Брой 09, 2014

Тема: МЕДИЦИНА

Невро-психологични проблеми при хора със зрителни увреждания и възможности за зрителна рехабилитация, адаптиране и социална реализация


д-р Латинка НАКОВА - невролог

Зрителният и слухов анализатори са високо диференцирани анализатори от сетивната сфера на човешкия мозък. Те осигуряват точното възприемане на условията от околната среда - светлина, образ и звук, като създават възможности за точна ориентация и адекватна реакция на хората във времето и пространството с цел адаптиране и ответно поведение. Зрителният анализатор представлява високо диференцирана мозъчна тъкан, изнесена напред в лицевата област на черепната кутия. Изследователи невробиолози установяват чрез електронна микроскопия и ядрено-магнитно сканиране, че човешкият мозък съдържа зрителен тракт с огромен капацитет от формени елементи - 10 на 11-а степен неврона и 10 на 14-а степен невронални връзки по данни на проф. Матеев и доц. Митев от БАН. Това определя и значителния функционален потенциал на зрителния анализатор, като предполага възможности за лечение и успешна зрителна рехабилитация при хора с частично увредени зрителни структури от болестен характер и с остатъчно зрение. Основна цел на зрителната рехабилитация при тези пациенти е да се активират и поддържат във функционална годност запазени невронални зрителни връзки и с оглед ангажиране на компенсаторните възможности на целия зрителен път - от периферните звена до централно мозъчните зрителни полета (17-о и 18-о по Бродман). Така се създават възможности за зрително възприятие при слабовиждащи хора за по-дълго време и по-независим живот. Представят се:
АНАТОМО-ФИЗИОЛОГИЧНИ ДАННИ:
Периферната част на зрителната система се състои от очна ябълка със защитен и добавъчен апарат, зрителни пътища и централна част - разположена в тилната област на главния мозък. Там се възприема и осъзнава наблюдаваният образ. Основен дразнител за зрителния апарат е светлината. Като анатомофизиологичен субстрат за виждане на светло се приема конусчевия апарат на ретината (в централната й част), а пръчицевият апарат в периферната ретинена част служи за възприемане на светлинния сигнал при слабо осветление.
Зрителният анализатор се оформя след 6-ата седмица от вътреутробното развитие на човека.
По данни на СЗО, цитирани в списание "Зари" (бр. 2 от 2014 година), прогресивно се увеличава броят на хората със зрителни аномалии в световен мащаб. За 2010 година те са 285 млн., от които 39 млн. развиват пълна слепота. За България те са около 35-40 хил., отбелязва Васил Долапчиев в статията "Да запазим зрението".
Съвременната офталмология констатира, че при близо половината от лицата с трайни увреждания на зрението причините са:
- РЕФРАКТЕРНИ АНОМАЛИИ - късогледство, далекогледство, астигматизъм, "мързеливо око", разстройства на акомодацията и др.;
- за 44% от пациентите очните поражения настъпват поради ДЕГЕНЕРАТИВНИ ПРОМЕНИ на зрителния апарат - помътняване на очните лещи (така нареченото "перде");
- ЗАХАРЕН ДИАБЕТ в детска или старческа възраст с усложнение диабетна ретинопатия, ГЛАУКОМА (повишено вътреочно налягане), МАКУЛНА ДЕГЕНЕРАЦИЯ, РОГОВИЧНА СЛЕПОТА и др.;
- Отглеждане на бебета в кувьоз при преждевременно раждане;
- Следтравматични увреждания на очния апарат и други.
В България имаме отлично подготвена офталмологична школа, чийто основоположник е акад. Константин Пашев - още от 30-те години на миналия век. Изключителни заслуги за точна диагностика и лечение на тежки очни заболявания имат водещи руски офталмолози - акад. Филатов, проф. Фьодоров, проф. Ернст Мулдашев.
Първият лекар в света, извършил успешна трансплантация на око, създал репаративната очна хирургия е проф. Ернст Мулдашев.Чудодейните биоматериали, изработени от него, наречени алопланти, активират скритите възможности на организма за възстановяване на собствените тъкани, а биополето на растящите клетки потиска патологичната регенерация и нормализира функцията на болните клетки. Алоплантът се вгражда постепенно в човешкия организъм и на мястото му възниква специфична зрителна тъкан. За последните две десетилетия алоплантът успешно се използва при лечение на диабетна ретинопатия, атрофия на зрителния нерв, изгаряния, вродени дефекти и други. При трансплантацията така нареченото "сляпо око" регенерира по същия начин, както окото на човешкия ембрион в утробата на майката. Алоплантът се изготвя от биологични тъкани (сухожилия, стави, хрущяли, кожа, мастни клетки и други). Тези материали се подлагат на сложна механична и химична обработка в лабораторни условия. Но как точно работи алоплантът - медицината не може да обясни. Проф. Ернст Мулдашев казва: "Аз присаждам окото и се надявам връзките да се възстановят сами. Това е наистина Божия работа". Алоплантът от мъртви клетки "събужда" вътрешни сили на организма и събира стволови клетки около себе си. Последовател на професора у нас е д-р Людмила Маджарова, завеждаща очната клиника в столичната Пета градска болница.
