Брой 10, 2014

Тема: ИДЕЯ

Свободна мрежа на компютърните потребители


Имам удоволствието да Ви направя съпричастни на една реализирана от мен благородна идея.
В чест на Деня на белия бастун започна своето функциониране по скайп публичен чат за социални контакти между незрящи и хора със зрителни увреждания - pc.user.free.net! Основната идея е чатът да бъде среда и платформа за социални контакти и междуличностно общуване с цел излизане от изолацията и самотата. Събеседването е в писмена форма, а при интерес и чрез гласови конферентни разговори в реално време. Тематичният обхват е разностранен и включва обмен на лични впечатления и размисли около бита и ежедневието, обсъждат се въпроси относно работата с компютър и приложни програми, дискутират се аспекти от живота и дейността на съюзните организации. Към момента в публичния чат има 24 потребители, но с удоволствие ще посрещнем и приемем сред нас всички желаещи, които биха проявили интерес към тази форма за контакти между събратята по съдба. Членуването в чата е свободно и безплатно, като осигурява връзка между абонатите денонощно, без значение дали основният администраторски акаунт е активен. Единственото изискване е да се спазват условията в правилника на групата. В чата не се допуска проявата на ненавист и злонамерено отношение под каквато и да е форма по отношение на увреждане, расова и етническа принадлежност. Пропагандирането на религия, политика и реклама води до изключване от чата. Общуването следва да е в нормите на взаимното зачитане и добрия тон, без вулгарност и цинизми. Писането на кирилица е повече от желателно, тъй като изразяването чрез латиница създава затруднения при ползването на екранен четец. Ако някой притеснява участващите в чата с агитиране и пропаганда в нарушение на посочените правила, следва да бъде уведомяван администратора на групата при гарантирана анонимност. Нарушаването на правилата, продължителната липса на участие в диалога и отсъствието без уважителни причини водят до временно или постоянно отстраняване от чата.
Желаещите да се присъединят нека изпратят заявка за пълномощно на скайп адрес - pc.user.free.net, с пояснението, че желаят да бъдат добавени в чата и са получили координатите от списание "Зари". Упълномощаването се прави веднъж седмично чрез администраторския акаунт на групата, след което става и присъединяването в списъка с абонати на чата. За пояснения и въпроси може да се ползва и личният акаунт на администратора: penchovasilev1.
Нека използваме съвременните комуникационни технологии и да бъдем заедно, независимо от разстоянията, които ни разделят! За приятелството няма граници, а интернет ни сближава. Нека наистина бъдем част от свободната мрежа на компютърните потребители, както гласи и името на групата – pc.user.free.net!
Очакваме Ви и ще Ви посрещнем с "Добре дошли"!

Пенчо ВАСИЛЕВНазад

Всички статии на Брой 10, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Химикалките за Белия дом
Той направи това, което трябваше да направи
ЕСЕ
Най-добрият човек, когото познавам
ИДЕЯ
Свободна мрежа на компютърните потребители
ИНТЕРВЮ
Тайнството "Йога"
КОНЦЕРТ
Богат е този, който дава
ПЪТЕПИС
По каналите на Венеция
СПОРТ
Честит рожден ден на "Вихър" Варна
Държавно първенство по шоудаун
Спортен риболов
ЮБИЛЕЙ
Метаморфозите на Тачката
Архив на изданието
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017