Брой 12, 2014

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Казанлък


60 години организация на слепите

Преди 60 години в сезона на есента, оная красива, златиста есен, събрала палитрата на най-талантливите художници в света, в подножието на стария Балкан в село Шипка е създадена нашата първична организация. И днес се вълнувам, когато се изправя пред къщата с малкото дюкянче отпред. Стои си старото гранитно стъпало, вратата е посивяла от времето, бравата е потъмняла. Това е домът на Никола Пенев Чернев - учредител на организацията.
Кой е всъщност Никола Чернев? Роден е на 19 декември 1918 год. в село Шипка. На шест години изгубва зрението си. Завършва средното си образование в училището за слепи в София. Едновременно с учението се занимава и с музика, учи флейта при проф. Янко Янков. Овладява до съвършенство брайловото писмо. Отдава се изцяло на делото на слепите. Работи като копист, преписва книги на брайл и то с шило, тъй като тогава не е имало пихтови машини. Мечтае да препише 1918 тома – годината, в която е роден, но успява да препише 1400. Това му коства големи усилия и адски труд. Като копист е ненадминат в нашия съюз.
След завръщането си в Шипка издирва лица с увредено зрение и основава първичната организация на слепите. Първите учредители са единадесет души - Никола Чернев и Ангел Маринов от Шипка, Рачо Муеров, Мария Симеонова, Стефан Белчев, Димо Калайджиев от Енина, Мишел и Рофат Челибонови, Слава Тенева от Казанлък, Мария и Иван Чореви от село Габарево. От тях все още е жив Рачо Муеров, 99-годишен - живата история на организацията. Провеждат организационни събрания, на които разглеждат своите проблеми, четат заедно интересни статии от вестници и списания. Никола Чернев обучава на брайл няколко съюзни членове. Броят на хората, които участват в организацията, се увеличава. И така до 1963 година, когато основателят на организацията отива да работи в ПП "Успех" - Пловдив.
Седалището на организацията се премества в Казанлък. Неин председател става Мишел Челибонов. В ръководството влизат Рачо Муеров, Николина Драганова, Стойко Моллов и Стефан Кържилов. Зрящ сътрудник тогава е бил учителят Бончо Беев. Сбирките се провеждат в дома на Рофат, а по-късно в различни клубове на града. През този период са раздадени първите 4 магнетофона, а книги са получавали от фонотеката в София.
Мечтата на Челибонов и ръководство е била да се построи модерен дом за слепи хора в Казанлък. След дълго настояване пред общинските органи е дадено място в село Овощник, поради неудобство същото е заменено с парцел в източния край на Казанлък. Там бе построен филиал на предприятие "Успех", където се реализираха много наши членове, но за съжаление на всички днес то е продадено и мечтата на Челибонов и ръководството не се осъществява докрай.
Челибонов е уреждал срещи и с известни културни дейци - Чудомир, Буко Давидов, Петко Стайнов и други.
Оставя за спомен изработена от него оригинална висока печка с две вратички, която и днес отоплява нашия клуб.
За своята всеотдайна дейност, за предаността му към делото на слепите Челибонов е удостоен със съюзното отличие "Златна значка".
От 1971 до 1986 председател на организацията е Иван Карагьозов. Зрящ сътрудник му е бил Христо Ганев. Председател на окръжната организация по това време е бил Неделчо Жеков, който с тогавашния директор на предприятие "Успех" - Богомилово Недко Баджаков е идвал през седмица в Казанлък и е оказвал съдействие на организацията. Членовете нарастват от 56 на 155.
През 1976 с помощта на тогавашния кмет Станчо Коев и Бонка Войнишка е осигурен клуб на организацията на улица "П. Д. Петков" №2, който ползваме и до днес. През цялото време е имало просветни лекции, раздадени са и 12 касетофона "Унитра". Всеки сам си е осигурявал книги от фонотеката в Пловдив. Осигурена е била и надомна работа - навиване на ластик на макарички от предприятието в Пловдив. По-късно в предприятие "Успех" - Богомилово започват работа Стефан Кържилов, Гатьо Цонев, Христо Драганов, Слави Събев, Ставри Мантов, Сюлейман Джаферов, Тотьо Кърков и Дана Нанева. Колко усилия е коствало на тези хора да пътуват до Богомилово и вечер да се връщат обратно, понасяйки всички капризи на времето!
