Брой 10, 2014

Тема: ИНТЕРВЮ

Тайнството "Йога"


С Анна БАКАЛОВА – инструктор по йога в Център "Свами Дев Мурти", разговаря Димитрина МИХАЙЛОВА

- В днешно време за йога може да говори почти всеки и вероятно всеки би могъл да каже, че това е философия, начин на живот и какво ли още не. А според Вас какво всъщност е "Йога"?
- По принцип към йога може да се погледне от две гледни точки: - едната от тях ни я показва като крайна цел на нашето човешко битие, т. е. така наречената себереализация на човека - връзка с космическото съзнание, разбиране на творението в неговата цялост, в този смисъл йога е нашата връзка с едно друго съзнание, което не е ограничено, както е ограничено нашето индивидуално човешко съзнание. По принцип тази крайна цел е достъпна за всеки човек. Всеки би могъл да достигне своята себереализация.
Исторически погледнато обаче тази цел се е оказвала достъпна за малцина.
В своето второ значение понятието "Йога" може да се представи като една комплексна научна система от практики, философски възгледи, мироглед, етически норми и принципи и всичко останало, т. е. "Йога" е едно единно цяло. Йога е научна система, която може да се ползва от всеки в зависимост от неговите цели, възможности и настояща ситуация.
- Какво Ви подтикна да започнете да се занимавате с йога?
- За съжаление, както и много други хора, аз открих йога, след като се сблъсках с личен здравословен проблем. За щастие, с времето тя се превърна в нещо много повече от решение на този проблем. За мен йогата стана начин на живот. Превърна се в лично изследване, в пътешествие в нейната дълбочина, което продължава и до ден днешен.
Ето защо всяка новост или всяко развитие в тази област аз възприемам не като затруднение, а го посрещам с желание и с радост.
- Кога започнаха Вашите занимания с йога?
- Започнах да се интересувам преди 15 години. Оттогава е и моята лична практика по няколко от познатите системи. Впоследствие разширих интересите си, като освен личната практика се занимавам с преводи, редактирам книги, занимавам се и с издателска и преподавателска дейност.
- Каква е ролята на упражненията в заниманията с йога?
- Ако говорим само за физическите упражнения, така наречените асани, тяхната цел е всестранна и комплексна. От една страна - това са чисто физически упражнения, които раздвижват, развиват и тонизират скелетно-мускулната система. От друга страна - всяка поза е много прецизно направена, така че тя въздейства винаги на определена структура от органи, които в източните учения обикновено се приемат като свързани. Например аюрведа, която е древната сестра на йога, разглежда подходящите асани в зависимост от индивидуалния енергиен тип на човека.
Второто ниво, на което действа йога, е нивото на различните органи. Напоследък много бързо се развива така наречената терапевтична йога, в която се подбират отделни практики с насочено въздействие върху определен проблемен орган от човешкото тяло.
Всяка практикувана поза въздейства върху нервната система. Това е в резултат най-вече на задържането и отпускането в нея. Това изисква концентрация, а концентрацията калява и мобилизира нервната система, без да я изтощава, а по-скоро я тонизира.
И ако навлезем съвсем надълбоко - на изток за основа на човешката структура се приема енергийното тяло, енергийната система и затова всяко физическо упражнение има въздействие и на това дълбинно ниво.
- Кой етап следва след физическите упражнения?
- Осморната йога, така наречената йога на Патанджали, започва с морално-етичния кодекс на йога, но някои от писанията започват с физическите упражнения, така наречените асани, следват дихателните упражнения. Те са по-висш етап, защото докато с асаните ние се научаваме да контролираме тялото, то с дихателните упражнения стъпваме на пътя за контрол на ума, емоциите и на нашата психика. Чрез дихателните упражнения контролът става естествен. Това не е насилствено потискане на нашата умствена активност. Йога не си служи с насилие, тъй като то води до блокажи, които в даден момент се изразяват в неприятни изригвания или, още по-лошо, в някакъв болестотворен процес.
Затова чрез пранаяма, дихателните упражнения, не се правят внушения, че умът трябва да мисли за това или онова. Напротив - чрез контрола на дишането всъщност по естествен начин се постига и психически, и умствен контрол.
По-нататък следва пратияхара. Това е вече отдръпване от сетивата и може би достигането на истинската цел на йога започва точно оттам. Това е отдръпване навътре, защото според йога истината за нас, за света, за вселената е заключена вътре в самите нас и ключът е вътре в нас, и Бог е вътре в нас. С каквато и дума да наречем мистиката на творението, тя не е вън от нас, тя е вътре в нас и затова следващото равнище е пратияхара. Някои го наричат концентрация. Това е отдръпване от външния, от сетивния свят, за да можем да навлезем още по-навътре. Това е контрол върху сетивата. Така успяваме да не се вълнуваме толкова много от външните неща. Следват дхарана и дхияна за още по-дълбоко навлизане, докато се стигне крайната цел. Тук чисто практически се използват различни медитативни техники, които евентуално могат да доведат до състояние на медитация.
-Това ли е крайната цел?
