Брой 12, 2014

Тема: ПРОЕКТИ

Метроводител за незрящи


Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети

Проект BG05/994

Период на изпълнение: ноември 2014 - октомври 2015


На 5 декември в залата в Централно управление на Съюза на слепите в София се проведе конференция, организирана от сдружение "Център за подкрепа на социалната интеграция - Приоритети" по повод стартирането на проект за описание на метростанциите по линия 1 на столичното метро.
В началото Петър Стайков – председател на сдружението, представи организацията и запозна присъстващите с нейната дейност. Сдружението е създадено през 2003 г. и е изцяло ориентирано към решаване на проблеми на хора със зрителни увреждания в България. Първият голям проект, който е реализиран от "ЦПСИ – Приоритети", е за създаване на Бюро по труда за лица със зрителни увреждания. Този проект е приключен успешно и въпреки всички последвали затруднения създаденото Бюро продължава дейността си и досега. В продължение на три години се организират "Младежки обмени" с участието на незрящи момчета и момичета от България и други европейски страни. Дело на сдружението са и създадените наръчник и аудио-инструктор за занимания по йога, за които вече са получени много положителни отзиви от незрящите ползватели в страната.
Целта на „Метроводител за незрящи“ е да се облекчи придвижването на хората с увредено зрение в метростанциите и прилежащите им околности.
Основните дейности по проекта включват сформиране на екип от специалисти, които лично да проучат и опишат подробно особеностите на всяка метростанция, създаване на работен модел на описание на метростанция, обработка на материалите и предоставянето им на незрящи доброволци за тестване и нанасяне на необходими корекции и подобрения. Завършените описания ще бъдат предоставени на желаещите на брайл, в уголемен плоскопечатен шрифт, в аудио и дигитален формат. Ще бъдат качени на сайта на сдружението, откъдето всеки би могъл да ги прочете и изтегли.
Идеята на проекта е да се опишат специфичните особености на всяка станция – наличието и разположението на колони, пейки и други препятствия по перона; разположението на стълби, ескалатори и асансьори; входове и изходи на станцията. След изхода от станцията следва описание на изходите от подлезите – кой изход на коя улица извежда, по-важни сгради в близост до него, спирки на градския транспорт.
Целта на проведената конференция беше да запознае незрящите в София с основните цели и дейности по проекта, да изслуша повече мнения и препоръки от по-широк кръг потенциални ползватели. Получи се интересна дискусия, в която участниците направиха полезни предложения както по реализацията на проекта, така и за бъдещото решаване на други проблеми. На първо място става дума за това заедно с вербалните описания на станциите да бъдат изработени и техни релефни карти. Да бъдат поставени линкове на сайтовете на столична община и на метрото, чрез които описанията на метростанциите да бъдат достъпни и от тях. При първа възможност да се разработи проект за станциите по линия 2. Готови материали да се предоставят и в клубовете на съюзните организации в провинцията, за да могат живеещите извън София незрящи също да се възползват от тях при пътуванията си до столицата.
В хода на дискусията част от присъстващите споделиха крайно негативното си отношение към последното хрумване на ръководителите на градския транспорт. В София вече се движат превозни средства, чиито врати не се отварят от шофьора, а слизащите или качващите се пътници трябва сами да отворят вратата с натискане на намиращ се до нея бутон. Това нововъведение се преценява като изключително неудачно за незрящите. Необходимостта чрез опипване да намира съответния бутон поставя слепия пасажер в положение, което е не само затруднително, но е смешно и дори унизително за него.
Извън това съществено отклонение участниците в конференцията оцениха проекта като навременен и изключително полезен за незрящите.

Димитрина МИХАЙЛОВА


Проектът се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.Назад

Всички статии на Брой 12, 2014

*РЕДАКЦИОННО
Скъпи читатели,
ВЕСЕЛА КОЛЕДА
Меню за празника
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Казанлък
Добрич
Перник
София
КАМПАНИЯ
Правото на живот без насилие
КОЛЕДЕН РАЗКАЗ
Иванко, убиецът на Асеня, от село Мъст, Ловешко
ОБЩЕСТВО
За хората, които ни подкрепят
ПРАЗНИЧНО
Свето Евангелие от Матей
ПРОЕКТИ
Метроводител за незрящи
Новите технологии - нови проблеми и нови решения за младежите със зрителни увреждания
СПОРТ
Регионални турнири по шахмат
Отворен турнир за купата на България по голбал
Отчетно-изборно събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Архив на изданието
1 2 3 4 5