Брой 05, 2015

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Кирково


Незрящите от Кирково: Не ни взимат на работа!

Антон Мандражиев получи грамота и подарък за 33-годишната си дейност

На провелото се в Кирково отчетно-изборно събрание на местната организация на слепите бе отчетена дейността й за петгодишен период и бе избрано ново ръководство.
Антон Мандражиев изтъкна, че в организацията членуват 74 души, от които със зрително увреждане над 90 % - 56 души, а в напреднала възраст над 65 години са 30. Младежите от организацията настояват да има обучителни програми за хората с увредено зрение. Един от тях, Антон Тончев, иска да изкара курсове за масажист в НЦРС Пловдив.
148 са предоставените интеграционни услуги на хората от организацията, други са получили парична помощ. От домашния социален патронаж се възползват 12 души.
Към присъстващите представители на общината - Ани Борисова, и на дирекция "Социално подпомагане" - Ренета Хубенова, бяха поставени въпроси за условията, на които трябва да отговаря кандидатът за личен асистент и за потребностите на ползвателя.
Поставените проблеми бяха свързани с липсата на общински жилища и на специализирани курсове за незрящи, с нежеланието на предприемачите да наемат хора със зрителни увреждания и с липсата на специализиран транспорт.
Румен Радионов е новият председател на ТСО Кирково.
Председателят на РСО Кърджали Шюкран Исмаил благодари на досегашния председател на териториалната организация в Кирково Антон Мандражиев за 33-годишния му принос към организацията и му връчи грамота и подарък.
Беше избрано ново ръководство в състав: Румен Радионов - председател, и членове на управителния съвет - Антон Енчев и Антон Мандражиев. Те ще предават своя опит на по-младите.
За пълномощници на общото събрание, което ще се проведе в Кърджали през септември, бяха избрани Румен Радионов и Наско Анев, а като резерва - Анета Мандражиева.

Стайко КАФОВНазад

Всички статии на Брой 05, 2015

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
"Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа"
300 000 000 пишат с нашата азбука
9 МАЙ - ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА
70 години от разгрома на Третия Райх
"Вашингтон Пост": Не забравяйте, че СССР спаси света от Хитлер
IN MEMORIAM
Валентина Мардеросова
ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
"Епъл" представи официално своя смарт часовник
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДО ЧИТАТЕЛИТЕ
Честит 24 май, скъпи приятели!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кирково
Добрич
Левски
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Достойно за пример и възхищение
СПОРТ
Балканиада по шахмат за незрящи
Държавно първенство по лека атлетика за незрящи
Държавно първенство по голбал за девойки и жени
С воля за победа и през новата година
Архив на изданието
1 2 3 4