Брой 05, 2015

Тема: ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ

Добрич


Един непринуден разговор в "ХобиСклуб"

Международният ден на земята беше причината в неправителствената организация от Добрич да се съберат слушатели на тема "Как да опазим земята". За да стане срещата пълноценна, решихме да поканим Севдалина Венкова, която винаги ни е посрещала радушно в Центъра за защита на природата и животните. В началото на нашата дискусия тя ни запозна с навиците на новите обитатели в зоопарка, а именно мечките Миладин, Костадин и Виктория. Постепенно преминахме към темата за защитените животни, хуманното отношение към домашните любимци и достигнахме до най-важната част от дискусията – как да опазим нашата планета. Оказа се, че тази тема е интересна за всички. Всеки даваше примери от личния си опит за това как всеки от нас трябва да е отговорен за делата си и как се опитва да опази природата от замърсяване и посегателства. Активирани от компетентността на лектора, участие взеха Димитричка Николова, Иванка Георгиева, Иван Тодоров, Светла Стоева, Марин Николов, Стоянка Николова и други.
Единодушно мнение на всички беше, че правилното отношение към природата трябва да започне от възпитанието вкъщи, като се започне с най-малкото - разделното сметосъбиране, след това се премине към опазването на площите около дома и към обучението в училище за ролята на екологията в нашето ежедневие и се достигне до промененото виждане на младите хора към природата. Севдалина Венкова беше възхитена от изказванията на членовете на "ХобиСклуб" по темата и техния стремеж да живеят в един по-чист свят.

Иван ТОДОРОВ

5 май – Международен ден за протест на хората с увреждания

Общоприето беше очакването, че след влизането ни в Европейския съюз ще настъпят промени в полза на подобряването на живота на хората в неравностойно положение. Да, ама не! Напразно в обществото ни битува мисълта, че много се прави за хората с увреждания. Анализирайки действителността, законът за интеграция на хората с увреждания е само едно пожелание. Установената липса на чуваемост е основната причина за некачествената работа на политиците и институциите за постигане на реални условия за подобна интеграция.
Днес ние отново ви напомняме за себе си, посочвайки слабите звена на системата и затрудненията, с които ежедневно се сблъскваме.
Обществената дискусия и действията за изработване на нов и адекватен закон за интеграция на хората с увреждания, който да създава условия за решаването на най-важните проблеми и да реализира правото на работа и добро образование, така си и остава само като намерение.
Многократно е ставало въпрос за смяна на начина за издаването на решения от ТЕЛК, тъй като на практика хората остават без доходи за няколко месеца. Няма видими промени по отношение на безразборното спиране на автомобили по тротоарите, което затруднява пешеходците, майките с колички и особено хората със сензорни проблеми. Много са сложни програмите за ползването на чужда помощ, което затруднява личните асистенти и ползвателите - тази тромава система би могла да се опрости.
Унизителна е практиката с финансовите подаяния във вид на петолевки, предоставени „на калпак” чрез Съюза на слепите за цяла година. Тези 50 лева за една година могат да бъдат дадени към пенсията на всеки човек със специфични възможности.
Един абсурд, който тревожи всички хора с увреждания е, че работа за тях няма. Трябват конкретни мерки, цели и задачи, осигуряващи равнопоставеност в заетостта чрез местни, национални и европейски политики.

Иван ТОДОРОВ

Сърдечна среща

За краткото време на срещата ми, състояла се на 11 май в Добрич, с г-жа Кристалина Георгиева - зам.-председател на ЕК, придружена от кмета на града ни г-жа Детелина Николова, успях да споделя няколко изречения за живота на хората с увреждания. С радушна и топла усмивка тя сподели, че в определен смисъл сме равни. Допълни, че много от средствата по програмите са за интеграция на хората с увреждания. Споделих, че имаме общ приятел в лицето на г-н Люк Зелдерлоо - главен секретар на доставчиците на социални услуги от Брюксел, които ежегодно посещава форумите, организирани от г-н Георги Георгиев - председател на НАСО. Кратката ни среща завърши с поднасяне на цвете и сърдечно ръкостискане.

Иван ТОДОРОВНазад

Всички статии на Брой 05, 2015

24 МАЙ - ДЕН НА СЛАВЯНСКАТА ПИСМЕНОСТ И КУЛТУРА
"Една малка нация като вашата може да бъде основополагащ камък на бъдещата култура на Европа"
300 000 000 пишат с нашата азбука
9 МАЙ - ДЕНЯТ НА ПОБЕДАТА
70 години от разгрома на Третия Райх
"Вашингтон Пост": Не забравяйте, че СССР спаси света от Хитлер
IN MEMORIAM
Валентина Мардеросова
ВИСОКИ ТЕХНОЛОГИИ
"Епъл" представи официално своя смарт часовник
ВЪТРЕШНО СЪЮЗНА ДЕЙНОСТ
В управителния съвет на ССБ
ДО ЧИТАТЕЛИТЕ
Честит 24 май, скъпи приятели!
ИЗ ЖИВОТА НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ
Кирково
Добрич
Левски
ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА ДРУГИТЕ МЕДИИ
Достойно за пример и възхищение
СПОРТ
Балканиада по шахмат за незрящи
Държавно първенство по лека атлетика за незрящи
Държавно първенство по голбал за девойки и жени
С воля за победа и през новата година
Архив на изданието
1 2 3 4