Брой 04, 2014

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

София


Владеем ли добре брайл

Регионално състезание за брайлова грамотност

На 21 март в Центъра за рехабилитация на лица със зрителни увреждания бе проведен ежегодният конкурс по брайлова грамотност, организиран и финансиран от софийската регионална организация. Тази година в него се бяха записали голям брой участници от всички възрастови групи, които премериха сили в уменията си за бързо четене и вярно писане на брайлов текст. В първия пролетен ден тук се бяха събрали ученици от училището за деца с нарушено зрение, представители на средното поколение, както и незрящи хора от третата възраст. Като всяка година, за да бъдат равностойни състезателите, участниците бяха разделени на две групи – тези, които са завършили специализираните училища за слепи и тези, които са намерили начин в годините да се самоограмотят. Не беше изненада, че състезателите от последната група бяха относително малобройни. Нямаше промяна и в правилата на конкурса. От участниците се изискваше ясно, вярно и бързо четене на глас и чисто и вярно писане на диктувания текст, като във втория случай скоростта на писане не се отчиташе. Всеки от състезателите имаше свобода на избор какво приспособление да ползва при писането. Текстовете бяха откъси от произведения на Елин Пелин, подбрани от председателя на журито Петър Стайков, а членовете – Марина Петкова – редактор от списание "Зари", и Йордан Младенов – бивш редактор и настоящ директор на ЦСРИ, оценяваха усилията на участниците.
Трябва да се подчертае, че тази година направи впечатление качеството на писмените работи, което беше на твърде високо ниво, въпреки сложността на диктувания текст. По-голямата част от незрящите бяха написали текста с минимум грешки и максимално близо до оригинала.
На твърде добри резултати станахме свидетели и в частта за бързо, вярно и ясно четене на глас.
Затова и при крайното класиране журито не можа да устои на изкушението да отсъди и две допълнителни поощрителни награди за двама от участниците, чиито резултати бяха по-слаби единствено заради скоростта на четене и минималната разлика в допуснатите грешки при писането.
И така, победител в тазгодишното съревнование по брайлова грамотност в категорията на участниците, завършили специализираните училища за слепи, стана Румяна Каменска с резултат 1 минута и 4 секунди за четене и 0 грешки при писане.
Второто място журито присъди на Хари Хараламбов, който прочете текста за 1 минута и 9 секунди и предаде писмена работа също с 0 грешки. Третото място завоюва Даниела Кочева – ученичка от 12 клас на училището за деца с нарушено зрение в София.
Поради незначителната разлика в резултата, както вече стана дума, двете поощрителни награди журито присъди на Ваня Стефанова и на Радостина Григорова.
От категорията на самообучилите се първото място спечели Виолета Петкова, а второто остана за Димитър Веселинов.
Класиралите се участници получиха парични награди, предоставени от РСО София, както и аплодисментите на всички, които присъстваха на награждаването.
Разширеният брой участници тази година, както и отличните резултати, които победителите демонстрираха за пореден път, показват, че брайлът все още има своето много важно място сред невиждащите хора, а включването на представителите от младото поколение е категорично доказателство за това.

Марина ПЕТКОВАНазад

Всички статии на Брой 04, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В Управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Асеновград
Добрич
София
ИЗКУСТВО
Макар и аматьори - искаме да го правим както трябва
ЛИТЕРАТУРА
Гората - извор на здраве, извор на красота
ЛЯТО 2014
Цени и графици за ползване на почивните бази на ССБ
ОБЯВА
Общо събрание на пълномощниците
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Очната катаракта - злосторникът, който медицината успешно побеждава
ПЕСЕН НА БРОЯ
Гергьовден
ПРАЗНИЦИ
Лазаровден и Цветница
ТВОРБИ ОТ СЛЕПИ АВТОРИ
Запознайте се с Меги
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6
8