- Не. Крайната цел е самадхи, то е следващо състояние след медитацията, всъщност това е нашето сливане с висшето съзнание, от което ние, според йога, илюзорно сме отделени, т. е. тази връзка е вътре в нас. Йогите казват, че тя е с големината на палец някъде в центъра на сърцето. Има един известен пример с електрическата система на някой град. Електрическото напрежение по електропроводите е много високо, но по пътя към отделните потребители напрежението се променя, трансформира се и енергията влиза във всеки уред такава, каквато тя е необходима за неговото функциониране. По същия начин може да се изрази връзката между космическото съзнание, творението, енергията и нашето ограничено съзнание. Целта на йога е да открием пътя към голямото, пътя към нашата голяма същност. Ние не сме толкова обикновени и слаби същества. Ние имаме голям потенциал вътре в нас. Целта на йога е да го разкрие.
- Ежедневно ли трябва да се изпълнява комплексът от упражнения и винаги ли той е един и същ за всички?
- Добре е всеки човек да открие за себе си един комплекс от физически, дихателни, очистващи и медитативни практики, които според собственото си време и според собствената си натура да изпълнява всеки ден.
За съжаление, когато работим в група, ние не можем да дадем един комплекс, който да е индивидуален, и затова подбираме балансиращи практики за всички, но постепенно всеки трябва да си избере свой индивидуален комплекс. Много често ние казваме, че йога е чалъм и трябва всеки да намери онова нещо, което ще му осигури възможното най-положително въздействие.
- Какво е необходимо, за да се занимаваш с йога? Има ли някакви специални изисквания?
- Йога няма строго определени изисквания, но ако човек иска да постигне значими резултати, той би трябвало да вземе предвид някои сериозни предписания. Например да следва хранителния режим, препоръчван от йога, а този режим на хранене е вегетарианският.
В днешно време този въпрос леко се заобикаля. Много преподаватели и инструктори твърдят, че това не е необходимо. Яденето на месо противоречи на първия и основен принцип на йога - принципа на ненасилието, така наречената ахимса. Но може би наистина не е задължително вегетарианският режим на хранене да се налага от самото начало на заниманията с йога. Нека първо човек започне своето изследване, своето пътуване в йога и постепенно тази пътека, този сбор от дисциплини ще го доведе и до вегетарианството.
Аз лично вече имам много примери на хора, които идват и казват, че никога не биха оставили месото. След първата година вече са го намалили наполовина, след втората - на една четвърт, а след третата са спрели да го консумират естествено и без насилствено ограничение! Не трябва да има насилие и към нас самите. Все пак, ако човек има достатъчно воля и твърдо намерение да се придържа към принципите на йога, може веднага да забрави месото.
- Откога е Вашата преподавателска практика?
- Преподавам от 2009 година, т. е. от 5 години. По системата на Свами Дев Мурти, в която той се е опитал да извади най-доброто от многобройните йога-практики, за да ги направи подходящи за съвременния човек, без да се губи потенциалът на системата "Йога". Разбира се, освен неговите практики постепенно започнахме да прилагаме всичко от класическата йога. Така или иначе аз съм привързана към класическите модели и към практики, които идват от първоизточник, т. е. от йога, който е постигнал себереализация.
- За пръв път ли работите с хора с увреждания?
- Не, по-рано съм работила с хора с друг вид заболявания - със сколиоза, множествена склероза, рак и други, но с хора със зрителни проблеми ми е за пръв път.
- Има ли някаква разлика?
- Определено има разлика в преподаването. Аз трябваше да преодолея някои привички от предишния си опит. В йога се смята, че всеки навик не е особено полезен, а трябва да сме будни и отворени към новото, затова съм много благодарна, че ми се предостави възможност да преподавам на тези хора.
Намирам, че те са много по-вътрешносетивни от останалите. В йога този техен проблем може би се превръща в предимство. Тъй като зрителните дефицити им помагат за по-лесно постигане на тази вътрешна сетивност и интуитивност, които другите трябва да развият с доста повече усилия.
Едно от основните неща, които забелязвам при контакта, който имах с вашата чудесна група, е, че при вас така нареченото его е в доста по-малки размери отколкото при другите, а това е още едно голямо предимство, тъй като в йога се смята, че основната пречка към постигане на вътрешната реализация е именно егото на човека.
Забелязвам, че при хората със зрителни увреждания, а и въобще при хора с по-тежки лични здравословни проблеми, това е постигнато без занимания с йога. Именно това много ме впечатли.
- Безспорно има разлика в преподаването на хора със и хора без зрителни проблеми, тъй като на виждащите Вие само показвате и не се налага да давате допълнителни обяснения. Това създаде ли Ви проблем?
- Да, определено имаше разлики в преподаването, които изискваха да прецизирам доста изказа, но за мен самото преподаване е едно безкрайно удоволствие.
- Накрая - какво е Вашето послание към читателите на списание "Зари"?
- Йога не е панацея и не предлага универсално решение за всички човешки проблеми. Това обаче по никакъв начин не намалява нейната значимост в живота на съвременния човек, защото тя учи на самодисциплина, морал, стремеж към духовна извисеност, здравословен и пълноценен начин на живот. Принципите, заложени в практикуването на йога, водят до обогатяване на светоусещането и постигане на вътрешен мир.Назад

Всички статии на Брой 10, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Химикалките за Белия дом
Той направи това, което трябваше да направи
ЕСЕ
Най-добрият човек, когото познавам
ИДЕЯ
Свободна мрежа на компютърните потребители
ИНТЕРВЮ
Тайнството "Йога"
КОНЦЕРТ
Богат е този, който дава
ПЪТЕПИС
По каналите на Венеция
СПОРТ
Честит рожден ден на "Вихър" Варна
Държавно първенство по шоудаун
Спортен риболов
ЮБИЛЕЙ
Метаморфозите на Тачката
Архив на изданието
1 2 3 4 5