През пролетта на 1986 г. на отчетно-изборното събрание на първичната организация се избира ръководство в състав: Надежда Пискюлева, Денчо Пърцунев, Донка Карагитлиева, Кръстина Рашкова и Христина Телкиева. За председател е избрана Донка Карагитлиева, за заместник-председател - Надежда Пискюлева. Зрящ сътрудник е Христо Ганев, а след една година и след това в продължение на 18 години - Драга Владкова. На всяко изборно събрание бюрото, по-късно изпълнителен съвет, а сега управителен, непрекъснато се обновяваше с инициативни членове като Петко Николов, Маргарита Михайлова, Стайка Караколева, Илия Караилиев, Радка Танева, Панчо Христов и други.
Основните задачи, които стоят за разрешаване пред нас и до днес, са рехабилитацията и социалното подпомагане на членовете, осмислянето на свободното им време, създаването на условия за творческа изява, проявата на чисто човешко внимание и грижа към личните проблеми на всеки.
Общият брой на членовете ни до момента е 202-ма души. Управителният ни съвет се състои от 7 човека: Донка Карагитлиева - председател, Мария Лазарова, Петко Стефанов, Георги Манолов, Севим Ибриямова, Христо Костов и Христо Драганов, сътрудник - Донка Маринова.
"Организация в действие, по-малко думи - повече дела" - това е нашият девиз. Всеки вторник провеждаме своите заседания, като започваме с най-актуалните проблеми. Темите, които разглеждаме, са от различно естество - политически, социални, тържества по различни поводи, срещи с видни личности и други.
Интеграцията ни в обществото е приоритет в нашата работа. Поддържаме тесни връзки с дирекция "Социално подпомагане", видни общественици, общинската администрация и най-вече с кметовете - бившият Стефан Дамянов и настоящият Галина Стоянова, които подпомагат финансово организацията. Добре работим и с РСО Стара Загора в лицето на председателя Дина Желева и сътрудника Гергана Господинова.
От дейностите, които извършваме, и уменията, които притежаваме, чувстваме удовлетворение и наслада. Наясно сме, че трудовата реализация на нашите хора е проблемна. Въпреки трудностите в оздравителния комплекс в Павел баня работят като масажисти и рехабилитатори 8 човека от нашата организация. В момента към НПК - София са устроени на работа 5 души. В Националния център за рехабилитация на слепи в Пловдив се обучават наши членове по компютърна грамотност, брайлово писмо, мобилност, професионална подготовка и други.
Помощните технически средства подобряват качеството на живота и улесняват бита ни. Раздадени са бели бастуни, говорещи термометри, апарати за кръвно налягане, говорещи часовници, брайлов шах и други.
В Центъра за социална рехабилитация и интеграция се обучават наши млади членове. Да им пожелаем попътен вятър!
Споменавайки наши изявени дейци, не бива да отминем името на Дечко Гарбатулов, дълги години звънар в храм-паметника "Рождество Христово" в Шипка. За него това е музика, мирис на брези и злато. Популярен е в национален мащаб чрез излъчените филми за него по БНТ, БТВ, Старозагорската телевизия.
С рисуване и поезия се занимава Боряна Коскина. Интерес за гражданите на Казанлък бяха нейните три изложби в инфоцентъра с картини от Боженци, Мелник и Брюксел. Гордеем се с нея и й пожелаваме успехи на предстоящата международна конференция в Италия.
Добротата е нужна особено за хората в неравностойно положение. Връзката ни с дирекция "Социално подпомагане" бе постоянна и ползотворна. Компетентни отговори по въпроси от социалната сфера ни даваха Виолета Пеева, Галя Бонева и други. От дирекцията редовно получаваме полагащите ни се интеграционни помощи и средства за здравна рехабилитация.
