Брой 03, 2015

Тема: ОБЯВА

Пето заседание на XVI НОСП на ССБ


Управителният съвет на Съюза на слепите в България, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, свиква V заседание на ХVІ Национално общо събрание на пълномощниците на ССБ на 27-28 май 2015 г. от 14.00 часа в Почивна станция "Поп Харитон", Дряново.
Заседанието да протече при следния дневен ред:
1. Отчет на управителния съвет за дейността на ССБ през 2014 г. и програма за дейността му през 2015 г.
2. Годишен финансов отчет на ССБ за 2014 г.
3. Отчет за дейността на Контролния съвет на ССБ през периода април 2014 г. - април 2015 г.
4. Информация за стопанската дейност и финансовите резултати на търговските дружества на ССБ през 2014 г.
5. Информация за дейността на НЦРС – Пловдив през 2014 г.
6. Реорганизиране и закриване на РСО.
7. Обсъждане бюджет на ССБ за 2015 г.
8. Обсъждане на постъпили молби и жалби до ХVІ Национално общо събрание на ССБ.Назад

Всички статии на Брой 03, 2015

ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
Електронният пръстен FingerReader чете на глас на хора с лошо зрение
Руски 3D очила за слепи
ГЛОБУС
Незрящи художници? И това е възможно.
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Добрич
София
ЛЕКАРЯТ СЪВЕТВА
Изследвайте се за глаукома, преди да е станало късно
Не подценявайте грижите за тяхното зрение
ЛИТЕРАТУРА
Подари ми история
"Никога не чета пред публика"
Литературен конкурс "70 години от рождението на Георги Братанов"
ОБЯВА
Пето заседание на XVI НОСП на ССБ
ОФТАЛМОЛОГИЯ
Отслабва ли зрението от носенето на очила?
РАЗКАЗ
За истинската обич
СПОРТ
Обучителен семинар
Поредна титла за Низам
Европейско първенство по голбал
ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ!
Ангел
Архив на изданието
1 2 3 4 5 6