Брой 08, 2007

Тема: ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ССБ открива "Лятна практика 2007"


Съюзът на слепите в България открива от 01.06.2007 г. "Лятна практика 2007" за участие на незрящи млади специалисти, членове на организацията. В рамките на един календарен месец, независимо от профила на обучение, ще се проведат мероприятия с цел:
- създаване на тясна връзка между младите хора и организацията като цяло; включване в активния живот на организацията /организационна и стопанска дейност/ съобразно образованието, констатираните професионални и личностни качества, мобилност, комуникативност и т.н.
- запознаване с историята и структурите на организацията и нейните поделения; изграждане на комуникативни качества, придобиване на навици, опитност и други допълнителни признаци.
С приоритет ще се включват млади специалисти от втори курс на обучение нагоре в областта на правото, икономиката и журналистиката.
Лятната практика протича по утвърден от председателя на ССБ индивидуален работен план.
Заявления по приложения образец се приемат в отдел "Човешки ресурси" от 01.05.2007 г.
За допълнителна информация желаещите могат да се обадят на тел. 02/812 70 13, мобилен: 0886 100 094.Назад

Всички статии на Брой 08, 2007

IN MEMORIAM
170 години от рождението на Васил Левски
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ИНФОРМАЦИЯ
ССБ открива "Лятна практика 2007"
ГЛАСОВЕТЕ НА НАШИТЕ КНИГИ
Запознайте се с Вероника Лилова
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Вести от Добрич
С един куршум - два заека
ИНФОРМАЦИОННА БАНКА "ЗАРИ"
Виното предпазва от кариес
Оцветител в наденици и кюфтета предизвиква рак
Медикаментозното лечение на наднорменото тегло помага на лекарствата за кръвно да действат
Стволови очни клетки ще лекуват слепота
ЛИЧНО МНЕНИЕ
Заговор на петима държавници срещу болните и възрастните
ОБЩЕСТВО
София - по-удобна и по-достъпна за незрящите
Читалищен форум
Новини от Европейския съюз на слепите
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Клетъчни трансплантанти възстановяват зрението
ПИСМА НА ЧИТАТЕЛИ
Поет на всички времена
ПРАЗНИЧНО
15 Август - Голяма Богородица
ПРОЕКТИ
Техническа помощ на Института за публична администрация и европейска интеграция за разработване на програми и провеждане на обучение за малцинства и уязвими групи
СЪРЕВНОВАНИЯ ПО ГРАМОТНОСТ
София
Силистра
Архив на изданието
1 2 3 4 5