Брой 06, 2014

Тема: ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Културни практики и интеграция на незрящите в България


Ваня МАТЕЕВА

Монографията е първото по рода си в България цялостно системно изследване върху културата на незрящите и актуалните проблеми на социалната им интеграция, представено през оптиката на българската фолклористика и етнология. Изданието се базира предимно на лично проведени интервюта и привлича¬не на данни от публикувани и архивни източници. Думата е дадена най-вече на хората от проучваната общност. Използва се фонд от теренни документи (видео, аудио, фото), създаден от авторката и илюстриращ социокултурния живот на незрящите хора. Включени са интервюта и наблюдения на редица представители на общността от трите най-големи града на България – София, Пловдив и Варна, където са и основните организации на слепите. В книгата са проследени културните практики на незрящите в миналото и днес и техните достижения. Разкриването им и открояването на трудностите и препятствията в социалната интеграция на лишените от зрение стимулират позитивни социални ефекти. Системният анализ и включените интервюта показват, че липсата на зрение не означава липса на дарби. Нещо повече – незрящите хора са пълноценни граждани, от чиито потенциал при създаване на подходящи условия за тяхната културна и социална реализация може да има полза самото общество.Назад

Всички статии на Брой 06, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
XVI Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ
Програма за дейността на Съюза на слепите в България през 2014 г.
ДУХОВНОСТ
Брайловата Библия на български е вече факт
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
Габрово
София
ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Културни практики и интеграция на незрящите в България
ПРИЗНАНИЕ
Незрящият писател Йордан Хаджиев – почетен гражданин на град Габрово
СПОРТ
Информационен канал за спорт за хора с увреждания
Държавно първенство за девойки и жени по голбал
Архив на изданието
1 2 3 4 5