Невро-психологичните смущения при незрящи хора и такива с остатъчно зрение са свързани с негативни умствени нагласи и очаквания, отрицателни емоции -гняв, отчаяние, тревожност, синдром на безнадеждност/безпомощност, страх от несправяне с ежедневните нужди. Психическото и физическо здраве не се измерва само с липсата на видима болест, но и чрез начина на мислене и състоянието на живота, който водим. Напоследък много западни учени и лекари обръщат внимание на т. нар. "матрица на здравето".
Холистичният подход в медицината приема един по-широк възглед за човека и неговото здраве - организмът има физическо, умствено-емоционално и духовно ниво, всяко от тях със своя организация и енергийна структура. При хора с увреждания на зрителния анализатор е необходима помощ и подход именно във връзка с повлияване на емоционално-психическото и духовно израстване. Още Хипократ е твърдял, че да си здрав - това означава да си постигнал хармония както със себе си, така и с околния свят. През 1870 г. известният хирург сър Джеймс Паджет изразява свое убеждение за важната роля, която играе депресията дори при възникване на раково заболяване. Д-р Франи Алекзандър, психиатър от Чикаго, през 1939 г. заявява, че много хронични страдания се причиняват не от външни механични и химични фактори или микроорганизми, а от продължителен функционален стрес от всекидневния живот на индивида в борбата му за съществуване.
В резултат на многобройни наблюдения и проучвания досега може да се заяви, че фактор от изключителна важност за поддържане на здравето се явява имунната система и особено връзката й с психичния живот на човека. Установена е корелацията: емоции - кора на главен мозък - лимбична система и хипоталамус - хипофиза - ендокринна система - имунен отговор. Несъмнено това значи, че натрупването на негативни житейски събития, загубата на зрение или нарушението на зрителната функция водят до стрес, депресия, отключват ред отрицателни емоции. Справянето с тях изисква комплексен медицински и психологичен подход, промяна на умствените нагласи и воля да се приеме възникналата несигурност в живота като предизвикателство и необходимост от трансформация на личността. Всеки човек със зрителни смущения трябва да намери своя начин и подход или хора, които да му помогнат да се справи със своите страдания и задоволяването на ежедневните си нужди.
Истинското лечение в най-дълбок план е свързано с духовното израстване и разкриването на творческия потенциал на индивида, използван за благото на всички. Една от задачите на съвременния лекар, психолог и педагог е да помогне на пациента да осъзнае и да премахне блокадите, стоящи на пътя на неговото себеосъществяване. Лекарят се учи да израства цял живот именно от контакта си с хората, които търсят здравна помощ и подкрепа от него.
Най-сериозната болест, от която страда човечеството, е егоизмът и неспособността да обичаме, а резултатите са проблеми в общуването и затваряне в себе си. Любовта е най-могъщата лечебна сила, но ние обикновено я разбираме много ограничено, затова приемаме това твърдение като нещо абстрактно. Но тя има реални физиологични измерения във физичното тяло на човека. При един експеримент, извършен от Дейвид Макклелънд със студенти, бил пуснат филм за Майка Тереза, отдала живота си в грижа за бедните. След прожекцията в кръвта на студентите е било установено повишено ниво на определен тип имуноглобулини, което показвало засилване на имунната защита. Макклелънд нарекъл това "Ефектът на Майка Тереза".
Всичко това показва, че връзката ум - тяло - съзнание е процес и болестта е процес, произтичащ от вътрешната дисхармония, неспособността ни да сме гъвкави, адаптивни към променящата се среда и начина ни на живот. Може да се окаже много трудно да променим своя живот. За човека с физическо заболяване призивът към промяна е безапелационен. Връзката между тялото и ума отдавна не е нова за източната и западната медицина. Тялото притежава свой собствен интелект. Духовната, холистична представа за лечение включва изцеление не само на тялото, но също на ума и на духа. Според Дийпак Чопра "ние най-после стигнахме до драматичен поврат - преди науката твърдеше,че ние сме физически машини, които са се научили да мислят. Сега става ясно, че ние сме мисли, които по някакъв начин са се научили да създават физически машини".
