Брой 12, 2014

Тема: СПОРТ

Отчетно-изборно събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"


На 27 ноември 2014 г. в почивна станция "Поп Харитон" в Дряново се състоя отчетно-изборното събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания". Съюзната станция приюти представителите на 26 от общо членуващите 27 клуба. Отчетът включваше годините 2013 и 2014. Стана ясно, че през мандата двете основни цели до голяма степен са изпълнени. Първата беше получаване на спортна лицензия, която след множество перипетии и обрати стана факт през пролетта на 2012 година. Първоначалният срок на лицензията бе за 2 години, а през 2014 г. нейната продължителност се увеличи с още 4. Втората цел – получаване на субсидия, отчасти може да се каже, че е изпълнена, в смисъл че вече федерацията е част от финансовия свят на Министерството на младежта и спорта. За 2013 г. федерацията получи малко над 17 хил. лв., а за 2014 г. получи кръгло 20 хил. лв. Тези пари бяха използвани главно за провеждане на състезания от държавния спортен календар, а за 2014 г. чрез субсидията се изпратиха двамата най-добре представили се шахматисти от държавното първенство през 2013 г. на индивидуалното световно първенство по брайлов шахмат. Въпреки големите ни надежди за по-предно класиране, което би ни спомогнало за по-добрия имидж пред министерството, нашите представители се класираха съответно на 38 и 41 място от общо 92 шахматисти. През 2013 г. на световното отборно първенство по брайлов шахмат нашият отбор се класира на девето място - един много добър резултат. Бяха отчетени още международни изяви по голбал, джудо, ски бягане и други, за които федерацията няма пряко участие.
Радващото е, че съвместно със Съюза на слепите в България и някои клубове федерацията успя да проведе през настоящата година държавни първенства по шоудаун, голбал, шахмат, лека атлетика, стрелба с лък, канадска борба, спортен риболов и спортна табла.
Клубовете отчетоха сериозна дейност в организационен и финансов план. За последните две години за спорт са усвоени по различни проекти, програми, дарения и други над 200 хил. лева.
Новото ръководство на федерацията се прие в състав: председател на УС и федерацията - Иван Янев, и членове - Борислав Лазаров, Добромир Удрев, Петър Дечев и Стела Стефанова.
Председател на КС е Кънка Витова, а членове - Ваньо Биячев и Любомир Траянов.
Участниците утвърдиха държавен и международен спортен календар и бюджет, с които федерацията ще кандидатства за финансиране през следващата 2015 година. И двата календара са наситени и необходимите средства са значителни, но какво ще решат в министерството е въпрос на недълго време, за да знаят зрително затруднените спортисти на какво финансиране могат да разчитат през следващата година. Разбира се, че всеки клуб по места трябва да прави всичко възможно да бъде включен в съответния общински бюджет, защото това е основен финансов инструмент за членуващите във федерацията.
Категоризацията на клубовете се извършва ежегодно. От общо 4 категории за съжаление най-многобройна е последната четвърта категория. По тази и други причини всеки от клубовете, имащ възможност да организира голямо състезание в някой вид спорт, ще може да кандидатства във федерацията за включването му в държавния спортен календар. Това обстоятелство ще носи точки на участниците в състезанието, като е задължително съответният спортен клуб да спазва изискванията на федерацията. Трябва всички участници да са редовно картотекирани за съответната година. Също така клубовете вече ще трябва да доказват, че картотекираните при тях състезатели имат зрително нарушение. Независимо от степента, въпросът е да има наличие на зрителен дефицит.
И през следващия мандат ръководството на федерацията ще опитва с малки стъпки да си проправя път, за да успее да изведе спорта за хората със зрителни увреждания на по-добри позиции. Особено внимание и интелектуален ресурс ще се вложи в обхващането на децата при интегрираната форма на обучение, които масово биват освобождавани от часовете по физическо възпитание.
Друга голяма цел е изграждането на спортен център за хора с увреждания, която не бе реализирана докрай поради политическата криза от февруари-март 2013 година.
Предизвикателствата пред спорта за хората със зрителни увреждания са многобройни като жаби в блато. Техният брой е безчетен, но посоката е правилната и рано или късно ще има и по-осезаеми резултати.

Иван ЯНЕВНазад

Всички статии на Брой 12, 2014

*РЕДАКЦИОННО
Скъпи читатели,
ВЕСЕЛА КОЛЕДА
Меню за празника
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Казанлък
Добрич
Перник
София
КАМПАНИЯ
Правото на живот без насилие
КОЛЕДЕН РАЗКАЗ
Иванко, убиецът на Асеня, от село Мъст, Ловешко
ОБЩЕСТВО
За хората, които ни подкрепят
ПРАЗНИЧНО
Свето Евангелие от Матей
ПРОЕКТИ
Метроводител за незрящи
Новите технологии - нови проблеми и нови решения за младежите със зрителни увреждания
СПОРТ
Регионални турнири по шахмат
Отворен турнир за купата на България по голбал
Отчетно-изборно събрание на федерация "Спорт за хора със зрителни увреждания"
Архив на изданието
1 2 3 4 5