Брой 05, 2014

Тема: РЕХАБИЛИТАЦИЯ

Национална конференция на тема "Социални аспекти на нарушеното зрение", град Пловдив


На 3 и 4 април 2014 г. в Национален център за рехабилитация на слепи - Пловдив се проведе конференция с представители от Министерството на образованието и науката, Министерството на труда и социалната политика и почти всички центрове за социална рехабилитация и интеграция на хора със зрителни увреждания.
Сред поканените лектори бяха проф. Владимир Радулов, специалистите от клиниката на проф. Мулдашев - д-р Амир Рашидович Шарипов и д-р Регина Албертовна Суворова, както и Таня Стивънс от Датския център за рехабилитация на деца.
Дневният ред беше изключително наситен, но благодарение на добрата организация работата премина гладко и много ползотворно. За съжаление представителите от Русия бяха възпрепятствани да присъстват, но те изпратиха своите доклади, които бяха представени от Александрина Костова. Темите по тях третираха социално-психологическата работа с пациентите и техните семейства преди и след лечението. Дискусиите обаче се концентрираха най-вече върху методите на лечение на професор Мулдашев. Сред слайдовете на показаната презентация имаше снимки на жена, лекувана от атрофия на очния нерв и от зрение 0 е достигнат визус 0,02, което само по себе си е сензационна новина. Още по-сензационно прозвуча и фактът, че на друга жена е било регенерирано почти цяло око. Професор Мулдашев работи с така наречените алопланти, които стимулират генерирането на нови клетки в засегнатите части на окото и дори очния нерв. Подобни експерименти се правят и в други клиники по света, но там се работи със стволови клетки. Алоплантите са патент на проф. Мулдашев и не е ясно какво точно представляват. От България незрящи хора с различни диагнози вече са били на лечение в Уфа, но не ми е известно някой да се е завърнал с възстановено зрение.
Показани бяха и рисунки, направени от самия проф. Мулдашев. Те представляваха жени с протегнати ръце и като лъч струяща светлина се вижда тяхната аура. Проф. Радулов каза буквално: "Когато чуя за аура и чакри, бягам далеч!". Всеобщо беше заключението, че в методите на лечение в клиниката в Уфа сериозната наука граничи с мистиката. Ако представителите от Русия бяха дошли, щяха да бъдат затрупани с въпроси.
В своя доклад проф. Радулов очерта съвременните тенденции в рехабилитацията и доста подробно разгледа въпроса за ефективното използване на остатъчното зрение. Той обясни, че зрителната рехабилитация не променя състоянието на окото в медицински смисъл, а помага на рехабилитирания да разбира това, което вижда.
Д-р Латинка Накова се спря на някои неврологични проблеми, свързани със загубата на зрение. Обясни как функционира окото и по какъв начин информацията от него отива до зрителния център в мозъка. Завърши своята презентация със спомени за това как е била приета в Националния център за рехабилитация и каква голяма помощ й е оказана за преодоляване на шока след драстичната загуба на зрение. След 34 години работа като невролог е трябвало да намери нов път в живота си.
На следващия ден първата сесия от конференцията започна с представяне на 10 брошури, описващи основните заболявания, водещи до намаление или загуба на зрение. Те са адресирани както към хората със зрителни проблеми, така и към обществото. Издаването им е по проект на фондация "Рехабилитация".
Много хора не подозират какви промени настъпват в окото и какви са симптомите за определено заболяване. Те често пъти търсят лекарска помощ, когато е твърде късно. Стефан Данчев, директор на Центъра в Пловдив, без да е офталмолог, направи презентацията на популярен език, достъпен за всички. Хубаво е, че не се концентрираме изцяло върху нашите проблеми, а правим нещо, касаещо опазването на зрението в национален мащаб. Брошурите ще бъдат разпространени в цялата страна и ако се наложи - може да бъде издаден нов тираж.
Представителите от Дания със своята презентация фактически официално стартираха услугата "Робо Брайл" за България. Какво всъщност представлява тази услуга? Всеки желаещ да я ползва може да изпрати файл на следния уебсайт: www.robobraille.org и да поиска неговото конвертиране във формат, подходящ за ползване от незрящ с определена цел. Файлът се връща автоматично на посочен от клиента e-mail и може да бъде конвертиран в Word, Mp 3, две нива на daisy формат, за отпечатване на брайл или в електронна книга. Интересът на участниците в конференцията към тази услуга беше много голям. Самите презентатори обясниха, че в бъдеще ще се работи за транслирането на математическите знаци на брайл и четенето им със синтетична реч. Това засега е голям проблем, защото се използват различни системи за изписване на математическите знаци, което прави трудна комуникацията между зрящи и слепи математици. Ето защо се предприемат стъпки за унифициране на знаците в говорещите английски страни. Друго решение е знаците да се изписват релефно по същия начин както се изписват на обикновен печат. Това доста ще затрудни принтенето на математически текст. В перспектива е възможността файлът не само да бъде конвертиран в желан формат, но и да се преведе на друг език.
Имаше въпрос възможно ли е брайлов текст да бъде транслиран на обикновен печат. Оказа се, че в Чехия е разработен софтуер, който ни позволява да сканираме брайлова страница и да я видим след това показана или отпечатана на обикновен шрифт. Този софтуер не е интегриран в "Робо Брайл".
Александрина Костова изнесе лекция за провежданата зрителна рехабилитация в Националния център. Показани бяха както традиционни, така и нови методи за стимулиране и ефективно използване на остатъчното зрение. В Пловдив са създадени много добри условия за осъществяването на тази рехабилитация.
Конференцията завърши с лекции за здравословното хранене и ползването на хранителни добавки, полезни за зрението.
Напуснахме Пловдив с много материали в нашите чанти, нови контакти с колеги и натрупан опит в областта на рехабилитацията.

Йордан МЛАДЕНОВНазад

Всички статии на Брой 05, 2014

БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ
Над всичко остава радостта да се завърнеш на земята
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Велико Търново
Велики Преслав
Левски
ПРЕМИЕРА
Георги Холянов отново сред пловдивчани
Броеница шарена
ПРОЕКТИ
Приключи проект "Активно включване в информационното общество"
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Национална конференция на тема "Социални аспекти на нарушеното зрение", град Пловдив
СПОРТ
Балканско първенство по шахмат за незрящи
Благодарим Ви за всеотдайността
"Витоша" покори Сараево
Архив на изданието
1 2 3 4 5