Брой 06, 2014

Тема: ДУХОВНОСТ

Брайловата Библия на български е вече фактСтефка СТОЙЧЕВА

Бог обича всички!
Искам да ви представя едно важно Божие дело. За пръв път в България е отпечатана цялата Библия на брайл.
На трети май в Пловдив Християнски център за хора с увреждания "Благодат" и Българското Библейско дружество организирахме тържествено отбелязване на това важно събитие, което е голям принос за духовната култура на незрящите в България. Бяха поканени хора от страната, които се ползват от това благо и през всичките тези години са чакали с нетърпение отпечатването на всеки том.
А ето и историята на Библията на брайл в България. След много години мечти и надежди, търсене на възможности и вяра, че Бог не може да забрави за хората без зрение, най-после Библията е достъпна и за тях. Вече имат Библията в електронен, аудио и брайлов вариант. Историята е дълга, защото за мен тя започна през 90-те години на миналия век, но и за много слепи това е дългогодишна мечта.
В края на 1990 година Бог доведе църквата в комплекса на слепите чрез мисия "Филаделфия", за да повярвам аз, че Той ме е избрал да съм Негов служител. Така ме свърза с Иван Танев – незрящ, също от Пловдив. Започнахме да обсъждаме какво да направим, за да имаме Библията на брайл. Бяхме решени да я преписваме с брайлови пишещи машини, като за целта да привлечем и други незрящи. Имаше и други ентусиасти и може би щяхме да изпълним замисъла си, но това щеше да отнеме много години и щеше да е само в един екземпляр. Бог обаче е видял всичко това и е решил да не ни подлага на такъв тежък труд. Свързахме се с Bible Alliance и получихме от тях Новия завет на касети заедно с малки касетофончета за слушане. Това ни удовлетвори донякъде, но ние продължавахме да си мечтаем за Библия на брайл. Иван Танев се свърза с един професор от Англия, който беше готов да ни съдейства, но за нещастие професорът почина и всичко се изгуби. Отново трябваше да търсим други пътища. Бог е чудесен и благослови търсенето ни. Аз търсех на английски език, а Иван - на немски. Свързахме се с един англичанин, който беше повярвал в затвора и там беше научил брайл. Беше започнал да пише с пишеща машина, а след това се беше научил да работи с компютър и с помощта на брайлови принтери печаташе книги на различни езици. Той изпращаше книгите на български в България за коригиране. Ние му ги връщахме, като описвахме грешките. Той ги отстраняваше и ги печаташе. Уговорихме се с него да отпечата и Библията на брайл. Аз писах до Библейското дружество в Англия, а Иван Танев до Германия. Откликнаха от Немското Библейско дружество и започнаха да печатат Библията там. Тук направихме списък на желаещите да я имат и бяхме готови да я разпространяваме. Пристигна Евангелието от Матей през 2000 година. През 2001 година дойдоха в България Ингрид Бишоф и Юта Клинк от брайловия отдел и решиха печатането на Библията да продължи в България. Те предложиха Българското Библейско дружество да организира печатането, а аз – разпространението. За целта през 2001 г. учредих Християнски център за хора с увреждания "Благодат" и отворих офис в Националния център за рехабилитация на слепи. Печатането на Библията на брайл се изпълнява от Брайловата печатница на Съюза на слепите в България. Година след година се добавяха томовете на Новия и Стария завет. Така след 14 години вече е готова цялата Библия. Всички незрящи, които знаят брайл, имат желание да я притежават и имат място в дома си за нея, могат да я получат напълно безплатно от нас. Цялата Библия е в 58 тома, а финансовата стойност на един том е 45 лв.
Отпечатаната на брайл Библия е най-новият превод на Българското Библейско дружество. Използвани са най-новите преводи на Светото писание от оригиналните езици - дело на професори от Богословския факултет на Софийски университет "Свети Климент Охридски" и от БАН. Текстовете са на съвременен български език и се четат леко. Думите са ясни и разбираеми – без архаизми.
Освен Библията на брайл досега сме осъществили съвместно с Германското и Българското Библейско дружество аудио Библия в четири диска на mp3 формат и на един диск одобрената от Министерството на образованието и науката Библия за деца.
Тази година започва работата по издаването на Библията на уголемен шрифт. До 2016 г. и тази част от проекта трябва да завърши. Но работата по целия проект ще продължи, за да се издаде и Библията за деца на брайл. Така целият проект "Библията достъпна за всеки" ще бъде завършен. Всеки, който желае, ще може да чете тази Книга на книгите.
Божието Слово е светлина, която осветява пътя ни, усилва вярата ни в Бога и разпалва копнежа ни да Го познаваме все по-добре и по-добре. Така, приближавайки се до Него, ще придобием Неговия образ и подобие.

За контакти с Християнски център за хора с увреждания "Благодат":

Пловдив 4006,
ул. "Ландос" № 24,
Пощенска кутия 11


Тел.: 032/28-11-37
Мобилен: 0898547116
E-mail: stefka@gracebg.orgНазад

Всички статии на Брой 06, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2014 г.
ДУХОВНОСТ
Брайловата Библия на български е вече факт
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Габрово
София
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Културни практики и интеграция на незрящите в България
ПРИЗНАНИЕ
Незрящият писател Йордан Хаджиев – почетен гражданин на град Габрово
СПОРТ
Информационен канал за спорт за хора с увреждания
Държавно първенство за девойки и жени по голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5