Брой 12, 2014

Тема: КАМПАНИЯ

Правото на живот без насилие


На 25 ноември 2014 г. по повод Международния ден за премахване на насилието срещу жени EСС стартира кампания за повишаване на осведомеността в подкрепа на правото на жените и девойките с увредено зрение да живеят без насилие.
Насилието срещу жените с увреждания трудно се констатира и контролира. Това е отчасти и поради липсата на жени с увреждания в общите изследвания за насилието и равенството между половете. Наличните данни от специфични изследвания показват, че жените с увреждания са подложени на различни форми на насилие в много голяма степен, по-често, за по-дълго време, по различни начини и от повече извършители. Това се отнася също за незрящите и с увредено зрение жени. Проект на EСС от 2003 г. по програмата "Дафне" показа, че този неприятен факт за съжаление е действителност.
Към различните форми на насилие, основаващи се на пола, не само зрящите могат да станат негови жертви, но и незрящите, и слабовиждащите жени.
Да си сляп или частично незрящ означава, че си зависим от други хора за подкрепа или обслужване при някои дейности. Да си със зрително увреждане също така означава много по-трудно да можеш да избягаш, да се бориш или да потърсиш помощ. Незрящите и с увредено зрение жени имат значително по-малко пътеки за спасение, а и е по-малко вероятно да докладват за насилие. Все още или не съществуват програми и услуги за тази група, или са изключително ограничени и недостъпни, пък и често професионалистите не знаят за специфичните рискове и нужди, които предполага липсата на зрение.
Призивът за действие от всички работещи в сферата на политиките за хората с увреждания, в здравеопазването, социалните и други услуги, полицията, както и обществото като цяло започва с повишаването на осведомеността. За тези организации-членки, които не са провеждали информационни кампании срещу насилието и зрителните увреждания, EСС е разработила кампаниен материал, насочен към професионалисти, национални организации на незрящите и жени със зрителни увреждания.
Кампанийният информационен пакет се състои от един плакат и две брошури, озаглавени "Правото на живот без насилие". Първата брошура цели да повиши информираността сред професионалисти в областта на услугите и в програми, които подкрепят жертви на насилие. Увеличаването на разбирането от страна на професионалистите за високата степен на риск и специфичните нужди на жените със зрителни увреждания ще даде възможност за по-добра подкрепа, защита и потенциално подпомагане на жертвите по ефективен начин. Втората брошура цели да повиши информираността сред девойките и жените със зрителни увреждания и техните организации за основното им право - да живеят без насилие. Поради огромното значение на това как да се разпознаят признаците на насилие, какво може да се направи и начините за подкрепа на жените със зрителни увреждания чрез сътрудничество с подпомагащи услуги и програми за предотвратяване на насилието ЕСС призовава държавите-членки и вас като читатели да се присъедините към кампанията и да предприемете действия в подкрепа на правото да се живее без насилие.
Как?
Изтеглете брошурите и споделете информация на: http://www.euroblind.org/working-areas/women/#ipack .
Помнете! Всяка сляпа девойка и жена в географска Европа имат правото да живеят без насилие и вашите действия фактически могат да спасят живот!!!!

Превод от английски – Кеворк КАБЗАМАЛЯННазад

Всички статии на Брой 12, 2014

*РЕДАКЦИОННО
Скъпи читатели,
ВЕСЕЛА КОЛЕДА
Меню за празника
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Казанлък
Добрич
Перник
София
КАМПАНИЯ
Правото на живот без насилие
КОЛЕДЕН РАЗКАЗ
Иванко, убиецът на Асеня, от село Мъст, Ловешко
ОБЩЕСТВО
За хората, които ни подкрепят
ПРАЗНИЧНО
Свето Евангелие от Матей
ПРОЕКТИ
Метроводител за незрящи
Новите технологии - нови проблеми и нови решения за младежите със зрителни увреждания
СПОРТ
Регионални турнири по шахмат
Отворен турнир за купата на България по голбал
Отчетно-изборно събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Архив на изданието
1 2 3 4