Брой 10, 2014

Тема: ИДЕЯ

Свободна мрежа на компютърните потребители


Имам удоволствието да Ви направя съпричастни на една реализирана от мен благородна идея.
В чест на Деня на белия бастун започна своето функциониране по скайп публичен чат за социални контакти между незрящи и хора със зрителни увреждания - pc.user.free.net! Основната идея е чатът да бъде среда и платформа за социални контакти и междуличностно общуване с цел излизане от изолацията и самотата. Събеседването е в писмена форма, а при интерес и чрез гласови конферентни разговори в реално време. Тематичният обхват е разностранен и включва обмен на лични впечатления и размисли около бита и ежедневието, обсъждат се въпроси относно работата с компютър и приложни програми, дискутират се аспекти от живота и дейността на съюзните организации. Към момента в публичния чат има 24 потребители, но с удоволствие ще посрещнем и приемем сред нас всички желаещи, които биха проявили интерес към тази форма за контакти между събратята по съдба. Членуването в чата е свободно и безплатно, като осигурява връзка между абонатите денонощно, без значение дали основният администраторски акаунт е активен. Единственото изискване е да се спазват условията в правилника на групата. В чата не се допуска проявата на ненавист и злонамерено отношение под каквато и да е форма по отношение на увреждане, расова и етническа принадлежност. Пропагандирането на религия, политика и реклама води до изключване от чата. Общуването следва да е в нормите на взаимното зачитане и добрия тон, без вулгарност и цинизми. Писането на кирилица е повече от желателно, тъй като изразяването чрез латиница създава затруднения при ползването на екранен четец. Ако някой притеснява участващите в чата с агитиране и пропаганда в нарушение на посочените правила, следва да бъде уведомяван администратора на групата при гарантирана анонимност. Нарушаването на правилата, продължителната липса на участие в диалога и отсъствието без уважителни причини водят до временно или постоянно отстраняване от чата.
Желаещите да се присъединят нека изпратят заявка за пълномощно на скайп адрес - pc.user.free.net, с пояснението, че желаят да бъдат добавени в чата и са получили координатите от списание "Зари". Упълномощаването се прави веднъж седмично чрез администраторския акаунт на групата, след което става и присъединяването в списъка с абонати на чата. За пояснения и въпроси може да се ползва и личният акаунт на администратора: penchovasilev1.
Нека използваме съвременните комуникационни технологии и да бъдем заедно, независимо от разстоянията, които ни разделят! За приятелството няма граници, а интернет ни сближава. Нека наистина бъдем част от свободната мрежа на компютърните потребители, както гласи и името на групата – pc.user.free.net!
Очакваме Ви и ще Ви посрещнем с "Добре дошли"!

Пенчо ВАСИЛЕВНазад

Всички статии на Брой 10, 2014

ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ГЛОБУС
Химикалките за Белия дом
Той направи това, което трябваше да направи
ЕСЕ
Най-добрият човек, когото познавам
ИДЕЯ
Свободна мрежа на компютърните потребители
ИНТЕРВЮ
Тайнството "Йога"
КОНЦЕРТ
Богат е този, който дава
ПЪТЕПИС
По каналите на Венеция
СПОРТ
Честит рожден ден на "Вихър" Варна
Държавно първенство по шоудаун
Спортен риболов
ЮБИЛЕЙ
Метаморфозите на Тачката
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6