Брой 08, 2007

Тема: ОБЩЕСТВО

Новини от Европейския съюз на слепите


Тази година е обявена за Европейска година на равните възможности. По този случай Европейският форум на инвалидите организира подписка в защита правата на инвалидите на стария континент. Те представляват внушителна армия от 50 милиона души. Амбицията на организаторите е да съберат 1 милион подписа. Всеки желаещ да се подпише може да направи това онлайн на адрес www.1million4disability.eu или да изтегли формуляр за подписка от сайта на Европейския съюз на слепите. На формуляра трябва да се подписват минимум по 10 души. За да провери своята възможност да организира хората, Европейският съюз на слепите моли подписващите се през интернет да посочват в своите данни и това че са призовани от Съюза. Формулярите трябва да се изпращат в седалището на тази организация в Париж. Срокът за набирането на подписите 30 септември. На 4 октомври тя ще бъде връчена на президентите на Европейската комисия, Европейския парламент и португалското председателство. Призовават се в подписката да се включат не само слепите, но и техни близки.
Три директиви на Европейската комисия предизвикват особени вълнения сред слепите хора. Първата засяга либерализирането на цените на пощенските услуги и предаването им на концесия на частни фирми.. Европейският съюз на слепите се опасява, че това ще засегне безплатните пратки с брайлови материали. Счита се, че не са достатъчно защитени интересите на незрящите европейци.
Втората директива е свързана с достъпността на телевизионните предавания. В нея има клауза, която гласи, че телевизията трябва да бъде достъпна за всички. Опасенията са, че някои страни няма да я спазят поради големите разходи, които се налага да бъдат направени. Ето защо се призовават слепите граждани от страните-членки да се запознаят с директивата и да воюват за правата си.
Директивата за авторските права е третата тема за дискусия. Направено е специално проучване на университета в Амстердам, което показва, че тя е повече в полза на собствениците на авторските права, отколкото на потребителите на интелектуалните продукти. Това засяга достъпа на слепите до книги в дигитален формат. Очевидно предстоят още дискусии, в които се очаква активното участие на организациите на слепите в Европа.

Йордан МЛАДЕНОВНазад

Всички статии на Брой 08, 2007

IN MEMORIAM
170 години от рождението на Васил Левски
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ССБ открива "Лятна практика 2007"
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Вероника Лилова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
С един куршум - два заека
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Виното предпазва от кариес
Оцветител в наденици и кюфтета предизвиква рак
Медикаментозното лечение на наднорменото тегло помага на лекарствата за кръвно да действат
Стволови очни клетки ще лекуват слепота
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Заговор на петима държавници срещу болните и възрастните
ОБЩЕСТВО
София - по-удобна и по-достъпна за незрящите
Читалищен форум
Новини от Европейския съюз на слепите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Клетъчни трансплантанти възстановяват зрението
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Поет на всички времена
ПРАЗНИЧНО
15 Август - Голяма Богородица
ПРОЕКТИ
Техническа помощ на Института за публична администрация и европейска интеграция за разработване на програми и провеждане на обучение за малцинства и уязвими групи
СЪРЕВНОВАНИЯ ПО ГРАМОТНОСТ
София
Силистра
Архив на изданието
1 2 3 4 5