат достъпни уебсайтове, сега Съветът трябва да действа
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен годишен организационен отчет на ССБ за 2013 г.
ЗАБЕЛЕЖКА
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Бургас
Асеновград
Велики Преслав
Добрич
ЛИТЕРАТУРА
80 години от рождението на Христо Фотев
НОВИ КНИГИ НА БРАЙЛ ПРЕЗ 2013
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2013 г.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очни клетки от починали връщат зрението на слепи хора
ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"70 години от рождението на Георги Братанов"
ПРОЕКТИ
Изкуството - среща на два свята и форма на интеграция
Силата да живееш за другите
ПЪТЕПИС
Отново съм на път
ТЕХНОЛОГИИ
Разработват таблет за незрящи
"Правец" се завръща
ЮБИЛЕЙ
Живот, отдаден на хората
Архив на изданието
1 2 3 4