Брой 08, 2007

Тема: СЪРЕВНОВАНИЯ ПО ГРАМОТНОСТ

София


На 4 юли софийската РСО организира конкурс за бързо и правилно четене и писане на брайл. Безспорна истина е, че въпреки напредъка на информационните технологии, всеки незрящ, който не владее брайловото писмо е практически неграмотен. Затова конкурсът можеше да се определи и като съревнование по грамотност на незрящите участници.
Записалите се 15 души се съревноваваха в две категории - завършилите училище за слепи и самообучилите се браелисти. Те бяха оценявани от жури в състав: председател Петър Стайков и членове - Йордан Младенов и Марина Петкова.
Като цяло участниците показаха доста високо ниво.
Безспорен фаворит сред дванадесетте участника в категорията на обучавалите се в училище за слепи бе Румяна Димитрова - студентка по икономика на масмедиите в УНСС. Тя прочете непознат текст за рекордното време от 50 секунди, при това без нито една грешка. Съвършена в граматическо и в правописно отношение бе и диктовката на Руми.
На второ място се нареди съименничката й Румяна Каменска с резултат при четене 1,04, а на трето - Снежана Иванова, много опитен браелист, но в случая с резултат 1,09. И двете допуснаха, макар и минимален брой, грешки на диктовката - съответно една и четири.
От тримата участника в категорията самообучили се, единият се наложи да бъде дисквалифициран, тъй като показа много посредствено ниво и ниска степен на брайлова грамотност. На първо място се класира Живка Павлова, следвана от Елена Александрова.
Задължително е да се отбележи, че сред неуспелите да се класират участници някои се справиха отлично с прочитането на текста, но допуснаха повече грешки на диктовката, което намали общия брой на точките им за класиране. Така се случи при Христо Марков, който прочете текста за минута и 13 секунди, но допусна 15 грешки при писането.
Победителите в този конкурс на есен ще премерят сили с победителите от конкурсите, организирани в останалите региони. Предстои провеждането на републикански конкурс по брайлова грамотност, където борбата ще бъде много оспорвана.
Съревнованието в София протече при много добра организация, благодарение на новоизбрания председател Асен Алтънов, който се бе погрижил всички участници и гости да се чувстват максимално комфортно. Между другото РСО София от години не е била организатор на подобни мероприятия. Вероятно най-после настъпва времето на дългоочакваното раздвижване.

Марина ПЕТКОВА


Назад

Всички статии на Брой 08, 2007

IN MEMORIAM
170 години от рождението на Васил Левски
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ССБ открива "Лятна практика 2007"
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Вероника Лилова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
С един куршум - два заека
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Виното предпазва от кариес
Оцветител в наденици и кюфтета предизвиква рак
Медикаментозното лечение на наднорменото тегло помага на лекарствата за кръвно да действат
Стволови очни клетки ще лекуват слепота
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Заговор на петима държавници срещу болните и възрастните
ОБЩЕСТВО
София - по-удобна и по-достъпна за незрящите
Читалищен форум
Новини от Европейския съюз на слепите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Клетъчни трансплантанти възстановяват зрението
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Поет на всички времена
ПРАЗНИЧНО
15 Август - Голяма Богородица
ПРОЕКТИ
Техническа помощ на Института за публична администрация и европейска интеграция за разработване на програми и провеждане на обучение за малцинства и уязвими групи
СЪРЕВНОВАНИЯ ПО ГРАМОТНОСТ
София
Силистра
Архив на изданието
1 2 3 4 5