Брой 09, 2014

Тема: ПОКАНА

Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания",


на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 16 от устава на федерацията, свиква общо събрание на 27.11.2014 г. от 14.00 часа в Почивна станция "Поп Харитон“ – Дряновски манастир, град Дряново.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Отчет на ръководните органи на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
1.1. Отчет на УС.
1.1.1. Съдържателен отчет.
1.1.2. Финансов отчет.
1.2. Отчет на КС.
2. Промени в устава на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания".
3. Избор на ръководни органи на федерацията.
4. Утвърждаване на бюджет на федерацията за 2015 г.
5. Утвърждаване на спортен календар за 2015 г.
5.1. Утвърждаване на държавен спортен календар за 2015 г.
5.2. Утвърждаване на международен спортен календар за 2015 г.
6. Информация по въпроси от текущ характер.

София, 16.09.2014 г.Назад

Всички статии на Брой 09, 2014

IN MEMORIAM
Възпоменание за Здравко Лекишев
Сбогом, Генко!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Горна Оряховица
Добрич
Варна
ЛИТЕРАТУРА
Момина сълза
МЕДИЦИНА
Невро-психологични проблеми при хора със зрителни увреждания и възможности за зрителна рехабилитация, адаптиране и социална реализация
ПОКАНА
Управителният съвет на Федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания",
ПРОЕКТИ
Йога за хора със зрителни увреждания
СПОРТ
Българският голбал отново е номер едно
СЪОБЩЕНИЕ
Уважаеми читатели,
СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
Един юбилеен конгрес
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6