Брой 06, 2014

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Винаги сплотени и единни

На 9 юни 2014 г. от 10.00 часа в клуб "Детелина" се проведе годишното отчетно изборно събрание на ТО Добрич към НАСГБ. Присъстваха 18 човека с техните придружители.
Преди официалната част малката Габриела Костова поздрави аудиторията със стихотворението "За България".
Сътрудникът Митко Симеонов запозна присъстващите с доклада, проектопрограмата и констативния протокол от ревизията. Започнаха оживени дебати. Присъстващите изразиха своето задоволство от извършената работа. Благодариха на председателя, на сътрудника на организацията, на териториалния съвет. Задаваха се въпроси за Европейския фестивал за сляпо-глухи в Пловдив, за обучението в Националния център по рехабилитация "Хелън Хелър", за предоставянето на помощни средства и тъй нататък. Дискутираха се и условията за почивка в рехабилитационните бази и възможността за осребряване на изразходените средства. На всички въпроси бе отговорено изчерпателно.
За председател на териториалната организация бе преизбрана единодушно Калинка Ковачева. В териториалния съвет влязоха представители на силния пол – Илия Костов, Димитър Кънчев и Богдан Петров. Светла Маринова бе преизбрана като отговорник по културно-масовата дейност.
Председателката благодари на всички присъстващи и приветства новосформирания териториален съвет. Тя обеща, че и в бъдеще ще работят сплотено за благото на сляпо-глухите хора.

Калинка КОВАЧЕВА

Нова вълнуваща среща

Вторник, 3 юни 2014 г. Провежда се поредната среща в "ХобиСклуб".
Този път гост е добричлията Владимир Желев, който от дълги години живее в Пловдив. Домакините го посрещнаха с песента "Добруджа равна, здравей!", по текст на Веселина Малчева и музика на Ангел Виденов, под ръководството на диригента Светла Стоева.
След встъпителните слова на Иван Тодоров гостът беше приветстван от Елена Попова, негова съученичка.
Владимир Желев е завършил средно образование в Първа гимназия, а висше в СУ "Свети Климент Охридски" по специалностите "Педагогика и дефектология" и "История". Изучавал е и международния език есперанто. Всичко това определя и неговата реализация.
От 1958 г. е член на Съюза на слепите в България. Работил е 20 години като преподавател и ръководител в Центъра за рехабилитация на слепи в Пловдив - време, за което с много топлота споделя и Иван Тодоров.
През 1998 г. в Пловдив се учредява АНЕБ - Асоциацията на невиждащите есперантисти в България, чийто председател оттогава е Владимир Желев.
През 2004 г. той издаде книгата "Есперантското движение сред невиждащите хора в България", а през 2012 г. и нейното второ допълнено издание. Автор е и на много разкази - на български и на есперанто.
Срещата продължи със спомените на Владимир Желев за създаването и дейността на организацията на хората с увреждания в Добрич, в която той е членувал.
Иван Тодоров от своя страна говори за програмата за дейността на "ХобиСклуб" през 2014 г. и предстоящото посещение на музея в Шабла, Дуранкулак и на други места по Черноморието.
В края на мероприятието бяха поздравени рожденичките Нели Катранджиева и Пенка Стефанова.
С общи снимки, почерпка и с много топли благопожелания завърши тази вълнуваща среща в "ХобиСклуб".

Иван ТОДОРОВНазад

Всички статии на Брой 06, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2014 г.
ДУХОВНОСТ
Брайловата Библия на български е вече факт
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Габрово
София
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Културни практики и интеграция на незрящите в България
ПРИЗНАНИЕ
Незрящият писател Йордан Хаджиев – почетен гражданин на град Габрово
СПОРТ
Информационен канал за спорт за хора с увреждания
Държавно първенство за девойки и жени по голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5