Брой 08, 2007

Тема: ОБЩЕСТВО

Читалищен форум


На 3 юли т.г. в читалище "Славянска беседа" се проведе общо отчетно събрание на националното читалище на слепите "Луи Брайл". Лятната горещина не попречи на 102 души от членовете да участват в работата на този форум. Не липсваха и видни гости. Сред тях бяха заместник-кметът на район "Средец" Марин Жабински, завеждащият отдел "Култура" в района Румен Дамянов, председателят на Съюза на слепите в България Васил Долапчиев, председателят на Контролния съвет на Съюза Маньо Алексиев и председателят на софийската регионална организация на Съюза Асен Алтънов.
В отчетния доклад на настоятелството подробно беше разгледана издателската дейност на читалището, работата със самодейни колективи и изпълнението на различни проекти. Обогатяването на фонда от книги през отчетния период е протичало доста интензивно. Закупен е един нов принтер модел "Еверест", но най-голямата придобивка е голяма крачка напред в печатането на брайлова художествена литература. Със средства от японското посолство беше купен високопроизводителен норвежки принтер "Брайло 200", който в далечна перспектива решава проблемите с книгоиздателската дейност на читалището. Скоростта и качеството на печатането значително ще се подобри. Настоятелството изразява гореща благодарност на японския народ за неоценимата помощ.
През миналата година читалището е работило по два основни проекта - единият към Демократическата комисия на посолството на Съединените щати, а другият към Агенцията за хора с увреждания. По първия бяха преведени и издадени на брайл и говорещ вариант основни документи касаещи човешките права на инвалидите, а по втория беше направено аудиоописание на 6 филма, което се случва за пръв път в нашата страна. Единият от филмите е за първия председател на читалището акад. Петко Стайнов. Друг нашумял напоследък филм е за Рей Чарлз. В развитите страни подобна дейност е вече обичайна практика, а у нас това е първа крачка. С навлизането на дигиталната телевизия се създават възможности аудиодискрипция да се прави симултанно и на телевизионни предавания, но затова в България все още не се говори. Със средства от фондация "Лале" беше направен основен ремонт на трите апартамента, в които сега се помещава читалището. Книгохранилището е значително разширено и е обособен издателски център в една от стаите. Успоредно с това друго помещение е предвидено за интернет център, който ще бъде на разположение на слепите от София. В него ще има възможност да се провеждат и различни курсове. Читалището е работило и по други малки проекти към Министерството на културата свързани с обогатяването на книжния фонд и подпомагането на самодейните художествени колективи.
През миналата година беше организирана изложба на ръкоделия и кулинарни специалитети, приготвени от слепи жени. Тя мина под шефството на съпругата на българския президент Зорка Първанова. На нея присъстваха много гости, сред които и дипломати. По случай 15 октомври - Международния ден на белия бастун - редовно се правят излети на слепи хора до специализираната пътека в националния парк Витоша.
Самодейни състави от слепи и слабовиждащи изпълнители редовно участват в различни фестивали, от където се завръщат с грамоти и други награди.
В доклада на Проверителната комисия беше проследено движението на средствата през отчетния период и натрупването на дълготрайни активи. Един бегъл поглед показва, че без участие в проекти пълноценната дейност на читалището е немислима. През миналата година са похарчени около 98 хил. лв., а субсидията от общината е 59 хил. лв. Този факт красноречиво говори колко още средства са необходими, за да бъде отчетена посочената дейност.
В последвалите обсъждания на докладите Хюсеин Исмаил предложи читалището да регистрира уебсайт със собствен домейн. Той изказа задоволство от това, че се обръща внимание не само на брайловите книги, но и на електронните.
Председателят на читалището Спас Карафезов обясни, че му предстои среща с представител на "Майкрософт", на която ще преговаря за предоставянето безплатно или с намаление на софтуер, който ще позволи електронната библиотека да бъде достъпна за слепите от цялата страна, като те ще могат да теглят криги от нея през интернет. Тази дейност ще се извършва, като се съблюдават правилата свързани с авторските права.
Стоян Господинов попита кога най-после слепите от София ще могат да се събират във своя собствена удобна зала. Той повдигна болния въпрос за културен дом на незрящите от столицата. За съжаление на хоризонта не се очертава решаването на този въпрос.
Пламен Русанов попита защо преди в читалището са организирани срещи с видни културни дейци, а сега това не се прави. Г-н Карафезов обясни, че ремонтът е продължил много дълго време и затова е имало известно затишие, но новите условия сега позволяват отново да се възстанови тази дейност.
Заместник-кметът на района г-н Жабински пожела по-нататъшни успехи на читалището и благодари за участието на вокално-инструменталната група "Веселите момчета" в концерт, организиран от общината в центъра на столицата.
Председателят на Съюза на слепите г-н Долапчиев подчерта: "Нашите две оганизации са обречени да работят заедно в партньорство. Ние трябва да мислим - каза той - за съвместно реализиране на проекти." След като беше гласувано приемането на докладите, последва кратък концерт на вокална група "Люлин" и "Веселите момчета". Конферансието на концерта Рангел Попов добави нещо, което всички изказали се по време на обсъжданията пропуснаха. Той поздрави председателя г-н Карафезов за връченото му наскоро държавно отличие орден "Кирил и Методи" ІІ степен. Поздравът беше посрещнат с бурни аплодисменти.
Концертът зареди с лятно настроение присъстващите членове и те се разотидоха без следа от отегчение.

Йордан МЛАДЕНОВ


Назад

Всички статии на Брой 08, 2007

IN MEMORIAM
170 години от рождението на Васил Левски
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ССБ открива "Лятна практика 2007"
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Вероника Лилова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
С един куршум - два заека
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Виното предпазва от кариес
Оцветител в наденици и кюфтета предизвиква рак
Медикаментозното лечение на наднорменото тегло помага на лекарствата за кръвно да действат
Стволови очни клетки ще лекуват слепота
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Заговор на петима държавници срещу болните и възрастните
ОБЩЕСТВО
София - по-удобна и по-достъпна за незрящите
Читалищен форум
Новини от Европейския съюз на слепите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Клетъчни трансплантанти възстановяват зрението
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Поет на всички времена
ПРАЗНИЧНО
15 Август - Голяма Богородица
ПРОЕКТИ
Техническа помощ на Института за публична администрация и европейска интеграция за разработване на програми и провеждане на обучение за малцинства и уязвими групи
СЪРЕВНОВАНИЯ ПО ГРАМОТНОСТ
София
Силистра
Архив на изданието
1 2 3 4 5