Социалният патронаж осигурява храна на всички наши желаещи членове.
Редовно получаваме и хуманитарна помощ от Германия във вид на дрехи.
Благодарни сме и за целевите помощи, които ни се отпускат от Държавния бюджет.
В обновената ни рехабилитационна база в Шипково укрепват здравето си десетки наши съюзни членове.
Успешно приключи европейският проект за развитие на човешките ресурси по програма "Помощ в дома в община Казанлък", в която бяха включени и хора от нашата организация. Това спомогна много за подобряването на качеството ни живот, за което искаме да благодарим на Мария Жекова, Пепа Димитрова и Общината. Надяваме се и за в бъдеще да заработи отново програмата.
Чрез културните мероприятия хората могат да демонстрират своите възможности, таланти и наклонности. Клубът е място за контакти, творчески изяви и културни мероприятия.
Богата и съдържателна бе културно-масовата ни работа през изтеклите години. За нейното разнообразие спомогнаха Мария Лазарова, Донка Гатева, Мария Славова, Руска Йовчева и Мария Гривова. Тук е мястото да споменем прекрасните изпълнения на народни песни от Стефка Михайлова. Настроение ни създаваха Христо Драганов и Дечко Гарбатулов с изпълненията си на акордеон.
Говорещата книга - нашата паралелна вселена, ни кара да се чувстваме като всички останали хора. Фонотеката в Стара Загора ни осигуряваше разнообразна и увлекателна литература. С най-много прочетени книги може да се похвали Ангелина Къркова.
Редовно провеждахме лектории по различни теми. Отбелязвахме национални празници и бележити дати.
Нов елемент в нашата културна дейност напоследък е "Микрофонът е ваш" - споделяне на впечатления, случки и преживявания на наши членове.
Излетите сред природата и екскурзиите до исторически места и градове в нашата родина доставят голяма радост и удоволствие на хората от организацията ни. Те са извор на здраве и дълголетие.
Най-добрият шахматист в нашата структура е Васил Ганчев. Той участва във всички турнири, организирани от РСО Стара Загора и местния пенсионерски клуб. Негов последовател е Тончо Тончев - рехабилитатор в Павел баня. На тях желаем нови бъдещи успехи в турнирите и достойни последователи.
Гордост за нашата организация е златното момиче от олимпиадата в Гърция Михаела Динкова, завърнала се с два златни медала по конна езда.
В историята на нашата организация ще останат имената на Никола Чернев - създателя на организацията, Мишел Челибонов - негов последовател, Стойчо Милчев - създател на първото предприятие "Успех" в София, на съюзната фонотека и по негова инициатива се закупува сградата, в която и до днес се помещава Централното управление на ССБ, Алеко Андреев - слепият поет. Няма българско сърце, което да не трепне, когато чуе "Тракийска сюита" от Петко Стайнов. Творчеството му ще остане завинаги в съкровищницата на българската и общочовешката култура. За него поетът пише:

"И стигнахме до връх красив и звезден,
застанал между светлина и мрак
от люлката си в Казанлък до Дрезден,
от розите, та до звездите чак".


Това сме ние казанлъчани - силни, борбени и устремени напред и нагоре!
Нека с общи усилия работим за издигането на престижа на нашата любима организация!

Донка КАРАГИТЛИЕВАНазад

Всички статии на Брой 12, 2014

*РЕДАКЦИОННО
Скъпи читатели,
ВЕСЕЛА КОЛЕДА
Меню за празника
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Казанлък
Добрич
Перник
София
КАМПАНИЯ
Правото на живот без насилие
КОЛЕДЕН РАЗКАЗ
Иванко, убиецът на Асеня, от село Мъст, Ловешко
ОБЩЕСТВО
За хората, които ни подкрепят
ПРАЗНИЧНО
Свето Евангелие от Матей
ПРОЕКТИ
Метроводител за незрящи
Новите технологии - нови проблеми и нови решения за младежите със зрителни увреждания
СПОРТ
Регионални турнири по шахмат
Отворен турнир за купата на България по голбал
Отчетно-изборно събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Архив на изданието
1 2 3