Брой 11, 2014

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Долни Дъбник


Заедно с добро самочувствие

15 октомври е една обиковена дата, но за хората с нарушено зрение, а някои и с намален слух тя е особена - Международен ден на белия бастун - символ на слепотата не само в Европа, но и в цял свят.
На този ден те изказват не само своята болка, но и желанието си за самостоятелност и човешко достойнство, за по-добър живот и реализация в обществото.
По инициатива на ТСО Долни Дъбник и ТСО Левски с преседатели съответно г-жа Вълчинкова и г-н Любенов и г-жа Драганова - председател на организацията на сляпо-глухите в Плевен, бе организирано мило и вълнуващо тържество в залата на Национално читалище "Илия Бешков".
Благодарим от сърце на кметовете на двете общини за това, че и този път извозиха безплатно нашите съюзни членове.
Скъпи наши гости бяха зам.-кметът Ив. Ветов и секретарят на общината Н. Тотев, който прочете един прекрасен позравителен адрес по случай Международния ден на белия бастун от кмета на общината г-н Станимиров, който по уважителни причини този път отсъстваше от нашата сбирка.
С топли и вълнуващи думи преседателят откри тържеството и каза откога води началото си 15 октомври и какво е значението на белия бастун, след което започнаха музикалните изпълнения.
Първа се представи групата от Долни Дъбник с 3 песни - "Калино Радо", "Калинчице", "Мама Георги дума", а на акордеона беше Митко от село Горни Дъбник.
Прекрасно се представиха и от село Садовец с акордеонист Лазар Пеев, както и всички останали индивидуални изпълнители.
Сбъднаха се думите на незабравимия Васил Вълчинков:

"Не унивайте, приятели мили,
не се срамувайте от недъга свой,
щом до нас стоят добри хора,
които в трудности са наша опора.
На тази хора и днес ние благодарим,
че на празници за другите незнайни –
за нас и тях ще бъдат винаги всезнайни".


Благодарим Ви добри хора!
Нека винаги във вашите сърца има място и за нас, хората със зрителни увреждания!

Веселина ДАНЧЕВАНазад

Всички статии на Брой 11, 2014

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
Велико Търново
Варна
София
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Видин
ИНТЕРВЮ
Живея така, че да мога да помагам на другите
КОНКУРС
Поетичен конкурс "70 години от рождението на Георги Братанов"
ОБЩЕСТВО
Делото на слепите и обществените промени
Време е ЕС да престане да игнорира незрящите хора
ПРОЕКТ
Млади изследователи представиха иновации за нуждите на възрастните хора
Архив на изданието
1 2 3 4 5