Уроците, истинските промени, възможностите за израстване - това са нещата, които очите на тялото не могат да видят. Те остават под духовния хоризонт, но винаги са там. И представляват много по-обширна картина на пътуването на душата, отколкото можем да доловим чрез физическите си сетива.
Като възможности за адаптиране и социална реализация на хора със зрителни увреждания се разглеждат:
1. Медицински подход, съобразно диагностицираната патология той се определя от личната мотивация да покаже доверие към офталмолога и компетенцията му за лечение, към зрителна рехабилитация, медикаменти или оперативно поведение
2. Психотерапевтичен подход - участие на психолог, психотерапевт и педагог за справяне с депресивния синдром и зрителния проблем.
3. Социална адаптация и реализация:
- подготовка за контакти и общуване с хора с подобни зрителни нарушения (брайлово писмо, педагогически прийоми) за обмен на опит и информация с тях, а също и със зрящи;
- компютърно обучение за по-ефективна комуникация с околния свят, информиране за новости и човешки контакти в ежедневието, литературно обогатяване и повдигане на духовното ниво на личността;
- посещение на организирани семинари, целящи подпомагане на хора със зрителни увреждания в тяхното ежедневие и начин на живот.
4. Зрителна рехабилитация - комплексът на ЗР включва различни прийоми: фиксиране на точка, картина или друг зрителен обект при отдалечаващо се разстояние; прицелни игри с разноцветни топки и опити за точно попадение "в коша"; редене на мозайки от различни по форма и цвят елементи; масажни фрагменти и лека акупресура в определени точки на околоочните зони и други. Уместен съвет за полезен тренинг на зрението дава и народният лечител Петър Димков чрез сутрешно измиване на очите със студена вода - по 13 пъти за всяко око поотделно. Така се постига двоен ефект с хигиенен смисъл - почистване на защитния апарат на окото и възбуда на периферните зрителни рецептори от студовото дразнене. Друг наш прочут българин-филантроп, наричан с признателност Учителят, Петър Дънов препоръчва "на хора болни и хроми занятие с музика и танц" - паневритмия сред природата за духовна уравновесеност и постигане на братство и доброта. Моите лични впечатления от проведения двукратен курс със зрителен тренинг в НЦРС - Пловдив под методичното ръководство на завеждащия кабинета по ЗР Александрина Костова са, че определено има позитивен ефект от него - при мен се отчита задържане на остатъчното зрение в същите граници за последните две години, въпреки леката прогресия на дегенеративния процес в очните дъна. Благодарна съм на г-н Данчев, на г-жа Костова и целия екип на НЦРС за постоянните грижи, обучение в прийомите на ЗР. За добрите резултати от ЗР сигурно има значение, че продължавам да се занимавам с тези упражнения системно и в домашни условия. Тук е мястото в моето изложение да изкажа благодарност на преподавателите ми - компютърните специалисти в НЦРС г-жа Стефка Стойчева, Влади Кършев, Георги Бисолнев, за методичното обучение (ежегодно в тригодишен период), за търпението и грижата сега да ползвам информация и да имам връзки с околния свят. Считам, че част от ЗР би могло да се прилага и при хора, загубили зрението в по-късен етап от живота си. При тях предполагам зрително възприятие на базата на минал опит и "отключен стар рефлекс". Подобно обяснение дават и някой лечители от източната тибетска медицина. Те обясняват формиране на образи на подсъзнателно ниво в мозъка след "отключване на зрителни полета" при дълбоко вглъбяване или сеанси на медитация, което пак е мозъчна дейност - вариант на така наречената оптична илюзия.
Така със съвместни действия, ползвайки компетенцията на съответните специалисти и най-вече мобилизиране на личната мотивация на хората с нарушено зрение или незрящите, можем да постигнем по-високо и достойно качество на живота, а също и реална адаптация и социално вграждане в обществото според интелектуалните възможности и образователното ниво на тези хора.Назад

Всички статии на Брой 09, 2014

IN MEMORIAM
Възпоменание за Здравко Лекишев
Сбогом, Генко!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Добрич
Варна
ЛИТЕРАТУРА
Момина сълза
МЕДИЦИНА
Невро-психологични проблеми при хора със зрителни увреждания и възможности за зрителна рехабилитация, адаптиране и социална реализация
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания",
ПРОЕКТИ
Йога за хора със зрителни увреждания
СПОРТ
Българският голбал отново е номер едно
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Един юбилеен конгрес
Архив на изданието
1 2 3 4 5