Брой 05, 2014

Тема: ПРОЕКТИ

Приключи проект "Активно включване в информационното общество"


Скъпи читатели на списание "Зари", приключва проектът "Активно включване в информационното общество" на фондация "Хоризонти", финансиран от Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г.
В предишен брой на списанието ви запознахме с основните цели и дейности на проекта, а тук само ще припомним, че проектът е с продължителност 8 месеца (септември 2013 – май 2014 г.) и по него е предвидена безвъзмездна помощ от 9 835, 89 евро. Насочен е в тематичната област на програмата "Изграждане на капацитет на НПО" и цели подобряване на финансовата и организационната устойчивост, повишаване на капацитета на фондация "Хоризонти" за предлагане на електронни услуги и работа с целевите групи.
Така формулираните цели изглеждат много амбициозни, но фондация "Хоризонти", както през целия период на своята дейност, продължава с всеки изпълнен проект да върви с малки крачки напред. В живота винаги е така, че движението поражда ново движение, а разумните желания и идеи често се превръщат в реалности.
Екипът на фондацията вярва, че реализацията на този проект, макар и малък, ще допринесе за развитието и напредъка й в дългосрочен план.
Заложените в проекта дейности се отнасяха най-вече до обновлението и усъвършенстването на информационните ресурси на организацията. Беше разработен изцяло нов уебсайт, с интегрирани към него електронен каталог и потребителски регистър. Както и досега, можете да го намерите на http://horizonti.bg. Сайтът е удобен за ползване от незрящи, защитен е от нежелано съдържание и потребители, има възможности за надграждане и напълно е съобразен с потребностите на фондацията. От месец май започва качването на електронните заглавия на научна и учебна литература в новия уеб-базиран каталог. Книгите са събирани и обработвани в електронен формат от фондацията при предоставянето на услугата "Сканиране" за незрящи студенти. Всички заглавия (около 2500) са от сферата на научното познание и представляват истинско богатство за будните и ученолюбивите хора.
Уважаеми читатели, всеки от вас може да се регистрира на сайта на "Хоризонти", за да ползва библиотеката и други услуги, като се свърже със служителите, работещи във фондацията: Събина Чобанова (тел. 0898 44 84 98) и Ели Кушнеренкова (тел. 0894 399 158). Можете също да дарите електронни книги от различни научни сфери, които да обогатят електронната библиотека на фондацията.
За разработените по проекта уеб-продукти има кратко помагало, налично на сайта ни, което ще ви ориентира при тяхното използване и при възникването на евентуални затруднения.
При тестването на продуктите сформирахме три работни групи, в които взеха участие около 25 незрящи потребители. Екипът на проекта благодари от все сърце на тези млади хора за тяхната отзивчивост и сътрудничество.
Втората основна дейност на проекта се отнасяше до обучение на персонал и набиране на доброволци. При нейното изпълнение постигнахме много добри резултати и допълнителни полезни ефекти. Фондацията се свърза с подходящи интернет платформи за набиране на доброволци. Оказа се, че много млади и образовани хора намират удовлетворение в доброволчески дейности за подпомагане на хора в неравностойно положение. Над 80 доброволци се отзоваха на нашата покана да коригират книги за електронната библиотека, а още толкова изявиха желание да помагат директно на лица със зрителни увреждания. Тези изключително положителни обществени нагласи ни дават основание в бъдещите проекти на фондацията да застъпваме адекватната и ефективна организация на доброволчеството.
Като краен резултат от дейността двама служители и шестима доброволци преминаха обучение по специализирани дигитални умения, за да могат да се справят при работа с новите уеб-приложения и при обработване на текстове за електронната библиотека.
Екипът на проекта благодари на всички, които участваха в реализацията на дейностите, а това са доброволците, IT-специалистите, подизпълнителите и всички наши сътрудници и партньори от сродни организации. Благодарим и на представителите на оператора на програмата Институт "Отворено общество" – София в партньорство с Фондация "Работилница за граждански инициативи", с които се работи наистина ефективно. Повече за оператора, за страните-донори и за самата програма може да намерите на следните интернет адреси: www.ngogrants.bg, www.eeagrants.org.

От екипа на фондация "Хоризонти"Назад

Всички статии на Брой 05, 2014

БЕЛЕЖИТИ БЪЛГАРИ
Над всичко остава радостта да се завърнеш на земята
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Велико Търново
Велики Преслав
Левски
ПРЕМИЕРА
Георги Холянов отново сред пловдивчани
Броеница шарена
ПРОЕКТИ
Приключи проект "Активно включване в информационното общество"
РЕХАБИЛИТАЦИЯ
Национална конференция на тема "Социални аспекти на нарушеното зрение", град Пловдив
СПОРТ
Балканско първенство по шахмат за незрящи
Благодарим Ви за всеотдайността
"Витоша" покори Сараево
Архив на изданието
1 2 3 4 5