Брой 09, 2014

Тема: СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ

Един юбилеен конгрес


От София до Белград с влак и автобус, после от Белград през Хърватия до Южна Унгария. На 15 км от границата се намира малкото курортно градче и балнеоложки център Харкани. В него от 12 до 19 юли 2014 г. се проведе 80-ият юбилеен Международен конгрес на слепите есперантисти. Организатори на конгреса бяха Международната лига на слепите есперантисти (ЛИБЕ) и туристическата фирма "Орбис Пиктус" на известната хърватска есперантистка Вишня Бранкович. Във форума участваха около 60 есперантисти от 12 страни от Европа и Азия. Те бяха настанени в комфортния хотел "Платан". В залата на хотела се провеждаха заседанията на конгреса, а ресторантът осигуряваше обилна и разнообразна храна от унгарската кухня. За сервитьорите обслужването на невиждащи хора явно беше необичайно, но проблеми почти нямаше. На запознавателната вечер поднесоха приветствия представители на Унгарската есперантска организация на железничарите, на местната администрация и на домакините - директорът на хотела.
По традиция, с пожелание за успешна работа, председателят на миналия конгрес откри настоящия. Владимир Желев предложи и конгресното ръководство:
• председател – Анатолий Масенко от Русия, същевременно председател и на ЛИБЕ;
• зам.-председатели – Антун Ковач от Хърватия и Ливи Чеобану от Румъния;
• секретари – Ищван Кабо от Унгария и Валтер Вагнер от Австрия.
Конгресната програма съдържаше делова чест, културна програма и асамблея на ЛИБЕ. Бяха представени 10 доклада, три от които по основната тема на Конгреса – "Международните конгреси на слепите есперантисти и тяхното разнообразие" (както следва – на А. Масенко "Малко история", на Вл. Желев "Международни конгреси на слепите есперантисти в България", на А. Ковач "Моите есперантски конгреси").
Останалите доклади бяха за дейността на организациите на слепите и за живота на слепите в различни страни. Бяха организирани и традиционните курсове за изучаване на есперанто – за начинаещи и за напреднали. Заседанията се провеждаха до обяд, а следобед желаещите посещаваха басейните с минерална вода и ползваха балнеоуслуги.
Културната програма беше сравнително скромна. Интересна беше вечерта на чешката група с изпълнение на произведения на чешки композитори от ранното Средновековие до наши дни. Състояха се полудневна и целодневна екскурзии. Посетихме Печ. По програма трябваше да разгледаме града и околностите му, но всъщност се ограничихме само до централната част – катедралата, част от античните и средновековните останки около нея и един малък парк с име "Есперанто". Част от Унгария е била 150 години под турска власт. През този период в центъра на града е построена джамия. Сега тя е християнски храм.
По време на асамблеята на ЛИБЕ предмет на дискусия бяха дейността на организацията между двата конгреса и предстоящите задачи. Наблегна се на необходимостта от привличането на повече млади невиждащи хора в есперантското движение. Да им се дава възможност да разберат лекотата, с която се усвоява есперанто. Да се убедят в практическата полза от владеенето на този език при съвременните условия за лични контакти и контакти чрез съвременните комуникационни средства - интернет, фейсбук, радио; в различните сфери на обществения живот - професионална, културна, в изкуството, спорта; при контактите с хора и институции във всички точки на планетата, независимо от това към коя националност принадлежат.
Българската група се включи активно в конгресната програма. Освен споменатия доклад Владимир Желев представи издадената през тази година със съдействието на ССБ стихосбирка на Тодор Шошев, съдържаща стихове на есперанто и български език. Веселина Стоилова и Димитър Димитров участваха в кръглата маса на ползвателите на компютри. Веселина декламира и свое стихотворение на есперанто, а Радка Стоянова прочете стихотворение на Тодор Шошев пред участниците в традиционната интернационална вечер.
В Харкани, както се казва, има и българска следа. Тук има българско военно гробище, където са погребани нашите войници, загинали през Втората световна война на територията на Унгария. Ние посетихме гробището и поднесохме пред централния паметник букет цветя с надписана лента - "От българските невиждащи есперантисти, поклон".
Конгресът приключи със задушевна другарска вечер, на която вдигнахме наздравица с чаша вкусно червено унгарско вино. Изпълваше ни удовлетворението, че есперанто допринася за мирното разбирателство между хората, защото на конгреса имаше представители от републиките на бивша Югославия и бившия Съветски съюз, от източна и западна Европа и далечна Япония. И всички тях ги свързваше искрено приятелско чувство.

Владимир ЖЕЛЕВ


Назад

Всички статии на Брой 09, 2014

IN MEMORIAM
Възпоменание за Здравко Лекишев
Сбогом, Генко!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Добрич
Варна
ЛИТЕРАТУРА
Момина сълза
МЕДИЦИНА
Невро-психологични проблеми при хора със зрителни увреждания и възможности за зрителна рехабилитация, адаптиране и социална реализация
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания",
ПРОЕКТИ
Йога за хора със зрителни увреждания
СПОРТ
Българският голбал отново е номер едно
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Един юбилеен конгрес
Архив на изданието
1 2 3 4 5