Брой 11, 2014

Тема: ПРОЕКТ

Млади изследователи представиха иновации за нуждите на възрастните хора


Млади изследователи, студенти и докторанти от София представиха в края на септември пред инвеститори и бизнесмени свои разработки и творчески идеи, свързани с независимия живот на възрастните хора. Срещата бе по проект "SEE_INNOVA" - "Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора" по програма Югоизточна Европа, който се осъществява от Столичната община. Целта е да има повече иновации за улесняване ежедневието на възрастните хора. Младите изследователи активно участваха в разработването на идеи за нови продукти и услуги.
Едно от предложенията е портативно устройство за възрастни хора, които се затрудняват да определят местоположението си. То определя координатите на приносителя и ги препредава чрез GSM мрежата към наблюдаващо лице - доктор, социален работник или членове на семейството. Друга разработка представлява система за мониторинг на здравния статус с възможност за 24-часово наблюдение на възрастните хора чрез използване на конвенционални смартфони.
Проектът "SEE_INNOVA" предвижда да се разработи идея за конкретен продукт или услуга от страна на млади изследователи или предприемачи, която с подкрепата на бизнеса би могла да бъде успешно прилагана и приета от страна на възрастните хора. Това ще подтикне развитието на нови продукти и услуги, които ще облекчат самостоятелния живот на възрастните хора посредством включването на така наречените технологии за интелигентна среда в техния живот.
Разработките на младите изследователи бяха представени на конкурсен принцип в две схеми. Инициативата "Гениални проблясъци" подпомага студентите да намерят иновативни технологични решения въз основа на описаните нужди на възрастните хора. Схемата е разработена, за да излъчи млади хора, млади изследователи или предприемачи, желаещи иновации посредством събития, работни обучения, повишаване на квалификацията и награди за най-добри идеи. Инициативата "Малък ваучер за иновация" стимулира младите хора от научно-изследователските среди (изследователски центрове или университети) да представят техни малки иновационни проекти, които да реализират посредством помощта на включени в международната база данни доставчици на иновационни знания на транснационално ниво.
Проект "SEE_INNOVA" - "Взаимодействие на местните власти за прилагане на нови технологии за независим живот на възрастните хора" е финансиран по Оперативна програма "Югоизточна Европа" на ЕС. Проектът е с продължителност две години. Столичната община е партньор в проектния консорциум съвместно с представители на регионални власти и организации от Италия - водещ партньор, Австрия, Гърция, Унгария и Румъния, както и представители на три страни извън Европейския съюз - Босна и Херцеговина, Черна гора и Сърбия.
Проектът се фокусира върху ролята на местните власти за подобряване ефективността на политиките за регионално развитие за осигуряване на независим живот на възрастните чрез стимулиране на иновациите в съответствие с целите на стратегията "Европа 2020" за икономическа модернизация и повишена конкурентоспособност. Целта на проекта е след идентифициране на нуждите на възрастните хора да обедини усилията на ключови играчи от различни обществени сфери за разработване и прилагане на интелигентни технологии в сектора.
На 30 септември редакцията на списание "Зари" присъства на презентацията по лична покана от организаторите. Установихме, че представените иновации биха били полезни не само за възрастните хора, а и за голяма част от незрящите, разбира се, след известно доработване и адаптиране. Успяхме да създадем полезни контакти с някои от разработчиците на тези технически иновации и се надяваме в близкото бъдеще те да доведат до ценни резултати за хората с увредено зрение. В момента сме в процес на разговори по евентуално разработване на нови хардуерни и софтуерни продукти в полза на невиждащите хора в България. Надеждите ни са в недалечното бъдеще такива разработки да станат факт.Назад

Всички статии на Брой 11, 2014

ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Велики Преслав
Велико Търново
Варна
София
Добрич
Пловдив
Долни Дъбник
Видин
ИНТЕРВЮ
Живея така, че да мога да помагам на другите
КОНКУРС
Поетичен конкурс "70 години от рождението на Георги Братанов"
ОБЩЕСТВО
Делото на слепите и обществените промени
Време е ЕС да престане да игнорира незрящите хора
ПРОЕКТ
Млади изследователи представиха иновации за нуждите на възрастните хора
Архив на изданието
1 2 3 4 5