Брой 03, 2014

Тема: В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ

92% от депутатите искат достъпни уебсайтове, сега Съветът трябва да действа


На 26 Февруари членовете на Европейския парламент дадоха убедителна подкрепа за радикални промени, предложени от Комисията IMCO по предложението за директива за достъпност на уебсайтовете на органите от обществения сектор. 30 милиона граждани на ЕС, които са слепи или частично незрящи, са диспропорционално засегнати от недостъпни уебсайтове, така че Европейският съюз на слепите приветства силното съобщение, изпратено от Европейския парламент към правителствата на държавите от ЕС.
"Когато 92% от членовете на ЕП призовават за действие, ние смятаме, че членовете на Съвета следва да се вслушат и да се ангажират с демократичния процес", заяви президентът на EСС Волфганг Aнгерман.
Директивата за достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор е в списъка от работната програма на гръцкото председателство, но председателството не е насрочило нито едно заседание, на което да се обсъди този въпрос. Председателят на ЕСС Волфганг Aнгерман казва: "Не е достатъчно за гръцкото председателство настоящатата директива да е включена в техния списък "за неща които трябва да се правят"; Ако председателството отказва да организира среща за обсъждане на директивата с държавите-членки, то това ефективно блокира законодателния процес".
EСС иска бързи действия от гръцкото председателство, гарантиращи, че обсъжданията в Съвета ще започнат до няколко дни.
"Бездействието ще отложи новите правила за много месеци и следователно е изключително вредно за 30 милиона незрящи и слабовиждащи граждани на ЕС, които се опитват да получат достъп до информация и услуги онлайн. Хората със зрителна загуба са били изключвани от онлайн света за твърде дълъг период", каза Aнгерман.
EСС иска Съветът да приеме присърце този въпрос и да изпълни задълженията си по силата на Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Ние искаме спешна среща с представители на гръцкото председателство, за да обсъдим следващите стъпки.

Забележка от редакторите
На 26 февруари Европейският парламент прие законодателна резолюция за Директива за достъпността на уебсайтовете на органите от обществения сектор.
593 депутати одобриха текста (40 гласуваха "против" и 13 "въздържали се").


Преведе от английски:

Кеворк КАБЗАМАЛЯННазад

Всички статии на Брой 03, 2014

70 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО НА ГЕОРГИ БРАТАНОВ
Спомен за Поета
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ НА СЛЕПИТЕ
92% от депутатите искат достъпни уебсайтове, сега Съветът трябва да действа
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
Сборен годишен организационен отчет на ССБ за 2013 г.
ЗАБЕЛЕЖКА
Уважаеми читатели,
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Пловдив
Бургас
Асеновград
Велики Преслав
Добрич
ЛИТЕРАТУРА
80 години от рождението на Христо Фотев
НОВИ КНИГИ НА БРАЙЛ ПРЕЗ 2013
Книги, издадени на брайл в Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928" през 2013 г.
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очни клетки от починали връщат зрението на слепи хора
ПОЕТИЧЕН КОНКУРС
"70 години от рождението на Георги Братанов"
ПРОЕКТИ
Изкуството - среща на два свята и форма на интеграция
Силата да живееш за другите
ПЪТЕПИС
Отново съм на път
ТЕХНОЛОГИИ
Разработват таблет за незрящи
"Правец" се завръща
ЮБИЛЕЙ
Живот, отдаден на хората
Архив на изданието
1 2 3