Брой 09, 2014

Тема: ПРОЕКТИ

Йога за хора със зрителни увреждания


От 22 април 2014 г. в София стартира реализацията на проект "Йога за хора със зрителни увреждания". Проектът е разработен и се реализира от сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция – Приоритети" и се финансира от Агенцията за хората с увреждания.
Проектът ще приключи на 22 октомври 2014 г., като до края на месец септември ще бъдат завършени и пуснати за разпространение в целевата група две помагала за занимания по йога за незрящи - "Наръчник по йога за хора със зрителни увреждания" и "Аудио-инструктор за занимания по йога на хора със зрителни увреждания".
Наръчникът се издава на брайл и в електронен формат. Той съдържа цялостен комплекс от физически и дихателни упражнения с различно ниво на сложност, насочени към подобряване на физическата издръжливост, концентрацията и психологическия статус на хората със зрителни увреждания. Незрящите потребители ще могат да се запознаят с целия набор и съответно сами да формират най-подходящия за тях комплекс упражнения.
Аудио-инструкторът е особено полезно помагало за всеки, който има желание самостоятелно да започне да практикува йога в домашни условия. Аудио-инструкторът представлява записан на диск комплект упражнения. Записът е изготвен така, че слушайки го и ръководейки се от него, всеки един потребител да може без никаква друга помощ да изиграе в удобно за него време и на удобно за него място целия комплекс от упражнения.
Предложените в наръчника и аудио-инструктора упражнения са съобразени с възможностите и специфичните ограничения на хората със зрителни увреждания.
Упражненията са подготвени от инструктори по йога от Йога-център "Свами Дев Мурти". Изработването на наръчника и аудио-инструктора беше предшествано от практически тримесечни занимания по йога на тест-група от десет човека със зрителни увреждания. Получената от тях обратна информация бе от съществено значение при изготвянето на помагалата.
От 6 октомври 2014 г. ще започне разпространението на изработените по проекта наръчник и аудио-инструктор, всеки в тираж от 200 броя, сред хората със зрителни увреждания в България. Двете помагала, на хартиен и електронен носител, ще се разпространяват сред спортните клубове на хора със зрителни увреждания, териториалните организации на ССБ, Национално читалище на слепите "Луи Брайл 1928", офиса и партньорската мрежа на "ЦПСИ – Приоритети".
Електронната версия на наръчника ще бъде достъпна на сайта на сдружението www.labourforblind.bg.
Екипът на "ЦПСИ – Приоритети" изказва своята благодарност на Агенцията за хората с увреждания, на инструкторите по йога от център "Свами Дев Мурти", на колегите, които се включиха в заниманията на тест-групата, и на всички, които по един или друг начин ни подкрепяха в това новаторско и убедени сме много полезно начинание.

Димитрина МИХАЙЛОВАНазад

Всички статии на Брой 09, 2014

IN MEMORIAM
Възпоменание за Здравко Лекишев
Сбогом, Генко!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Добрич
Варна
ЛИТЕРАТУРА
Момина сълза
МЕДИЦИНА
Невро-психологични проблеми при хора със зрителни увреждания и възможности за зрителна рехабилитация, адаптиране и социална реализация
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания",
ПРОЕКТИ
Йога за хора със зрителни увреждания
СПОРТ
Българският голбал отново е номер едно
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Един юбилеен конгрес
Архив на изданието
1 2 3 4 5